Domácí

NKÚ: Stát sype neziskovkám miliardy, vůbec netuší, kde končí

NKÚ: Stát sype neziskovkám miliardy, vůbec netuší, kde končí
Zdroj: Profimedia

Stát nemá přehled o dotacích, které rozděluje neziskovým organizacím. K takovém výsledku dospěla kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, který se podíval na dotace neziskovkám za roky 2016 a 2017.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil dotace ze státního rozpočtu, které ale nebyly příslušně analyzovány. Dle NKÚ by si úřady při rozdělování dotací nestátním neziskovým organizacím měly průběžně vyměňovat informace o schválených projektech a postupovat jednotně, což ale úřady nedělaly.


Při kontrole byly zjištěny miliardové rozdíly v informacích o tom, kolik bylo v letech 2015 a 2016 státem poskytnuto neziskovým organizacím dotací. Velké část kontrolovaných příjemců dotací nedodržela příslušné podmínky.


V letech 2016 a 2017 bylo státem rozděleno neziskovým organizacím více než 26 miliard korun. Strategie vlády na léta 2015 až 2020 ale vznikla bez předchozí analýzy potřeb společnosti, kterým by neziskové organizace mohly vyhovět. V kontrolovaných letech bylo v Řadě vlády pro neziskové organizace více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu. Ti tak mohli mít rozhodující vliv na obsah strategických materiálů.

Související obsah


Dle NKÚ zároveň není úřadem vlády průběžně kontrolováno, jak se s pomocí dotací daří plnit cíle strategie. Vše bude v roce 2021 úřadem vlády vyhodnoceno až po jejím skončení. Některé cíle pak závisí na chybějících změnách legislativy, a to například zákon o sociálním podnikání, zákon o dárcovství či o statusu veřejné prospěšnosti.


Dále byly zjištěny rozdíly v informacích o tom, kolik stát poskytl neziskovým organizacím v letech 2015 a 2016 na dotacích. Rozbory financování od Úřadu vlády se lišily o více než 3 miliardy korun. Nezisková organizace, která rozbory financování pro Úřad vlády zpracovávala, rozpočtový systém nepoužívala a měla podklady pouze od vybraných ministerstev. Informace o poskytnutých dotacích, které dostala vláda a veřejnost v rozboru financování, pak neodpovídaly skutečnosti.


Rozdíly v údajích se podle NKÚ týkaly i centrální evidence dotací. V roce 2016 Úřad vlády a kontrolovaná ministerstva nezveřejnily v centrální evidenci všechny povinné informace o poskytnutých dotacích neziskovým organizacím. Celkový rozdíl mezi rozpočtovým systémem a centrální evidencí za všechny poskytovatele dotací je 3,51 miliardy korun.

Související obsah


Jednotlivé resorty (neboli poskytovatelé dotací) by při rozdělování dotací měly spolupracovat na hodnocení žádostí a průběžně si o dotacích poskytovat informace. To ale plnily pouze Úřad vlády a částečně pak i Ministerstvo vnitra.


Resorty tak nemohou zjistit, zda žadatelé o dotaci nežádají o podporu na stejný projekt i u jiných resortů či zda se podařilo dodržet maximální hranici dotace ve výši 70 % nákladů.

Neziskové organizace stanovily cíle, kterých chtějí dotacemi dosáhnout a to buď velmi obecně nebo vůbec. Nejde tak vyhodnotit, zda dotace plní svůj účel, informovala NKÚ.


Porušení podmínek dotací bylo při kontrole zjištěno u 10 ze 17 kontrolovaných příjemců. Příjemci například neprovedli aktivity, na které dostali dotaci, nedodrželi rozpočet projektu či zaplatili z dotace neuznatelné náklady.

sis, TN.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz