Zpravodajství

ČOI: Pozor na dětské kočárky - nové informace

ČOI: Pozor na dětské kočárky - nové informace
Zdroj: TV Nova

Česká obchodní inspekce varuje před řadou nebezpečných výrobků určených dětem. Nejčastěji zkušebny zjistí, že je výrazně překročeno množství chemických látek ohrožujících zdraví dítěte, nebo hrozí ošklivý úraz.

Zdroj: TV Nova

Nedávno jsme vám ukazovali hned dva případy zdraví škodlivých a ohrožujících výrobků pro děti: přebalovací pult a dalekohled. Teď přišly zkušebny s dalším šokujícím zjištěním - nebezpečné jsou také dětské kočárky. Při používání výrobku hrozí, že se dětem do organizmu dostanou nebezpečné ftaláty, které mohou ohrozit zdravý vývoj dítěte.

Stejně tak je šokující zjištění, že konstrukce kočárku ve většině případů nevyhovují normám a předpisům. A mnohdy tak hrozí vážný úraz dítěte. Seznam nebezpečných kočárků zveřejňuje Česká obchodní inspekce na svých internetových stránkách. 

Seznam nebezpečných kočárků (klikněte na foto pro zvětšení): 

Zdroj: TV Nova

 

Zdroj: TV Nova
 

Seznam nebezpečných dětských výrobků - hračky,  stoličky, motorky a postýlky 

Dětská tříkolka No. SU 2807- země původu Hong Kong:
tříkolka má svěrná místa, ve kterých se může dítě poranit, uskřípnout například ruku. Mezi zadními koly a plastovým košíkem je nebezpečná mezera.

Dětská hrazdička No. 885 C - země původu Hong Kong:
Při zkušebních testech se hračka rozbila a vznikly malé kousky součástí hrazdy. Ostré hroty a hrany mohou dítě poranit.

Motorka dětská (včetně adaptéru) FLN 410604 - země původu Čína:
Dětem hrozí přiskřípnutí, poranění, a dokonce zlomení prstu v mezerách na motorce při úchytu řídítek nebo manipulací s hračkou.

Dětská židle Fischer Price C6412 - země původu Čína, dětská židle Happy Snack - země původu neznámá:
U obou výrobků dítěti hrozí, že se při usazení na židli převrátí dozadu. Židle totiž nemá žádnou stabilitu,  dítě může spadnout a vážně se zranit.

Dětská židle Brevi Pony 276 - země původu neznámá:
U této židle hrozí také možnost převrácení se a pádu. Navíc má deska židle nedostatečně zaoblené hrany, a dítě se tak může pořezat.

Dětská postýlka Simona - země původu Polsko:

Z konstrukce vyčnívají dráty, hrozí úraz od dřevěných štěpů a třísek. Příčky postýlky nejsou dostatečně pevné a mohou se zlomit.

Nebezpečné toxické látky nejsou ve výrobcích pro děti žádnou výjimkou
Právě naopak. Obsah nežádoucích látek, které mohou ohrozit zdraví nebo zdravý vývoj uživatelů, zjišťuje Česká obchodní inspekce (ČOI) nejčastěji u výrobků určených dětem, jejichž vyvíjející se organismus je těmito jedy obzvlášť zranitelný.

Předměty pro péči o dítě s obsahem ftalátů vyšším než 0,1 % se nesmějí uvádět na trh. V průběhu minulých let to byly právě nejčastěji hračky z měkčeného plastu určené pro nejmenší děti, u nichž byl zjištěn nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové (z dalších výrobků určených dětem také např. tapety s dětskými motivy a dětská síťová ohrádka Standard, u níž byla zjištěná hodnota ftalátů 24,8 %).

„Spotřebitelům opakovaně doporučujeme, aby nepodceňovali při nákupech povinné značení výrobků (výrobce nebo dovozce, případně distributor, informace o výrobku, jeho užití a upozornění na rizika, u stanovených výrobků značení CE). Své zdraví ochrání také tím, že nebudou kupovat neoznačené výrobky neznámého původu a vyhnou se výrobkům v různé míře zapáchajícím," říká Miloslava Fléglová, mluvčí obchodní inspekce.

Dodává, že právě dusivý nepříjemný zápach může být signálem přítomnosti nedovolených látek, jimiž jsou například organocíničité stabilizátory, fenol a některá změkčovadla.

 

Seznam kočárků nevyhovujících požadavkům na bezpečnost (oficiální údaje České obchodní inspekce)

V rámci mezinárodního projektu zaměřeného na obecnou bezpečnost výrobků provedly Česká obchodní inspekce a Slovenská obchodní inspekce kontrolu kočárků - výrobků určených pro péči o děti.

Cílem mezinárodní kontroly bylo ověřit, zda kočárky splňují podmínky bezpečnosti (posouzení dle požadavků směrnice Rady 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti výrobků), zda jsou uváděny na trh v souladu s platnými předpisy, a vadné výrobky vyloučit z oběhu.

Vzorky vybraných výrobků pak byly odebrány a laboratorně posouzeny.

K laboratornímu posouzení bylo odebráno 19 vzorků kočárků, z toho 12 v obchodní síti v Česku a 7 na Slovensku. Celkem nevyhovělo podmínkám pro uvedení na trh 17 druhů výrobků - 10 odebraných v Česku a 7 na Slovensku.

Nevyhovující výrobky odebrané v ČR:

Kočárek SOJAN Exklusive (země původu Polsko)

Kočárek Tako City Voyager (země původu Polsko)

Kočárek Platon 3 AIR (země původu Německo)

Kočárek Style AT + set M 655 Bé Bé Car (země původu Portugalsko)

Kočárek ScoutxClassic (země původu Slovensko)

Kočárek golfové hole KENDY (země původu Čína)

Kočárek hluboký Cosing (země původu Polsko)

Kočárek sportovní TechRider (země původu Čína)

Kočárek sportovní golfové hole Neonato typ N 755 (země původu Itálie)

Kočárek Deltim X Lander AA (země původu Polsko)

 

Zjištění ČOI

- závady dle laboratorních posudků porušení (ČSN EN 1888:2003):

požadavkům na materiály a obsah ftalátů (esterů kyseliny ftalové) nevyhovělo 5 výrobků (Vyhláškou MZ ČR č. 84/2001 Sb. povolena hodnota nepřesahující 0,1 % hmotnostní):

Výrobek: Obsah ftalátů: Místo zjištění:
Scout x Classic 31 % hmot. držadlo a část potahu
Style AT BéBéCar 33,5 % hmot. popruhy a držadlo
Platon 3 AIR 29,80% bouda – transparentní folie
Sojan Exclusiv 28,4 % hmot. transparentní folie
Tako City Voyager 28,6 % hmot. folie část pro nohy

 

- svěrná místa v oblasti dosahu dítěte, kde může dojít ke zranění končetiny sevřením nebo stlačením, zjištěna u 2 druhů výrobků
- nebezpečí uvíznutí - v oblasti dosahu dítěte zjištěny otvory, ve kterých mohou uvíznout prstíky nebo chodidla a způsobit tak zranění - u 10 druhů kočárků
- nezaoblené hrany a nechráněné hroty, které nevyhovují minimálním poloměrům a představují riziko poranění (řezné rány), zjištěny v oblasti dosahu dítěte u 3 druhů kočárků
- zajišťovací zařízení skládacího mechanismu nevyhovělo požadavkům bezpečnosti u 6 druhů výrobků
- návody ke správnému použití, obsluze a údržbě výrobku nesplňovaly náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele u 9 druhů kočárků

 

 

Výsledky kontroly SOI ve Slovenské republice:

Výrobky označené Slovenskou obchodní inspekcí jako nebezpečné:

Kočárek sportovní Golf Plus BéBéGo (země původu neznámá)

Kočárek sportovní PIKOLO (země původu Čína)

Kočárek sportovní Sprint Lux (země původu EU)

Kočárek kombinovaný sportovní ScoutxClassic (země původu neznámá)

 

Výrobky se zjištěnými odstranitelnými vadami:

Kočárek sportovní Golf (země původu neznámá)

Kočárek kombinovaný sportovní Dymex Dukát (země původu Polsko)

Kočárek sportovní Graco Expedition (země původu neznámá)

Zjištěné nedostatky u výrobků dle EN 1888:2003

místa sevření a stlačení - 1 druh kočárku
uvíznutí - u 3 druhů kočárků
nevyhovující brzdy - 2 druhů kočárků
nevyhovující zajišťovací mechanizmus - u 1 kočárku
návod a značení nesplňovaly náležitosti u všech 7 kočárků

 

Závěr a opatření:

Z provedených ověření a zkoušek vyplynulo, že vlastnosti kontrolovaných vzorků nebyly ve shodě s platnými předpisy na výrobky pro péči o děti.

Na kočárky, které nesplnily základní požadavky na bezpečnost dle Směrnice 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti výrobků, a příslušných technických předpisů, byly vydány zákazy prodeje v celkové hodnotě 188 636 Kč.

Soubor všech zjištěných nedostatků představuje vysoké riziko pro dítě vzhledem k tomu, že tyto neshody s předpisy mají zásadní význam pro bezpečnost a ochranu zdraví snadno zranitelných uživatelů.

Všechny výrobky, u nichž bylo toto vysoké riziko zjištěno, budou nahlášeny do systému RAPEX.

 

Bližší informace o jednotlivých druzích výrobků a zjištěných vadách najdete na adrese www.coi.cz, informace o výrobcích odebraných SOI najdete na www.soi.sk.

 

Jak postupovat při reklamaci

Reklamovat můžeme jakékoliv zboží, na kterém se vyskytne nějaká, byť sebemenší vada. Ne každý obchodník ale zná dobře zákony, a to zejména ten, který umožňuje spotřebiteli, který reklamuje věc do šesti měsíců od zakoupení, rozhodnout se pro opravu nebo výměnu.

Opakování je matka moudrosti, jak se říká, tak si tedy znovu připomeňme, jak se to s reklamacemi vlastně má:

Vyřízení reklamace by nemělo trvat déle než třicet dní, ale vždycky si raději bedlivě přečtěme reklamační protokol, který obchodníkovi podepisujeme. Někdy se tam velmi nenápadným písmem může objevit lhůta delší. Pokud takový reklamační protokol podepíšeme, nic už nezmůžeme proti skutečnosti, že prodejce reklamaci vyřizuje třeba i tři měsíce.

 

Odstranitelné vady se řeší opravou nebo výměnou věci. Pokud vada odstranit nelze, můžeme požadovat výměnu nebo vrácení peněz - volba je i v tomto případě zcela na nás.

Může se ale stát, že nám prodejce z nějakých, někdy zcela nepochopitelných, důvodů reklamaci zamítne. Má na to právo, ale není to pro spotřebitele zcela ztracené.

Ten se může obrátit na nezávislého soudního znalce, který vadu zhodnotí a napíše pro prodejce posudek. S ním je větší šance na úspěch u obchodníka, ve složitějším případě u soudu.

Zdroj: www.spotrebitele.info

 

 

TV Nova

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz