Život v Evropě

Česko se může radovat. V čem jsme nejlepší v Evropské unii?

Česko se může radovat. V čem jsme nejlepší v Evropské unii?
Zdroj: Getty Images

Evropská unie se podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat může pyšnit vysokým počtem vzdělaného obyvatelstva. Dochází tak i ke zvyšování ekonomicky aktivních osob a tím i celkové zaměstnanosti. Česká republika se řadí mezi země s nejvyšším kvalitním vzděláním a vysokou šancí na získání pracovních míst pro absolventy.

Základní úroveň vzdělaného obyvatelstva je pro Evropskou unii prioritou. Pokud se obyvatelé členských států podílejí na sociálním a ekonomickém životě, dochází ke zvyšování jejich šancí na získání pracovních příležitostí a tím i ke snížení chudoby zemí.

Související obsah

V Evropské unii v roce 2016 bylo podle Eurostatu ve školách zapsáno 109 milionů studentů. Jednalo se o obyvatele od předškolní až po postgraduální studia. Velká Británie, Francie a Irsko patří mezi země s největším počtem zapsaných čtyřletých dětí do vzdělání, ve Francii dosahoval počet až 100 %.

Důležité je také odborné vzdělávání, které studentům pomáhá získat dovednosti a znalosti pro potřebné získání pracovního místa. V roce 2015 bylo v EU 10,3 milionů středoškolských studentů. Česká republika se řadí mezi země, které obyvatelům umožňují odborné vzdělání a snadnější přechod na pracovní trh. Významné byly severozápadní a jihozápadní regiony ČR, které dosáhly až 75 % studentů. Další země s vysokým odborným vzděláním jsou Rakousko a Nizozemí. Nízké odborné vzdělání bylo zaznamenáno v Maďarsku nebo v regionech Irska.

Evropská unie se dále snaží snížit podíl osob, které předčasně ukončují vzdělání. Zaměřuje se především na osoby ve věku 18 – 24 let. V roce 2017 ukončilo studium před dosažením vzdělání 10 % obyvatel. Česká republika, konkrétně hlavní město Praha patří mezi země s nejnižším počtem osob, které předčasně ukončili studium. Je to především proto, že je zde větší možnost výběru vzdělání a příležitosti na trhu. Nižší podíl zaznamenaly také regiony Polska, Slovinska a Chorvatska. Nejvíce ukončují školu studenti v regionech Španělska, Bulharska a Rumunska.

V Evropské unii je také vysoký podíl absolventů, kteří získali pracovní uplatnění po úspěšném ukončení studia. Jedná se především o osoby ve věku 20-34 let. Nejvyšší mírou zaměstnanosti absolventů se může opět pyšnit Česká republika, a to region střední Čechy. Dále sem patří region Trier v Německu a dva regiony Východního Skotska – Derbyshire a Nottinghamshire. Problém se zaměstnáním mají absolventi především v regionech Řecka a Itálie.

Související obsah

Dalším důležitým odvětvím EU je trh práce. V roce 2017 bylo v EU 245,8 milionů ekonomicky aktivního obyvatelstva ve věku 15-74 let. Neaktivního obyvatelstva bylo 134,4 milionů, do této kategorie patřili především studenti, důchodci, lidé se zdravotním postižením nebo osoby na mateřské dovolené.

Míra zaměstnanosti v Evropské unii se zvýšila v roce 2017 na 72,8 %, oproti roku 2013, kdy byla 68,4 %. Nejvyšší míra zaměstnanosti je v 17 regionech Německa, 14 regionech Spojeného království, v šesti švédských regionech a ve dvou regionech České republiky. Co se týče nezaměstnanosti, se Česká republika řadí mezi státy s nejnižší mírou. V hlavním městě Praha je míra nezaměstnanosti 1,7%. Nejvyšší nezaměstnanosti byla v Řecku a Španělsku.

reg, TN.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz