Zpravodajství

Spor Diag Human a státu: ÚZSVM nezveřejní žádné dokumenty

Spor Diag Human a státu: ÚZSVM nezveřejní žádné dokumenty
Zdroj: TV Nova

Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo se společností Diag Human na zrušení povinnosti mlčenlivosti, která bránila stranám poskytovat veřejnosti informace o sporu. Veřejnost by se tak má dozvědět, co souvisí s dvanáct let trvajícím sporem státu s firmou Diag Human. Ministerstvo zdravotnictví s právními zástupci firmy připravili přesné znění smlouvy, která mlčenlivost zruší. Návrh textu má projednat v příštích dnech vláda. Postavení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který ve sporu vystupuje na straně státu, tedy žalovaného, se však dohoda nijak netýká a úřad nadále nebude oprávněn zveřejnit žádné dokumenty.

„Dohoda o mlčenlivosti, která byla uzavřena mezi žalobcem a Ministerstvem zdravotnictví ČR a kterou nyní tito její účastníci ukončují, se vůbec netýká postavení a postupu ÚZSVM, jakožto procesního zástupce žalovaného státu," řekla serveru nova.cz mluvčí ÚZSVM Izabela Noveská.

Podle ní je ÚZSVM povinen zachovávat nadále mlčenlivost přímo ze zákona o ÚZSVM. „Povinnost mlčenlivosti, kterou (bez ohledu na výše uvedené) je ÚZSVM povinen zachovávat nevyplývá z žádné smlouvy, ale přímo ze zákona o ÚZSVM," řekla Noveská.

Potvrdila, že termín pro vyhotovení dodatku k posudku společnosti Ernst and Young týkající se výše případného odškodnění státu společnosti Diag Human za údajně zmařený obchod s krevní plazmou je 15. května 2007.

Výroky společnosti Diag Human o činnosti ÚZSVM nechce úřad nijak veřejně diskutovat. „ÚZSVM nijak nemá zájem na veřejné diskuzi o projednávané kauze s právním zástupcem žalobce. Na procesní podání žalobce reaguje ÚZSVM svými podáními adresovanými rozhodčímu senátu, protistraně a znalci," řekla Noveská.

Noveská dodala, že výtky, které po celou dobu řízení a v poslední době s větší intenzitou vznáší právní zástupce žalobce vůči postupu státu ve sporu, považuje ÚZSVM za neodůvodněné a účelově zkreslené.

„Pokud namítá, že stát blokuje projednání zbývajících sporných otázek, nepředkládá důkazy a protahuje bezdůvodně řízení, pak je třeba uvést, že to byl právě žalovaný, kdo respektoval rozhodčím senátem stanovenou lhůtu k předložení posledních důkazů, která uplynula v srpnu loňského roku, zatímco žalobce i po tomto datu předkládá další a další, z pohledu žalovaného, irelevantní důkazy," doplnila.

Nova.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz