Domácí

Chystá se revoluce ve školství. Žáky čeká míň biflování. PŘEHLED změn

Chystá se revoluce ve školství. Žáky čeká míň biflování. PŘEHLED změn
Zdroj: Getty Images

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představilo, jak vidí vzdělávání v Česku v následujících deseti letech. Plán počítá s tím, že učitelé i jejich žáci se více zaměří na praktické dovednosti a méně na biflování. Mají se také smazat rozdíly mezi školami a změnit maturita.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) návrh Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ představil na odborné konferenci, která pokračuje i v dalších dnech.

"Cíle jsou v podstatě dva – zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí, které by odpovídaly 21. století, a dále snížit nerovnost v přístupu ke vzdělávání,“ vysvětluje Plaga.

Strategie uznává, že tempo změn ve společnosti je tak vysoké, že na něj tradiční způsoby vzdělávání zkrátka přestávají stačit a je potřeba je změnit.

"Vzdělávání ve smyslu práce se znalostmi se zaměřuje méně na jejich memorování a soustředí se více na jejich pochopení, využití a vzájemné provázání, rozvoj gramotností a zvyšování kompetencí. Učitelé nebudou soustřeďovat primární pozornost jen na obsahovou znalost předmětů, ale zaměří se rovněž na náročnější úkoly vyžadující hlubší porozumění a praktickou aplikaci. Žáci musí umět na výzvy současné doby a zejména budoucnosti reagovat, a proto jim společně pomůžeme v tom, aby byli schopni znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty získané ve škole i mimo ni skutečně použít a využít," píše se ve strategii.

Související obsah

Ministerstvo proto chce podpořit nové a neotřelé způsoby vzdělávání na všech stupních škol v Česku. "Speciální pozornost budeme věnovat učitelům a pedagogickým leaderům. Ti totiž představují klíčové aktéry plánovaných proměn vzdělávání," slibuje resort.

Společně s tím by se měl zmenšit objem učiva, které učitelé tlačí školákům do hlav. Takže méně biflování. "Důsledkem této proměny bude zamezení přetěžování žáků informacemi. Učivo bude probírané s cílem hlubšího porozumění, v širokých souvislostech bez celé řady zbytných poznatků a informací. Učitelům tak bude umožněno učivo dostatečně probrat a žáci budou mít prostor informacím porozumět a aplikovat je v reálných situacích," předpovídá resort.

Ministerstvo ve strategii zároveň přiznává, že Česko se dlouhodobě potýká s nerovným přístupem ke vzdělání. Výsledky žáků jsou často závislé na tom, na jakou školu chodí a z jakých poměrů pocházejí. I to se má změnit.

Celý návrh strategie vzdělávání si můžete přečíst už teď:

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Typ souboru:pdf

A talentovaní žáci pro změnu utíkají třeba na víceletá gymnázia nebo na soukromé školy, protože je výuka na jejich původním "působišti" nekvalitní.

"Dalším z důvodů horších výsledků některých regionů a škol a neustále se prohlubujících nerovností v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými kraji a školami je výrazný nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pedagogů v konkrétních oblastech a školách," přiznává stát ve strategii pro další roky.

Proto chce, aby v dalších letech horší školy dohnaly ty lepší a aby se učitelé mnohem více věnovali jednotlivým žákům. Ministerstvo chce také do zaostávajících škol a regionů posílat více peněz.

"Aby nedocházelo k odchodům velkého počtu žáků na víceletá gymnázia, zkvalitníme výuku a posílíme možnosti její individualizace na druhém stupni základních škol. Umožníme tak kvalitnější vzdělávání různorodých kolektivů a optimální rozvoj potenciálu každého žáka. Školám, v nichž se koncentrují žáci ze znevýhodněného prostředí, poskytneme vyšší finanční a metodickou podporu," vypočítává ministerstvo.

Související obsah

Stát se chce také více zaměřit na předškolní vzdělávání, protože statistiky ukazují, že děti, které chodí do mateřinek, mají později lepší výsledky.

Se státními maturitami se počítá i nadále, měly by ale víc řešit dovednosti a méně to, co se studenti nabiflovali. "Státní maturitní zkouška bude zachována. Její součástí budou pouze didaktické testy. Tyto testy stanoví v základní verzi minimum znalostí a dovedností, kterých má dosáhnout každý žák maturitního oboru. Maturitní zkouška jako celek bude více reflektovat kompetenční model vzdělávání," nastiňuje dokument.

Ministerstvo chce proto více podpořit konkrétní školy a pomoci jim s vytvořením "jejich" části maturity. "Cílem školní části maturitní zkoušky je komplexní ověření osvojení výstupů vzdělávacího programu s důrazem na kompetenční pojetí. Vhodnými formami jsou mimo jiné ročníkové práce, portfolia žáků, praktické části maturitních zkoušek," uzavírá svou vizi pro další roky resort školství.

Jak zvládli čeští žáci výuku z domova? Pusťte si Debaty u piva:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz