Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Publikováno 1. 12. 2014
Vyfoť se a soutěž

Vyhrajte ceny za 70 tisíc! Stačí poslat jednu selfie s kávou

Soutěž - káva
Témata:

Chcete si vánoční pohodu zpříjemnit lahodnou kávou? Pak se zapojte do naší velké soutěže! Princip je jednoduchý. Pošlete svou fotku s šálkem kávy a vyhrát můžete báječné ceny!

Připravili jsme pro vás zajímavou soutěž o plnoautomatické espresso Krups! Pošlete nám fotografii na téma "Jak si vychutnáváte kávu“ a můžete vyhrát ceny za 70 tisíc korun! Velká soutěž probíhá od 1. 12. 2014 do 28. 12. 2014.

 

Jak soutěžit:Pro účast v Soutěži je nutné být registrovaným uživatelem portálu TN.cz. Pak už jen stačí navštívit soutěžní stránky soutez.tn.nova.cz a nahrát tam vaši fotku. Stránku najdete TADY
 

Došlé Soutěžní fotografie budeme průběžně umísťovat na portál TN.cz a budou zpřístupněny hlasování ve formě tzv. "duelů". Hlasování bude probíhat v období od 01. 12. 2014 do 28. 12. 2014 a bude rozděleno na čtyři týdenní hlasovací kola, a to: 1. kolo od 01. 12. do 07. 12.2014, 2. kolo od 08. 12. do 14. 12. 214, 3. kolo od 15. 12. do 21. 12. 2014 a 4. kolo od 22. 12. do 28. 12. 2014.

 

Hlasování v jednotlivých hlasovacích kolech bude ukončeno vždy v neděli o půlnoci a na základě výsledků hlasování bude vyhodnocena vítězná Soutěžní fotografie daného soutěžního kola, která dosáhla v tomto kole největšího procenta vyhraných "duelů". Do vyhodnocení budou zařazeny pouze Soutěžní fotografie, které se v daném hlasovacím kole zúčastnily alespoň 20 "duelů". Soutěžící, který vítěznou Soutěžní fotografii do Soutěže zaslal, se stane výhercem týdenní ceny – kávovaru Krups EA8108 Roma.

 

Po skončení posledního hlasovacího kola budou vyhodnocena jedna vítězná Soutěžní fotografie celé Soutěže, která získala nejvyšší procento vyhraných "duelů" za celou dobu hlasování v Soutěži, tj. souhrnně za všechna hlasovací kola. Do vyhodnocení budou zařazeny pouze Soutěžní fotografie, které se zúčastnily celkem alespoň 50 "duelů". Soutěžící, který vítěznou Soutěžní fotografii do Soutěže zaslal, se stane výhercem hlavní ceny – kávovaru Krups One touch cappuccino EA 8298 Latt´Express.

 

Soutěž - káva
Soutěž - káva

 

Vychutnejte si cappuccino nebo espresso s plnoautomatickým kávovarem KRUPS Latt’espress EA8298. Své oblíbené cappuccino připravíte stisknutím jednoho tlačítka. Špičkový plnoautomat, který kávu semele a nápoj připraví dle vaší chuti. A navíc se po každé přípravě sám vyčistí. Užívejte si kávu jako v kavárně, bez starostí.

 

 

Herní řád
internetové soutěže portálu TN.cz o nejlepší fotografii na téma „Jak si vychutnáváte kávu“
______________________________________________________________________________________
1.         Vyhlašovatelem soutěže o nejlepší fotografii na téma „Jak si vychutnáváte kávu“ (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).  Spolupořadatelem Soutěže je společnost Group SEB ČR s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2.         Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do realizace Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3.         Soutěž bude probíhat od 01.12.2014 do 28.12.2014. Pro účast v Soutěži je nutné být registrovaným uživatelem portálu TN.cz (http://www.tn.cz). Do Soutěže se soutěžící zapojí tak, že v období od 01.12.2014 do 28.12.2014 ve svém uživatelském profilu na portálu TN.cz vyplní přihlašovací formulář a jeho prostřednictvím odešle fotografii na téma „Jak si vychutnáváte kávu“ (dále jen „Soutěžní fotografie“). Požadavky na formát a obsah Soutěžní fotografie budou zveřejněny na portálu TN.cz. Pokud soutěžící zašle do Soutěže fotografii jiné osoby než sebe, pak odpovídá za to, že tato osoba se zapojením do Soutěže souhlasí. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru.
4.         Každý registrovaný uživatel portálu TN.cz může do Soutěže zaslat pouze jednu Soutěžní fotografii. Po odeslání formuláře není možné Soutěžní fotografii vyměnit za jinou, je však možné upravit její zobrazení v nastavení profilu. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům Soutěže.
5.         Odesláním formuláře poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít údaje uvedené ve  formuláři a připojenou Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžní fotografie a uvedených údajů na portálu TN.cz, případně v televizním vysílání programu NOVA. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím Soutěžní fotografie v rozsahu výše uvedeném nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autora fotografie, osob zachycených na fotografii apod.
6.         Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a že kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže, pro účely zaslání/předání ceny.
7.         Došlé Soutěžní fotografie budou průběžně umísťovány na portál TN.cz a zpřístupněny hlasování ve formě tzv. „duelů“. Hlasování bude probíhat v období  od 01.12.2014 do 28.12.2014 a bude rozděleno na čtyři (4) týdenní hlasovací kola, a to: 1. kolo od 01.12. do 07.12.2014, 2. kolo od 08.12. do 14.12.214, 3. kolo od 15.12. do 21.12.2014, 4. kolo od 22.12. do 28.12.2014.
8.         Je zakázáno znehodnocovat výsledky hlasování pomocí technických zařízení (hlasovacích robotů) nebo jiným obdobným způsobem. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že dochází k porušování či obcházení tohoto zákazu a manipulaci s výsledky Soutěže, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže fotografie, pro které bylo tímto způsobem hlasováno.
9.         Hlasování v jednotlivých hlasovacích kolech bude ukončeno vždy v neděli o půlnoci a na základě výsledků hlasování bude vyhodnocena vítězná Soutěžní fotografie daného soutěžního kola, která dosáhla v tomto kole největšího procenta vyhraných „duelů“. Do vyhodnocení budou zařazeny pouze Soutěžní fotografie, které se v daném hlasovacím kole zúčastnily alespoň 20 „duelů“. Soutěžící, který vítěznou Soutěžní fotografii do Soutěže zaslal, se stane výhercem týdenní ceny – kávovaru Krups EA8108 Roma. Týdenní cenu je možné získat v Soutěži pouze jednou. Pokud by stejná Soutěžní fotografie vyhrála opakovaně, připadne týdenní cena soutěžícímu, jehož Soutěžní fotografie měla v daném hlasovacím kole druhé nejvyšší procento vyhraných „duelů“ a zároveň se zúčastnila alespoň 20 „duelů“.
10.     Po skončení posledního hlasovacího kola budou vyhodnocena jedna vítězná Soutěžní fotografie celé Soutěže, která získala nejvyšší procento vyhraných „duelů“ za celou dobu hlasování v Soutěži, tj. souhrnně za všechna (4) hlasovací kola. Do vyhodnocení budou zařazeny pouze Soutěžní fotografie, které se zúčastnily celkem alespoň 50 „duelů“. Soutěžící, který vítěznou Soutěžní fotografii do Soutěže zaslal, se stane výhercem hlavní ceny – kávovaru Krups One touch cappuccino EA 8298 Latt´Express.
11.     V případě shodného nejvyššího procenta vyhraných „duelů“ u více Soutěžních fotografií bude pořadí těchto Soutěžních fotografií určeno losováním.
12.     Týdenní ceny budou výhercům zaslány na adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři do Soutěže. Nepřevzaté týdenní ceny propadají bez náhrady. 
13.     Výherce hlavní ceny bude kontaktován prostřednictvím údajů uvedených v přihlašovacím formuláři do Soutěže a bude s ním domluven termín a místo předání ceny. Výherce je povinen cenu převzít v domluveném termínu a místě osobně (případně místo sebe zajistit účast zástupce zmocněného k převzetí ceny).
14.     Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s výhrou v Soutěži a při převzetí hlavní ceny může být výherce nebo jeho zástupce fotografován, natáčen či jinak nahráván, a pořízené materiály mohou být užity dle uvážení CET 21, zejména tak, že budou zveřejněny na portálu TN.cz, případně v televizním vysílání programu NOVA.
15.     Pro případ, že se nepodaří výherce hlavní ceny kontaktovat prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů nejpozději do 9.1.2015, a/nebo výherce nesplní stanovené podmínky pro převzetí ceny, si CET 21 vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že takový soutěžící hlavní cenu nezíská, jeho Soutěžní fotografie bude z vyhodnocení Soutěže vyřazena a pořadí Soutěžních fotografií se odpovídajícím způsobem posune.
16.     Soutěžící jsou srozumění s tím, že ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. CET 21 si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání cen. Na poskytnuté ceny se vztahují reklamační podmínky dle zákona.
17.     Soutěžící jsou srozuměni s tím, že příjem z cen, které mohou v Soutěži získat a jejichž hodnota převyšuje 10 000 Kč, je předmětem daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a že tuto daň odvede za výherce v souladu s platnými právními předpisy CET 21.  
18.     Případné stížnosti na průběh či výsledky Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu dopisove@nova.cz nejpozději do 24 hod. od ukončení hlasování v Soutěži. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit.
19.     Účastí v Soutěži soutěžící i hlasující vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
20.     Pokud CET 21 kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího a jím zaslanou Soutěžní fotografii ze Soutěže vyloučit.
21.     CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, přerušit, zkrátit, nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
22.     Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na portálu TN.cz.

                
 

 

TN.cz
Reklama