Obřad v katedrále

Mše má svá pravidla, Gottovy hity nezazní! Kdo bude Mistrovi zpívat?

Rozloučení s Karlem Gottem
Zdroj: Getty Images
Eva Pavelková
Eva Pavelková
Aktualizováno 12.10. 2019 06:08

Zádušní mše v katedrále má svá pravidla, která bude muset respektovat i rodina Karla Gotta. Týká se to především proslovů a hudby. Písně budou muset zazpívat interpreti naživo, z reproduktoru to není možné.

Církevní pohřby, jejichž součástí je i mše svatá za zesnulého, se odehrávají podle určitých pravidel. V kostele nebo katedrále může při obřadu promlouvat pouze příslušník církve. "Civilní" řečníci pohřební projevy nepronášejí, to je možné jen v krematoriu nebo obřadní síni.

 

Tradičně se nečte ani životopis zemřelého, kardinál Dominik Duka, který bude mši za Gotta sloužit, ale pravděpodobně odkáže na některé jeho životní okamžiky a zásluhy. Duka by měl ale spíše apelovat na smuteční hosty, aby neztratili víru a naději ve věčný život a podpořit je v těžké chvíli.

 

Pravidla se dotknou také hudební produkce během smutečního obřadu. V kostele není možné pouštět reprodukovanou hudbu a nesmí zaznít žádné písně, které by byly v rozporu s křesťanstvím. Většina farností má seznam skladeb, které při pohřbu mohou zaznít.

 

Zazpívat by během ceremoniálu měli Lucie Bílá, Eva Urbanová a Štefan Margita. Výběr hudby ale musí schválit zástupci katedrály a pražského arcibiskupství. "Je to obrovská pocta a samozřejmě veliká zodpovědnost. Bude to pro nás určitě velice těžké," sdělil Margita.

 

 

 

Urbanová s Margitou by měli zazpívat chorál Panis Angelicus, který předposlední slokou kostelní písně Solemniis Sacris, vytvořené Tomášem Akvinským. Zaznít by mohla i píseň Ave Maria, což je zhudebněná verze jedné ze základních modliteb, nebo skladba Pie Jesu, jejíž nejznámější verze je z Requiem Andrewa Lloyda Webera.

 

Gott má fanoušky po celém světě. Podívejte se na reportáž TV Nova o dvou ženách, které spolu soupeří o prvenství:

TN.cz