Domácí

Blíží se zápis dětí do škol a školek. Ministerstvo radí, jak by měl vypadat

Blíží se zápis dětí do škol a školek. Ministerstvo radí, jak by měl vypadat
Zdroj: Getty Images

Blíží se termín k zápisu dětí do škol a školek, letos ale situaci komplikuje koronavirus. Ministerstvo školství proto vydalo řadu doporučení, která by měla celý průběh usnadnit. Hrozí také, že bude celý zápis probíhat distančním způsobem.

Zápisy k povinné školní docházce se konají podle školského zákona v období od 1. do 30. dubna, vzhledem k vyhlášeným bezpečnostním opatřením může ale mnohé rodiče potkat hodně nečekaných nepříjemností, ministerstvo proto vydalo celou řadu doporučení, jak letos zápisy prvňáčků do škol usnadnit.

Stejně je tomu se zápisy dětí do mateřských škol, které se budou konat v období od 2. do 16. května 2021.

Vyhlášení zápisu a kritérií přijímaní

Některé školy a školky již informace o letošním přijímaní zveřejnily, po vydání doporučení mají ještě možnost tyto informace upravovat. Podle ministerstva je vhodné, aby školy využily všechny dostupné možnosti komunikace.

  

Termín konání zápisů

Zápisy ke školní docházce a předškolnímu vzdělávání může letos zkomplikovat řada věcí, rodiče mohou být například v karanténě, nelze vyloučit, že bude omezen provoz škol a školek. Ministerstvo proto doporučuje, aby školy a školky využily k přijímání žádostí celé období. Pokud by byl zápis například jen ve dvou dnech, nemuseli by to někteří rodiče stihnout.

Související obsah

Způsob podání žádosti

Nelze předvídat, jaká budou platit bezpečnostní opatření v době, kdy budou rodiče zapisovat své děti do škol a školek. Podle ministerstva je proto důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce, školy by měly vycházet vstříc individuálním podmínkám rodin.

"V případě osobního podání žádosti doporučujeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření," uvádí ministerstvo.

Související obsah

Kromě osobního podání mohou zákonní zástupci doručovat žádosti prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce a také poštou. Pokud zákonný zástupce podá žádost jiným způsobem, je nutné, aby ji do pěti dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Doporučení pro organizaci zápisů

Ministerstvo doporučuje, pokud je to možné, využívat i takzvaných elektronických předzápisů. Ty pak generují žádosti automaticky.

Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením je možné, že letos osobní zápis dětí do škol nebude možný. "Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě," upozorňuje ministerstvo.

Související obsah

Motivační část zápisu může škola dětem a rodičům nabídnout na bázi dobrovolnosti. K realizaci je možné využít i nástroje k on-line výuce.

"Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Takové setkání je vhodné zaměřit na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli," doplňuje ministerstvo.

Seznam všech doporučení najdete na portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz