Daň z nemovitostí

Co byste neměli přehlédnout

Nejnovější

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitosti, přesněji daň z nemovitých věcí, je jedna z majetkových daní, která se platí za vlastněné pozemky zapsané v katastru nemovitostí a zdanitelné stavby a jednotky. Platí se každoročně. Výši ovlivňuje základ daně, sazba daně a koeficient velikosti obce, případně ještě místní koeficient.

Konsolidační balíček, zveřejněný v květnu 2023, plánuje tuto daň zvýšit dvojnásobně.

Při nabytí nemovité věci je třeba přihlásit se k dani na místním finančním úřadě a podat daňové přiznání, další roky není třeba jej vyplňovat, pokud nedošlo k prodeji nebo jakékoli změně týkající se nemovitosti či vlastníků. Podklady k platbě posílá finanční úřad každoročně automaticky, složenka by měla dorazit do 25. května. Výnos z daní jde do rozpočtu obcí.

Daňové přiznání se podává do 31. ledna. Daň je třeba zaplatit u částek do výše 5000 Kč do 31. května, u vyšších částek je splatná ve dvou splátkách do 31. května a do 30. listopadu. Výjimku mají poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, ti daň platí do 31. srpna a do 30. listopadu.