návrat do škol

Ministr vydal pokyny pro školky, základky i střední školy! PŘEHLED

Štěpán Hrubý
Štěpán Hrubý
2.5. 2020 17:16
Téma:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo v sobotu odpoledne metodické pokyny, které mají vyřešit fungování mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří na konci školního roku 2019/2020.

"Na materiálech jsme úzce spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Primární pro nás byla proveditelnost. Jsem toho názoru, že se nám podařilo najít dobrý kompromis," uvedl ministr školství Robert Plaga ještě před zveřejněním materiálu.

 

Na video se podívejte ZDE:

 

„Co se týče ochrany rizikových osob, je zde princip dobrovolnosti. Součástí materiálů, které vyšleme do škol, bude i vymezení rizikových skupin, aby se mohli žáci, studenti a rodiče seznámit, kdo je riziková skupina, a zvážit tak účast ve škole, která bude u všech skupin, znovu opakuji, na bázi dobrovolnosti,“ dodal ministr školství Robert Plaga. Týká se to nejen dětí s narušenou imunitou, ale třeba i babiček a dědečků, které rodinám pomáhají a obvykle děti do školy vodí nebo je vyzvedávají.

 

Podívejte se na pravidla pro jednotlivé školní segmenty.

Mateřské školy najdete zde.

Základní školy najdete zde.

Střední školy a konzevratoře najdete zde.

 

Ministerstvo na rodiče apeluje, aby do škol nevodili děti, mají-li jakýkoli náznak nemoci. "Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19, nesmí do školy vstoupit," zaznívá v nařízení. Pokud by se takové nemocné dítě ve škole objevilo, musí instituce zajistit jasný postup. "Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice," upozorňuje manuál pro školy.

 

Do škol by neměly chodit nejen nemocné děti, vodit by je tam neměly také osoby s rizikovými faktory. Sem ministerstvo řadí lidi nad 65 let a chronicky nemocné, zejména s onemocněním plic, srdce a cév, poruchami imunitního systému (HIV, onkologičtí pacienti, pacienti po transplantaci), těžkou obezitou, diabetem a nemocemi ledvin a jater. 

 

1
2 3 4
TN.cz