Zpravodajství

Za smrt novorozence hrozí porodníkům až 5 let vězení

Za smrt novorozence hrozí porodníkům až 5 let vězení
Zdroj: TV Nova

Až na pět let mohou jít do vězení dva lékaři z mostecké porodnice. Primáře a jeho podřízeného totiž obvinila policie z ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti. Měli totiž zanedbat porod malé Natálky.

Natálka měla téměř čtyři kila a 53 centimetrů. Dívenka ale trpěla nedostatkem kyslíku, začala otékat a odumíral jí mozek. Po třinácti dnech v nemocnici zemřela.

 

Maminka Natálku přenášela 12 dní. V osudný den jí v jednu hodinu v noci odtekla plodová voda, ale lékaři provedli císařský řez až o šest hodin později. Pitva prokázala, že právě pozdržení porodu holčičku stálo život. K pochybení zdravotního personálu došlo pozdní reakcí na zmámky hipoxie plodu.

 

Policie obvinila dva zdravotníky z ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti. Vyjádření lékařů se nám dnes sehnat nepodařilo. Primář se ale v telefonickém rozhovoru rodičům matky k pochybení přiznal.

V Mostě to přitom není první takový případ. Už jednou dal soud podmínku tehdejšímu primáři porodnice, protože v těle jeho pacientky zemřelo ještě nenarozené dítě. Pokud se prokáže, že za smrt Natálky skutečně nesou vinu lékaři, soud je může poslat až na pět let za mříže.

ČR k 1. lednu 2006: 10 251 079 obyvatel 

V poslední době výrazně stoupá počet narozených dětí, jelikož rodí ženy z tzv. "silných ročníků" poloviny 70. let. Nejčastější příčinou úmrtí zůstavají nemoci srdce a cév.

Během roku 2005 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 30 500. Hlavní příčinou však není zejména vyšší porodnost vůči úmrtnosti, ale kladné saldo zahraniční migrace ve výši 36 200. Dětí se oproti roku 2004 narodilo o 4 500 více. Na jednu ženu v reprodukčním věku však stále připadá průměrně méně než 1,3 dítěte.

Porodnost

V průběhu roku 2005 se v ČR živě narodilo 102 200 dětí, což bylo o 4 500 více než v roce předchozím a nejvíce od roku 1995 (včetně), kdy počet živě narozených poprvé klesl pod sto tisíc. Avšak i přes zvýšený počet narozených dětí zůstává úroveň plodnosti v České republice velmi nízká: na jednu ženu v reprodukčním věku stále připadá průměrně méně než 1,3 dítěte.

Trend posunu rození dětí do pozdějšího věku stále pokračuje - průměrný věk matek při narození prvního dítěte dosáhl v loňském roce 26,6 let a 28,6 let celkově, tzn. bez rozlišení pořadí narozeného dítěte. Odkládání mateřství do vyššího věku dokládá též údaj, že téměř třicet procent žen přivádí na svět svého prvního potomka až po svých třicátých narozeninách.

Zvyšuje se také podíl dětí rodících se nevdaným ženám. V loňském roce se mimo manželství narodilo 32 400 dětí, které tak představovaly 31,8 % všech živě narozených. V roce 2004 byl tento podíl 30,6 %.

Úmrtnost

Během roku 2005 zemřelo 107 900 osob, tj. o 761 více než v předchozím roce. Počet zemřelých však do značné míry závisí na věkové struktuře dané populace, úroveň úmrtnosti tak lépe charakterizuje ukazatel naděje dožití.

Naděje dožití zaznamenala v roce 2005 výraznější vzestup pouze u mužů, její hodnota se tak zvýšila na 72,9 roku, u žen se téměř nezměnila a činila 79,1 roku.

Udržela se nízká intenzita kojenecké úmrtnosti (úmrtnost dětí do jednoho roku věku) a její celková úroveň 3,4 promile pro celý rok 2005 je nejnižší od počátku jejího statistického sledování, tj. od roku 1819. Nejčastější příčinou úmrtí zůstávají nemoci oběhové soustavy a novotvary (rakovina).

Příznivý vývoj byl i nadále zaznamenán v případě potratovosti. Celkový počet potratů klesl oproti roku 2004 o 1 300 na 40 000. Počet umělých ukončení těhotenství, která představují dvě třetiny všech potratů, se meziročně snížil o 1 100.

Zdroj: Oficiální web České republiky

Více narozených než zemřelých aneb přibýváme nejen díky cizincům

Během 1.-3. čtvrtletí 2006 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 29,9 tis. na 10 280 968 ke 30. 9. 2006. A to především v důsledku kladného salda zahraniční migrace v celkové výši 27,1 tis. osob. Podle předběžných údajů výsledků kladných hodnot dosáhl také přírůstek obyvatel přirozenou měnou (2,8 tis.). Dětí se v 1.-3. čtvrtletí narodilo o téměř 1,6 tis. více než ve stejném období předchozího roku. Naopak výrazně méně ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 bylo zemřelých (o 4,3 tis.).

Podle výsledku předběžné statistické bilance měla Česká republika ke 30. 9. letošního roku 10 280 968 obyvatel. Za první tři čtvrtletí přibylo celkem 29,9 tis. osob. Na tomto přírůstku se 27,1 tis. podílelo aktivní saldo zahraniční migrace, ale 2,8 tis. také přírůstek přirozenou měnou. Vyšší počet živě narozených dětí než zemřelých osob v 1.-3. čtvrtletí byl naposledy zaznamenán v roce 1993. K letošnímu kladnému výsledku přispěla jak zvýšená porodnost, tak rovněž nižší počet zemřelých osob. Saldo migrace bylo ve stejném období předchozího roku dokonce nepatrně vyšší (28,0 tis.). Nejvyšší podíl na přírůstku zahraničního stěhování za prvních devět měsíců letošního roku do České republiky již tradičně představovali občané Ukrajiny (9,8 tis.), Slovenska (4,6 tis.) a Vietnamu (3,1 tis.).

Počet živě narozených dětí v 1.-3. čtvrtletí byl o 1 574 vyšší než ve stejném období roku 2005 a dosáhl počtu 80,0 tis. Přírůstek počtu narozených dětí se však meziročně snížil. Mezi stejnými obdobími let 2003 a 2004 byl zaznamenán nárůst o 2,7 tis. Počet narozených za prvních devět měsíců roku 2005 byl dokonce o 3,9 tis. vyšší než za tři čtvrtletí roku 2004. V letošním roce se tak průměrný počet dětí narozených jedné ženě během jejího reprodukčního věku zvýšil na hodnotu jen mírně nad 1,3 dítěte (1,28 v roce 2005). Mimo manželství se narodilo 26,6 tis. dětí, které představovaly 33,2 % všech živě narozených dětí v daném období. U prvních dětí narozených dané ženě je tento podíl ještě vyšší - 41,5 %. Podíl dětí narozených nevdaným ženám tak dále rostl.

V 1.-3. čtvrtletí zemřelo 77,2 tis. osob, tj. o 4,3 tis. méně než ve stejném období roku 2005. Tento rozdíl byl z převážné části způsoben nižším počtem zemřelých v prvním čtvrtletí letošního roku. Počet zemřelých kojenců činil 247 (o 20 méně než před rokem), z toho jich 178 zemřelo do 28 dnů od narození. Úroveň kojenecké úmrtnosti se tak oproti roku 2005 ještě snížila, na 3,1 zemřelých dětí do jednoho roku věku na tisíc živě narozených (3,4 v 1.-3. čtvrtletí 2005).

Počet uzavřených sňatků od ledna do září byl o 568 vyšší než ve stejném období loňského roku a činil 44,2 tis. Oproti porodnosti bylo oživení sňatečnosti méně výrazné a stále tak přetrvává menší zájem o sňatky. Výsledkem je tak zmíněný růst podílu dětí rodících se mimo manželství. V prvních devíti měsících letošního roku bylo rozvedeno 23,6 tis. manželství, což byl počet srovnatelný s počtem za prvních devět měsíců roku 2005. Intenzita rozvodovosti v České republice je v posledních několika letech v zásadě stabilizovaná a drží se na úrovni okolo padesáti procent manželství končících rozvodem.

Počet všech potratů se v 1.-3. čtvrtletí letošního roku oproti předchozím letům snížil již o poznání méně výrazněji. Pokles počtu umělých přerušení těhotenství však pokračoval a v prvních třech čtvrtletích 2006 bylo provedeno o 815 interrupcí méně než ve stejném období roku 2005. Za zpomalením poklesu celkového počtu potratů stál vzestup počtu samovolných potratů. Důvodem je jednak celkově vyšší počet těhotenství související se zvýšením porodnosti a také vazba na posun plodnosti do pozdějšího věku, ve kterém je intenzita spontánní potratovosti vyšší.

 

 

TV Nova

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz