Zpravodajství

Začínají slavnosti svatého Václava

Začínají slavnosti svatého Václava

Už ve čtvrtek odpoledne začnou na mnoha místech svatováclavské slavnosti. Dvacátého osmého září si totiž pravidelně připomínáme Den české státnosti. A symbolem je už odedávna svatý Václav. Ani dnes není zapomenut a právě kolem jeho sochy na Václavském náměstí se odehrávaly pohnuté okamžiky posledních desetiletí v historii českého národa.

Ať vyhraje národní hokejový tým, zvítězí čeští fotbalisté nebo se Češi rozhodnou protestovat proti útlaku, tiranii či pronásledování, jejich kroky vždy vedou na Václavské náměstí v centru Prahy a především pod sochu svatého Václava.

Svatý Václav se již ve středověku stal zemským patronem, což vycházelo z potřeby všech nových států, které přijímají křesťanství, mít vého vlastního světce.

Kníže Václav se tak během stovek let stal symbolem Čechů a české státnosti. V dnešní době ho kromě řady soch najdeme i na kovových mincích. Jeho kult se začal rozvíjet již velmi záhy po jeho smrti.

Nemalý podíl na rozšíření pověstí o svatém Václavovi mají i Přemyslovci. Právě oni, jakožto vládnoucí dynastie, byli velkými zastánci svatého Václava. Jeho kult podporovali i proto, aby posílili svoje postavení v tehdejším křesťanském světě.

Kdo byl svatý Václav

Podle legendy přispěchá tento mocný ochránce v čele blanických rytířů na pomoc českému národu, až mu bude nejhůře.

Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry. Jako kníže je v pramenech doložen poprvé v roce 924, kdy nechal převézt ostatky své zavražděné babičky Ludmily z Tetína do Prahy.

Pozdější legendy zdůrazňovaly především jeho zbožnost a činy dokazující jeho oddanost katolické víře. Na příkaz svého bratra Boleslava, který neskrýval výhrady vůči jeho vládě, byl 28. září 935 (podle starší literatury 929) ve Staré Boleslavi zavražděn.

Příčinou tohoto prvního známého atentátu na českého panovníka byly rozdílné názory na politiku země vůči římskoněmecké říši, náboženské spory a v neposlední řadě i Boleslavova touha po moci.

Zesnulý kníže Václav byl brzy po své smrti ověnčen mučednickou svatozáří - někdy mezi roky 972 až 975, kdy bylo v Praze založeno biskupství. Bývá zobrazován většinou ve zbroji, s kopím s praporem, mečem a štítem se svatováclavskou orlicí.

Snídaně s Novou

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz