OBCHODNÍ SDĚLENÍ – Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah

Známe výherce soutěže s TOPSTONE o zajímavé ceny

Známe výherce soutěže s TOPSTONE o zajímavé ceny

Renovace povrchů od a do z: to je TOPSTONE s 25letou tradicí

Chystáte se v letošním roce renovovat příjezdovou cestu a chodníčky u domu, povrch okolo bazénu či řešit podlahy přímo ve vaší domácnosti či kanceláři? Pokud máte zájem o netradiční, ale velmi funkční řešení, obraťte se na společnost TOPSTONE.

Rodinná firma TOPSTONE již 25 let ve vlastní laboratoři vyvíjí a vytváří takzvané kamínkové povrchy, které jsou ideální nejen pro venkovní použití, ale také do interiéru, kterému dodají originální vzhled a zajistí jeho maximální funkčnost.

Jedná se o jediný originální povrch ze směsi přírodních kamínků a unikátního pojiva, jehož vývoj a výroba má na našem trhu nejdelší tradici. Pokud tedy hledáte povrch, která má krásný přírodní vzhled, je mrazuvzdorný, unikátně vodopropustný, neklouže a je nenáročný na údržbu, pak je pro vás TopStone jasnou volbou.

A to nejen pro širokou nabídku služeb této společnosti, která kromě kamenných koberců nabízí také například lité podlahy nebo gabionové ploty, včetně luxusního povrchu v podobě takzvané metalické stěrky, která je novinkou letošního roku. Předností společnosti TOPSTONE je zejména individuální přístup ke každému zákazníkovi, pro kterého připraví zakázku doslova na míru.

Metalická 3D stěrka: dopřejte vašim prostorám punc výjimečnosti.Vždy jedinečný a originální vzhled, dlouhá životnost a bezprecedentní mechanické vlastnosti. Těmito zásadními superlativy oplývá novinka v portfoliu TopStone - dekorativní epoxidová 3D metalická stěrka. Díky svému luxusnímu vzhledu si našla cestu do rozmanitých prostor, kde je vyžadována vysoká estetická hodnota.

Metalická stěrka kombinuje přednosti klasické epoxidové stěrky a metalických barev, jež propůjčují povrchům punc výjimečnosti.

Soutěžní otázka:

Co vyrábí a prodává firma TOPSTONE?

A) Mobilní telefony
B) Kamenné koberce, stavební chemii, gabiony
C) Cyklistická kola

VÝHERCI SOUTĚŽE: 

1.cena – Bohuslava T., Dubné
2. cena – Vendula Ž., Libníč
3. cena – Bedřich J., Praha 9

Slevové poukazy:
Zdeněk H. - Hradec Králové; Miluše K. - Jíloviště; Iva Z. - Brno; Pavel V. – Krušovice; Pavel T. – Teplice; Roman K. – Opařany; Jaroslav P. – Uherské Hradiště; Jana Č. – Kozolupy; Petr K. – Sezimovo Ústí; Anna Ch. - Zlín


-------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o chytré hodinky, sluchátka a slevové poukazy
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o chytré hodinky, sluchátka a slevové poukazy (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost TOPSTONE s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 2. 6. 2021 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 13. 6. 2021 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „TOPSTONE“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno třináct (13) výherců, kteří získají následující ceny:
1. vylosovaný - chytré hodinky
2. vylosovaný - sluchátka
3. vylosovaný - poukaz na parfém
4. – 13. vylosovaný - slevový poukaz na nákup u TOPSTONE.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si pořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání cen. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tv.nova.cz.


Komerční článek
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Pr článek

Důležité Události

Krátká zpráva

USA uvolní zákaz cestování občanům z EU a Velké Británie

Spojené státy americké uvolní od listopadu zákaz cestování do země občanům z Evropské unie a Velké Británie. Uvolnění se však bude týkat pouze plně očkovaných cestujících, informují Financial Times.

Krátká zpráva

Kvůli těžbě v dolu Turow zaplatí Poláci 500 tisíc eur denně

Polsko bude muset kvůli Turowu platit penále 500 tisíc eur denně. Soudní dvůr EU tak vyhověl české stížnosti. Hnědouhelný důl, který měla polská vláda podle EU dávno zavřít, stále funguje kousek od českých hranic. Polská strana nerespektovala předběžné rozhodnutí o přerušení těžby z května. Vyplývá to z tiskové zprávy soudu.

Píše se na Deník.cz