Domácí

Muž vylil do přírody tři cisterny závadné látky. Inspekce ho potrestala

Muž vylil do přírody tři cisterny závadné látky. Inspekce ho potrestala
Zdroj: Profimedia

V červnu roku 2020 byl znečištěn potůček Žlebůvka. České inspekci životního prostředí se podařilo pachatele vypátrat a udělit mu statisícovou pokutu.

Potůček Žlebůvka je uveden v seznamu toků, které jsou vhodné pro život a reprodukci ryb. Přesto pracovník družstva ZOD Němčice nad Hanou vypustil 29. června roku 2020 ve vzdálenosti asi 215 metrů od potoku tři cisterny závadné látky charakteru naředěných silážních štáv. Konkrétně šlo asi o 36 tisíc litrů.

Po prošetření celé záležitosti dostalo družstvo od České inspekce životního prostředí pokutu ve správním řízení 200 tisíc korun, která 13. května tohoto roku nabyla právní moci.

Inspekce během šetření zjistila, že závadná látka charakteru naředěných silážních vod byla vypuštěna do řádky kukuřičného pole. Tam došlo k její koncentraci a následnému odtoku směrem k toku Žlebůvka.

Související obsah

"Obviněný nerespektoval obecně závazné předpisy, v tomto případě ustanovení vodního zákona týkajícího se nakládání se závadnými látkami. Nepřijal odpovídající organizační, technická, personální či jiná opatření k tomu, aby nedošlo ke spáchání protiprávního jednání," uvedl zástupce ředitele oblastního inspektorátu Olomouc David Petr.

Hadice vedoucí na pole

Zdroj: Česká inspekce životního prostředí

Právě způsob spáchání přestupku je podle inspekce v tomto případě zásadní, protože popsaná závadná látka se sice v rámci zemědělské činnosti aplikuje na pole v rámci hnojení, ale v tomto případě nedocházelo ke standardnímu plošnému hnojení podle zásad správné zemědělské praxe, nýbrž k vypouštění závadné látky soustředěně do jednoho místa s odtokem po spádnici v řádku kukuřičného pole s následnou zvýšenou erozí jemných částic a živin z pole až do toku Žlebůvka.

Související obsah

"Družstvo svým přestupkem způsobilo významnou havárii a jednalo se o zcela vědomý skutek, kdy obviněný sám vypouštěl závadnou látku mimo svůj areál i přesto, že si musel být nebo měl být vědom všech rizik a možných následků,“ zdůvodňuje David Petr výši pokuty. Zároveň však dodává, že nebyl zjištěn úhyn ryb či jiných vodních živočichů. Obviněný následně při kontrole s inspekcí spolupracoval, přijal svoji zodpovědnost a proti pokutě se neodvolal.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz