kalkulačky na co máte nárok?

Příspěvky pro matky a na děti v roce 2017? Spočítejte si je!

Rodina a finance
Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com
Téma:

Narození miminka bývá nejkrásnějším a nejsilnějším okamžikem v životě každé ženy. Mnoho párů ale řeší to, jestli dítě vůbec dokážou finančně zajistit. Spočítejte si, kolik peněz vám bude stát jako rodičům přispívat. Přinášíme přehled, na co všechno máte nárok.

Peněžitá pomoc v mateřství

 

Už osmý týden před termínem porodu mohou budoucí maminky pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Je jakousi náhradou za plat (mzdu) od zaměstnavatele v době mateřské dovolené a dosahuje 70 procent průměrného hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Průměrný denní výdělek se nejprve upraví podle redukčních hranic:

 

- při výdělku do 942 korun denně se počítá 100 procent
- při výdělku od 942 do 1412 korun - 60 procent
- při výdělku nad 1412 korun - 30 procentNa PPM má žena nárok po splnění několika podmínek: Během posledních dvou let musela být alespoň 270 dní nemocensky pojištěná a v den nástupu na mateřskou musela nemocenské pojištění mít. Mateřská dovolená podle zákona nesmí trvat méně než 14 týdnů a nesmí skončit dřív, než doběhne šestinedělí. Maximálně pak trvá 28 týdnů (nebo 37 týdnů, když máte dvojčata). O PPM může po splnění určitých podmínek zažádat i člověk, který dítě převzal do péče. Postup je ale složitější.

 

 

Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ

 

I pro osoby samostatně výdělečně činné platí, že je třeba mít zaplacené nemocenské pojištění za 270 dní v rámci posledních dvou let před nástupem na mateřskou, z toho 180 dní rok před nástupem na mateřskou. Výše nemocenského pojištění je v roce 2017 omezené zdola (částkou 115 korun) i shora (vyměřovací základ nemocenského pojištění nesmí být vyšší než vyměřovací základ sociálního pojištění).

 

 

Rodičovský příspěvek

 

Na rodičovský příspěvek máte nárok po vyčerpání mateřské dovolené. Doporučuje se ale zažádat o něj nejpozději do čtyř měsíců věku dítěte, aby se nemohlo stát, že se ocitnete bez peněz.

 

Celkem můžete vyčerpat 220 tisíc do čtyř let věku dítěte. Bez doložení formuláře k předchozímu čerpání PPM nebo vyměřovacího základu se vyplácí rodičovský příspěvek v nejdelší a nejnižší variantě - prvních devět měsíců 7600 korun měsíčně, pak až do čtyř let věku dítěte 3800 měsíčně.

 

Ostatní si mohou určovat rychlost čerpání rodičovského příspěvku sami. Měsíční částka příspěvku však nesmí být vyšší než 11 500 korun a současně než 70 procent dřívějšího výdělku. Jednou za čtvrt roku je možné výši měsíčního příspěvku měnit.

 

 

Doporučení: Po mateřské dovolené a před začátkem rodičovské dovolené můžete využít ještě klasickou dovolenou. Zaměstnavatel s ní musí souhlasit a vy tak předejdete krácení dovolené, ke kterému by po rodičovské dovolené jinak mohlo dojít.

Pozor: Když zaměstnavateli délku mateřské a rodičovské nenahlásíte, automaticky se má za to, že budete na rodičovské do tří let věku dítěte. Doba čerpání rodičovského příspěvku nemusí být shodná s dobou čerpání rodičovské dovolené!

 

 

Porodné

 

Na porodné mají nárok jen nemajetní rodiče. Porodné se vyplácí na první dvě děti - na první dítě 13 000 korun, na druhé 10 000 korun. Pokud se při prvním porodu narodí dvojčata, vyplatí se rodičům obě sumy. Při výpočtu nároku na porodné se porovnává čistý příjem rodiny a její životní minimum.

 

Přídavky na dítě

 

Přídavky na dítě můžete čerpat až do 26 let věku dítěte. V současné době je dostanou pouze rodiny, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se započítává čistý příjem ze zaměstnání a podnikání, podpora v nezaměstnanosti i peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, posuzuje se za kalendářní rok předcházejícího roku. Koalice nově usiluje o navýšení přídavků o 300 korun měsíčně a nárok pro rodiny s příjmy až do 2,7násobku životního minima.

 

 

 

 

CHYSTANÉ ZMĚNY

 

Flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku

 

V průběhu roku 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání rodičovského příspěvku. Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku až do výše cca 32 000 Kč měsíčně. Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).

 

Otcovská

 

Novopečení tatínkové by brzy měli dostat možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku.

 

Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit. Nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017 s ohledem na průběh legislativního procesu!

 

Slevy na dani

 

V daňovém přiznání za rok 2016 mohou poplatníci uplatnit slevu na dítě až 20 604 korun. Sleva pro první dítě je 13 404 korun, sleva na druhé činí 17 004 korun ročně, na třetí a každé další může jeden rodič uplatnit slevu 20 604 korun ročně. Pro daňové přiznání za rok 2017 daňová sleva na dítě opět stoupne. Více informací zde.
 

Upozornění pro čtenáře používající mobilní aplikaci TN.cz: Kalkulačky jsou dostupné pouze z webových prohlížečů!

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Z Panamských dokumentů: Kteří Češi využívají daňových rájů?

 

lud TN.cz