Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Karlových Varech

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Karlových Varech
Letecký pohled na Karlovy Vary | Zdroj: Getty Images

První senátní obvod Karlovy Vary nabídne zajímavý volební boj. O senátorské křeslo zabojuje celkem 11 kandidátů včetně nynějšího senátora Jana Horníka (STAN), což je nejvíce ze všech obvodů. Podívejte se, jak odpovídali na pětici otázek zaslaných redakcí TN.cz.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi zašlou, redakce TN.cz je doplní.

1 – Karlovy Vary

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Petričko Pavel NK NK BEZPP zdravotní potřeby
Chromcová Eva Ing. SPD SPD BEZPP operátor zdravotnické záchranné služby – vedoucí směny
Vaněk Bohdan Ing. M.A. Piráti Piráti Piráti ekonomický analytik a projektový manažer
Šmudla Bedřich PES PES PES manažer
Procházková Věra MUDr. ANO ANO ANO bývalá poslankyně, lékařka Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
Kulhánek Petr Ing. KOA KOA KOA hejtman kraje
Havel Jan Ing. DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP úředník, vedoucí ubytovacího zařízení
Ajšman Petr SRDCEM PRO ... SRDCEM PRO ... SRDCEM PRO ... OSVČ, jednatel společnosti
Maleček Martin VOK VOK BEZPP starosta
Slavík Václav Mgr. Bc. KDU+ODS+TOP 09 KDU-ČSL KDU-ČSL starosta města
Horník Jan Ing. STAN STAN

STAN starosta Božího Daru a senátor
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Pavel Petričko (NK)

Pavel Petričko - Karlovy Vary | Zdroj: Se svolením Pavla Petrička

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Prozatím nikdo toho moc neví, zda to je málo, nebo moc.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství stejnopohlavních párů má nyní dostatek práv.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ne, nechci válku.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Ano, po dostavbě úseku před Prahou a obchvat Liberce prozatím dobré.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? Ano, na základě dotazů bych byl pro vysokou školu pedagogickou.
zdroj: TN.cz

Martin Maleček (BEZPP/VOK /VOK)

Martin Maleček - Karlovy Vary | Zdroj: Se souhlasem Martina Malečka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ano. Stát tvoří občané a v době prosperity vytváří občané vyšší finanční kapitál státu a v době krize by měl stát výrazněji občanům pomoci. Měla by to být jeho morální povinnost a odpovědní politici by to měli podpořit. Najít vhodná řešení bez administrativní zátěže občanů.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Spíše ne. Manželství je pro mě dobrovolný svazek mezi mužem a ženou s právy, která upravuje náš právní systém. A vzhledem k uvedené odpovědi si myslím, že by měl být zachován ve své podobě. Druhou otázkou je registrované partnerství, které je také definováno naším právním systémem. Zde souhlasím s možnou novelou vzhledem k právu společného vlastnictví, příbuzenských vazeb v návaznosti na dědictví a výchovu dětí.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ne bez společné koordinace a závazků v rámci NATO. Souhlasím s pomocí materiální v humanitární oblasti a zdravotnictví.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Ano. Dostavba dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je pro mě zásadní prioritou. Dále je nutné pro náš region zvýšit tlak na kolegy z německé strany s ohledem dostavby dálnice od hranic na dálniční síť Německé spolkové republiky.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? Ano. V rámci zachování rozvoje lázeňství v Karlovarském kraji a převážně v Karlových Varech v oboru balneologie.
zdroj: TN.cz

Bohdan Vaněk (Piráti)

Bohdan Vaněk - Karlovy Vary | Zdroj: Se svolením Bohdana Vaňka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát musí zajistit, aby lidé mohli přijatelně normálně fungovat. Není přípustné, aby začali hromadně padat do exekucí, propadaly jim nemovitosti z důvodu neschopnosti splácet, byli odpojeni od energií, a podobně. Do jaké míry to bude muset být plošné opatření nebo pouze úzce cílená pomoc, to nelze teď říct. Stát musí počítat s oběma variantami. Posílání více peněz je ovšem zavádějící označení a rád bych se mu vyhnul, neboť to může pouze podpořit inflaci, vést do začarovaného kruhu a v konečném důsledku nepomůže, ale uškodí. Cíl nejsou peníze, cíl je kvalita života.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ano. Všechny dostupné důvěryhodné informační zdroje mluví jednoznačně pro. Souhlasím i s tím, abychom v právní formulaci použili neutrálnější označení (třeba sňatek), pokud to pomůže jeho zavedení. Protože podstatné je právní ukotvení, které významnému počtu dospělých i dětí přinese větší práva, jistotu a zabezpečení, aniž by přitom někoho jiného poškodilo.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano. Je jednoznačně v našem zájmu, aby konflikt na Ukrajině byl vyřešen co nejdříve a pokud možno plně ve prospěch bránící se Ukrajiny. Pomůže to naší vlastní bezpečnosti, jak vojensky, tak ekonomicky. A bude pro nás mnohem snazší, pokud se Ukrajina dokáže obhájit sama, pouze s naší pomocí. Myslím, že v tomto naše pomoc funguje velmi dobře a rozhodně od ní nesmíme ustupovat.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Ano, je to jedna z priorit. Ale musíme myslet v souvislostech – samotná D6 nás nespasí, naopak pro Karlovy Vary může být významnou přítěží, pokud do jejího dokončení nebude hotový obchvat města či jiné alternativní řešení. Mít dálnici Praha-Würzburg/Frankfurt středem krajského města není náš cíl. S vědomím potřeby oddělit tranzitní dopravu od místní a vyřešit D6 přes Vary jsem jednoznačně pro její dokončení.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? Je důležité, aby měl Karlovarský kraj respektovanou, funkční, plnohodnotnou vysokou školu. Nemusí být nutně vlastní. Tady je opět podstatné to celkové fungování vysoké školy, komunita, která se kolem ní vytvoří. Nejen studenti, ale i pedagogové a jejich rodiny. Zahraniční studenti na výměnných pobytech. Specifická část společnosti, která se zapojí do veřejného života. Přinese to jak kulturní podněty, tak vítanou zpětnou vazbu pro správu kraje i krajského města. Proto je vysoká škola důležitá.
zdroj: TN.cz

Bedřich Šmudla (PES)

Bedřich Šmudla - Karlovy Vary | Zdroj: Se svolením Bedřicha Šmudly
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ne, protože peníze vybrané z daní všech občanů by stát neměl přerozdělovat. Naopak by měl zajistit energie za dostupné ceny, protože v roce 2022 není luxus mít teplo, světlo, elektřinu a pohonné hmoty. A jak? Zajistit přímé smlouvy a mít vlastní zásobníky ropy a plynu, jako má např. Německo, opustit burzu elektřiny v Lipsku a prodávat českým občanům a firmám elektřinu za 2 Kč/kWh s tím, že přebytky se prodají za tržní cenu. A samozřejmě odstoupit od systému emisních povolenek, které vše jen prodražují.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Pokud jsou tím myšlena manželství mezi dvěma ženami nebo muži, tak s názvem manželství nesouhlasím, je to vztah pro ženu a muže. Naopak partnerství je název, který bych zachoval. Odstranit by se měl přívlastek registrované, ihned mě totiž napadá registr vozidel, a to je pro člověka nedůstojné. Pokud jsou tím myšlena zákonná práva partnerů např. na informace, dědění nebo adopci dětí, tam s takovou úpravou souhlasím. Rád bych dodal, že pro děti je vždy lepší variantou žít v rodinném vztahu než v neosobním státním ústavu.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ne, jsem zásadně proti. Pomoc si představuji ve formě léků, oblečení, jídla nebo vody. Jsem proti tvrzení, že jsme ve válce, není to pravda, jako není pravda, že za nás někdo někde bojuje. Jsem pro mezinárodní uskupení středoevropských států, které byly v každé době jenom nárazníkem mezi Západem a Východem.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Ano, je. Je ostudou všech představitelů kraje i státu, že ani po více než třiceti letech nemáme dálniční spojení s hlavním městem. A to ani nemluvím o kvalitě současné silnice A6 a že neexistuje důstojné spojení zejména s německými turisty a Prahou.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? Ano, je to velmi důležité. Jednak za vzděláním nemusí naše mladá generace cestovat jinam, vytvoří to další potřebná pracovní místa a v povědomí veřejnosti nebudeme tím nejhorším krajem v republice.
Je nutné ale říci i to podstatné, musíme vytvořit taková pracovní místa, aby mladí měli důvod zůstat v kraji. A protože jsme lázeňská oblast, byla by vysoká škola rehabilitace a lázeňství tou pravou.
zdroj: TN.cz

Jan Horník (STAN)

Jan Horník - Karlovy Vary | Zdroj: Se svolením Jana Horníka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát dlouhodobě bohužel nekonal a neměl pro energetiku vůbec připraven žádný plán pro krizové období. To se musí razantním způsobem změnit. Jsme v energetické válce a v přeneseném slova smyslu nám jde o holé přežití. Vzniklá situace si vyžaduje od vlády a Parlamentu ČR nalezení okamžitých řešení v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Včera bylo pozdě.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Na tuto otázku nemám zcela vyhraněný názor a byť jsem v podstatě liberál, tak u této konkrétní problematiky u mne hraje roli i jistý konzervativnější hodnotový přístup.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Pokud na to budeme mít a úplně nás to životně neohrozí, tak ano. Mám v živé paměti, když k nám Sovětský svaz v roce 1968 vtrhl a okupoval nás. Vůdčí úlohu vždycky hrálo Rusko. A Rusko má dlouhodobě imperiální myšlení o velkém Rusku včetně dalších slovanských národů. Na Ukrajině se skutečně rozhoduje i o naší suverenitě a právu na sebeurčení, a to bychom si měli uvědomit a čelit tomuto nebezpečí všemi možnými cestami a prostředky.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Samozřejmě. Dálnice D6 už měla dávno stát. Jak by se měl bez kvalitní dopravní sítě silnic a železnic Karlovarský kraj vymanit z nejhoršího skoro ve všem? Stát to však vůbec nezajímá a místo zavírání nůžek v oblasti vyrovnávání rozdílů mezi kraji, tak dělá vše pro to, aby se ještě více rozevíraly a rozdíly prohlubovaly. To je antikoheze místo smysluplné koheze. A toto je názorný příklad dlouhodobé nekoncepčnosti státu nejen v oblasti dopravy, dálnici D6 z toho nevyjímaje.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? Toto je otázka zásadní. Bez vysokého školství v místě, a nikoliv jen s detašovanými pracovišti jiných vysokých škol, jsou mladí lidé odsouváni do kategorie druhořadých občanů této země. Do této kategorie sice spadají všichni občané Karlovarského kraje, ale u mládeže je to o to víc alarmující. V kraji nenajdou plnohodnotné školství a mnohdy po ukončení vzdělání pro sebe nenajdou ani slušné uplatnění nebo solidní perspektivu do života. To se nám všem nakonec v budoucnosti vymstí a náprava bude hodně bolestná a drahá, jestli ještě vůbec bude uskutečnitelná.
zdroj: TN.cz

Václav Slavík (KDU-ČSL/KDU-ČSL/KDU-ČSL+ODS+TOP 09)

Václav Slavík - Karlovy Vary | Zdroj: Se svolením Václava Slavíka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Pomoc státu pro nejohroženější skupiny lidí považuji v tuto chvíli za dostatečnou. Postaráno je o důchodce, rodiče mohou požádat o jednorázový příspěvek na dítě a významnou pomocí je také příspěvek na bydlení. To vše je zatím v rozpočtově únosné a odpovědné míře. Navíc očekávám, že připravovaný energetický balíček také lidem významně uleví od vysokých cen energií.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Souhlasím s tím, aby byly v co nejkratší době upraveny právní podmínky pro registrované partnery v občanském zákoníku. Současný právní stav kolem např. společného jmění nebo práva dědického lidem v těchto svazcích určitě komplikuje život. A to je špatně. Jsem rád, že to má vláda ve svém programovém prohlášení v plánu řešit. Nicméně manželství jako pojem považuji za svazek muže a ženy.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano, jakkoliv je válka šílená a lidství v ní prohrává. Ale tyranovi je nutné se postavit. Jsem hrdý na to, jak Česko v tomto sporu Ukrajině pomáhá. Naše trpké zkušenosti s okupacemi nás nenechávají pasivními a velmi dobře chápeme, co znamená, když vás opustí spojenci. Předpokládám také, že naše vojenská pomoc je dobře promyšlená, abychom neohrozili svoji vlastní bezpečnost.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Otázka dostavby této důležité tepny nemůže nechat klidným žádného politika z karlovarského regionu. Je zcela jisté, že napojení na dálniční síť přinese nový impulz do rozvoje kraje. Z pozice starosty mám dobrý přehled o přípravách a průběhu realizace jednotlivých úseků. ŘSD v tomto ohledu odvádí velmi dobrou práci. Senátor nemůže ovlivnit rychlost stavby. Chci ale jako kandidát za koalici SPOLU využít napojení na vládu a přispět k tomu, aby se nezastavil tok peněz do této významné stavby.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? Osobně mám ke školství velmi blízko a hodně práce v tomto ohledu udělal můj kolega z karlovarské KDU-ČSL Jan Klíma. Bohužel se to pořád nepovedlo dotáhnout do konce. Přitom zřízení pobočky veřejné vysoké školy v Karlových Varech je přímo nezbytné. Připomínám, že mám na mysli školu zaměřenou na zdravotnická studia. Důvodem je předpoklad rozvoje našeho klíčového odvětví, a tím je lázeňství. Studenti po absolvování okamžitě najdou uplatnění v atraktivním oboru. Navíc přítomnost vysokoškolského živlu určitě změní a osvěží atmosféru města. A jistě také pomůže zbrzdit odliv mladých lidí a stárnutí populace.
zdroj: TN.cz

Eva Chromcová (BEZPP/SPD/SPD)

Eva Chromcová - Karlovy Vary | Zdroj: Se svolením Evy Chromcové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Domnívám se, že tato energetická krize se dá vyřešit jen okamžitým zastropováním cen. Na lipské burze by se měly prodávat pouze její přebytky. ČEZ vidím do budoucna jako státní instituci, kde cenu energií bude regulovat stát. Strategicky významné komodity by měly být výhradně v rukou státu.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Přestože mám ve svém okolí několik homosexuálně orientovaných přátel, jsem v tomto směru poněkud konzervativní. Na manželství pohlížím jako na svazek muže a ženy, ze kterého by měly vzejít děti. Jsou to tradiční hodnoty založené na duchovních a kulturních tradicích. "Man" jako muž a "že" jako žena. Status je daný už v samotném názvu.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Rozhodně ne! Kdo chce mír, nepřilévá olej do ohně! Nakonec se nám zbraně vracejí zpět na černém trhu, a vojákům na Ukrajině tedy stejně nepomohou.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Ano. Dostavba dálnice je jednou z priorit. Rozhodně by kraji výrazně pomohla a je důležitá pro všechna odvětví. Pro lepší a rychlejší dostupnost zdravotní péče ve specializovaných pracovištích je stěžejní. Jak jistě víte, náš kraj nemá traumacentrum ani leteckou záchrannou službu. A pacienti se transportují převážně do Prahy a Plzně, méně často i do Ústí nad Labem. Na žádnou z těchto stran nemáme dálnici. Dále zkrácení doby dojíždění do zaměstnání, zásobování, logistické služby, turismus.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? I tohle je jeden z důvodů, proč Karlovarský kraj přichází o mladé lidi. Odcházejí za vzděláním a nevrací se zpět do Karlovarského kraje. Obvykle najdou uplatnění v kraji, ve kterém vystudují, nebo odejdou do zahraničí, kde jsou nesrovnatelně lepší platové podmínky. V Karlovarském kraji máme Vysokou školu finančně správní v Karlových Varech a Fakultu ekonomickou ZČU umístěnou v Chebu.
zdroj: TN.cz

Věra Procházková (ANO)

Věra Procházková - Karlovy Vary | Zdroj: Se svolením Věry Procházkové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ano.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Spíše ano.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Jsem proti jakékoliv válce a přeji si jednání bez zbraní. Z toho vyplývá, že ne.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Ano, velmi.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? Ano, velmi.
zdroj: TN.cz

Petr Kulhánek (KOA)

Petr Kulhánek Karlovy Vary | Zdroj: Se souhlasem Petra Kulhánka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by měl garantovat maximální únosnou cenu energií pro občany i firmy s rozlišením jejich charakteru a vazby na spotřebu energií. Pro veřejnou sféru má stát ustanovit státního obchodníka, kterému by producenti energií měli povinnost prodat část své produkce. Státní obchodník by pak za stanovené limitní ceny prodával energie veřejnému sektoru. Zmiňuji nejen občany proto, že všechny součásti společnosti jsou navzájem provázané a že prostřednictvím takové pomoci mohou nadále fungovat – domácnosti, zaměstnavatelé, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Společnost se neustále vyvíjí a dospěli jsme, myslím, do stavu, kdy není třeba dělat rozdíl, kdo spolu v partnerském/manželském svazku chce žít.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano, jsem přesvědčen, že pokračující pomoc nejen ČR, ale i koordinovaně celé EU a NATO je jedinou cestou, jak zastavit imperiální rozpínavost Ruska a zachovat suverenitu a integritu nejen Ukrajiny, ale možná v budoucnu i dalších částí tehdejšího Sovětského svazu, případně i zemí bývalého východního bloku včetně naší země.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Ano, je pro mě dlouhodobou a jednoznačnou prioritou. D6 je pro náš region kritickým faktorem budoucího rozvoje, a to jak ze strany podnikatelského/průmyslového prostředí, tak ze strany cestovního ruchu a celkové kvality života. Jedna z prvních otázek investorů se vždy týká dopravní dostupnosti, tedy blízkosti dálniční sítě. A není to jen dokončení celé délky směrem do Prahy, ale právě také napojení D6 od hranic se SRN u Chebu na německou dálniční síť. I tato část se po mých opakovaných intervencích začala připravovat tak, aby bylo možné tento úsek realizovat souběžně s posledními vnitrostátními úseky do roku 2027.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? Ano, univerzitní vzdělávání v kraji je rovněž mou dlouhodobou prioritou, která má ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni konkrétní výsledky v přípravě nových oborů ekonomických, zdravotních, pedagogických a průmyslových studií. V současnosti s MŠMT projednáváme možnost konceptu "konsorciální univerzity" – vznik oborů vyvolaných poptávkou v regionu by mohla garantovat kterákoliv univerzita s tím, že tento obor by byl financován právě ze společného balíku financí pro univerzitní studia v Karlovarském kraji. V dlouhodobém horizontu je to pak určitě přerod do standardní regionální univerzity s obory, jejichž absolventi budou mít zejména možnost atraktivního uplatnění v regionu.
zdroj: TN.cz

Petr Ajšman (SRDCEM PRO ...)

Petr Ajšman Karlovy Vary | Zdroj: Se souhlasem Petra Ajšmana
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Rozhodně ano, protože stát je odpovědný za kvalitu života občanů v takových situacích, jako je válka nebo přírodní katastrofa.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Já nevím, jestli se má svazek obou stejných pohlaví nazývat manželstvím, s tím mám v podstatě základní vnitřní problém. Pro mě je manželství muž/žena/děti. Tím tedy nesouhlasím s manželstvím pro všechny, ale souhlasím se společným životem dvou stejných pohlaví.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ne, měla by posílat maximálně humanitární a potravinovou pomoc a zdravotní potřeby.
společná otázka pro kraj
Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6? Není, protože pokud se nejdříve nezlepší život uvnitř Karlovarského kraje, tím myslím život pro mladé lidi a rodiny, který by je přinutil zůstat v našem kraji (především školství, práce, volnočasové aktivity), tak rychlou dostavbou dálnice D6 hrozí ještě rychlejší a pohodlnější odliv této věkové skupiny lidí z našeho kraje.
společná otázka pro obvod
Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu? To rozhodně důležité je, ale otázkou je, že jedna VŠ nezmění a nezajistí odliv mladých lidí. Je zapotřebí zvolit takové studium, které zajistí kvalifikaci pro budoucnost našeho kraje, což je v převážné většině lázeňství. Je tedy otázkou, zda takové studium je lákavé pro širší okruh středoškoláků a bylo by v jejich zájmu studovat třeba balneologii a příbuzné obory.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnily 23. a 24. září 2022, první kolo proběhlo společně s komunálními volbami. Druhé kolo senátních voleb se uskutečnilo v termínu 30. září až 1. října.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz