OBCHODNÍ SDĚLENÍ – Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah

I firmu lze za trestný čin „zavřít“. Děje se to průměrně jednou týdně

I firmu lze za trestný čin „zavřít“. Děje se to průměrně jednou týdně
Zdroj: ČNB

Za porušení zákona hrozí postih. Pokud jde o některý z paragrafů trestního zákoníku, dostane věc do rukou policie a pachatel může skončit u soudu. Pod pojmem „pachatel“ si ale obvykle představíme konkrétního člověka. Jenže tak to být nemusí: Co když se protiprávního jednání dopustí společnost, tedy právnická osoba?

„K zahájení trestního stíhání právnické osoby dochází podle statistik Nejvyššího státního zastupitelství v průměru každý pracovní den,“ uvádí Martin Valdauf, jednatel a společník PKF APOGEO Special Services.

Každý pracovní den také dochází k odsouzení právnické osoby a každý týden je na základě toho rozhodnuto o zrušení jedné právnické osoby.

„Dvakrát týdně dojde u právnické osoby k vydání zákazu činnosti nebo k peněžitému trestu. Za rok 2020 byly v trestním řízení celkově, tedy u fyzických a právnických osob, zajištěny majetkové hodnoty ve výši 6,5 miliardy korun,“ dodává Valdauf.

Upřesňuje, že v trestné činnosti právnických osob hrají prim hospodářské trestné činy. Především podvody; zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby; neodvedení daně, pojistného na sociálním zabezpečení a podobné povinné platby; nebo zkreslování o stavu hospodaření a jmění.

Společnost PKF APOGEO Special Services se zabývá poradenstvím v oblasti možností zproštění trestní odpovědnosti právnických osob a souvisejícího šetření podvodů a zneužití finančních prostředků společností. Zajišťuje také výkon souvisejících odpovědných rolí jako je compliance officer, členství v etické komisi nebo ombudsman.

„Umíme implementovat do korporace funkční systém vedoucí k minimalizaci hrozby trestní odpovědnosti právnických osob,“ říká Martin Valdauf. „Nelze připustit ohrožení samotné existence korporace z důvodu excesivního chování statutárních orgánů nebo jiných vedoucích zaměstnanců“, zdůrazňuje.

„Související nastavení jsou již dnes zcela běžnou součástí firemních kultur, politik a postojů, přesto se tento systém objevuje, zejména u českých společností, jen zřídka“, doplňuje Valdauf. Jeho potřebnost potvrzuje nedávné rozhodnutí, které postihlo jednu významnou dlouhodobě etablovanou stavební společnost. V tomto rozhodnutí došlo k vydání zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži na dobu tří let. „Takovéto rozhodnutí může být u většiny firem podnikajících na veřejných zakázkách likvidační,“ vysvětluje Valdauf.

Komerční článek
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz