OBCHODNÍ SDĚLENÍ – Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah

České účetnictví se má přiblížit mezinárodním standardům. Lépe odrážejí skutečný stav firem

České účetnictví se má přiblížit mezinárodním standardům. Lépe odrážejí skutečný stav firem
Zdroj: Shutterstock

Přiblížit české účetnictví mezinárodním standardům má připravovaný návrh nového zákona o účetnictví, podle nějž se má v Česku účtovat od roku 2024. Prvotní návrh připravený letos ministerstvem financí zavádí například možnost přepočítat dlouhodobé závazky a rezervy anebo účtovat v zahraniční měně, třeba v eurech, dolarech nebo librách.

Když si totiž dnes tatáž společnost spočítá výsledek hospodaření podle tuzemských a mezinárodně platných pravidel (takzvaných IFRS čili International Financial Reporting Standards), nedojde ke stejnému výsledku.

„Největší odlišnost od českého účetnictví je v tom, že mezinárodní účetní standardy se víc zaměřují na realitu, skutečný stav věcí, jaký je platný k aktuálnímu datu. České účetnictví se dívá na řadu věcí, které společnost vlastní, velmi rigidně,“ vysvětluje Jaromír Chaloupka, manažer auditu v poradenské skupině PKF Apogeo.

Pokud firma například koupila v roce 2005 nemovitost za tři miliony korun, v účetních knihách sestavených podle českých standardů bude pořád oceněna v pořizovací hodnotě, pouze každoročně snižované o zákonné odpisy. Její skutečná hodnota, kterou by ji ocenily IFRS, ale bude nyní vzhledem k růstu cen nemovitostí několikanásobně vyšší.

České standardy ani neumožňují přizpůsobit účetnictví potřebám firmy. Zjednodušeně řečeno stejné výkazy musí vést jak velké průmyslové podniky, tak malé společnosti podnikající například v odvětví služeb. Mezinárodní účetní standardy jsou v tom mnohem flexibilnější. Umožňují například i odepisovat části zařízení či strojů podle toho, jak rychle se opotřebovávají.

Přesto už samotná zkratka IFRS vzbuzuje na první pohled stále velký respekt, a to i u velké části odborné veřejnosti. Respekt z něčeho neznámého, možná až trochu tajemného. „Velký podíl na tom má pochopitelně skutečnost, že v České republice v IFRS účtuje pouze zlomek společností. Jedná se o účetní jednotky, jejichž akcie se obchodují na burzách, nebo dceřiné společnosti zahraničních účetních jednotek,“ zdůrazňuje Chaloupka.

Avšak podle expertů jde pouze o dílčí posun. „Mezinárodní standardy mají stovky stran. Aby došlo ke skutečnému přiblížení, muselo by se jednat o větší krok než umožnění pár nástrojů,“ říká auditor společnosti PKF Apogeo Esteem Jiří Honomichl a dodává: „I nadále zůstanou významné rozdíly v ocenění a přecenění majetku. Rozdíly budou přetrvávat také v povinnostech zveřejnit skutečnosti a postupy v příloze v účetní závěrce.“

Z jakého důvodu se tyto legislativní změny vůbec dějí? Odpověď je poměrně jednoduchá. Český trh je samozřejmě silně závislý na tom světovém. Naše ekonomika je asi nejvíc závislá na německém trhu a investicích, avšak nezapomínejme ani na vliv společností britských, francouzských či amerických.

Z těchto důvodů je samozřejmě na místě, aby hodnoty vykázané v účetnictví - ať už celá účetní závěrka, či pouze některá vybraná čísla - byly pro tyto investory či obchodní partnery srozumitelné a čitelné.

„Česká legislativa a české účetní standardy jsou jazykem, kterým se domluvíte pouze v České republice, kdežto mezinárodní standardy účetního výkaznictví, tedy IFRS, mají celosvětový dosah. Uživatel takových informací má tedy o fungování společnosti ihned jasnou představu a je úplně jedno, jestli podniká na trhu v ČR, USA, Itálii nebo v Indii,“ shrnuje řídící partner PKF Apogeo Tomáš Pacovský.

Komerční článek
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz