Nájemní smlouvy

Pronajímáte si byt? Na tohle si dejte při podpisu smlouvy pozor!

Smlouva k bydlení
Zdroj: Getty Images
Téma:

Díky rostoucím cenám bytů a přísnějším hypotékám, je vlastní bydlení pro mnoho lidí čím dál méně dostupné. Řešením je tak často pronájem. Před podpisem nájemní smlouvy je však třeba být na pozoru.

Kromě samotného nájmu, je jedním z důležitých bodů nájemní smlouvy cena za služby. Na nich by se ale pronajímatel a nájemce měl domluvit ještě před podpisem. Předejdou tak případným sporům.

 

Podle časopisu dTest totiž není povinné, aby nájemní smlouva uváděla konkrétní služby, které pronajímatel zajišťuje. V takovém případě je však povinen zajistit takzvané nezbytné služby. Jedná se o dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných prostor, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů a provoz výtahu.

 

"Ve smlouvě však může být uvedeno, že pronajímatel nebude nájemci zajišťovat žádné služby. Nebo naopak pronajímatel bude podle smlouvy poskytovat nájemci i další služby nad rámec těch nezbytných. Ovšem pronajímatel nemůže po nájemci chtít platit takové služby, ze kterých nemá nájemce přímý okamžitý prospěch," upozorňuje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

 

 

Typickým příkladem takové platby je například příspěvek do fondu oprav. "Některé nájemní smlouvy obsahují ustanovení, podle kterého má nájemce platit služby dle předloženého předpisu plateb," dodává Lukáš Zelený. Právě ten ovšem často skrývá příspěvek do fondu oprav nebo pojištění nemovitosti.

 

Tyto platby však nelze považovat za službu. Nájemce je tedy nemusí platit. "Náklady jako příspěvek do fondu oprav nebo pojištění by měl pronajímatel zvážit v rámci stanovení výše nájemného, nikoli je požadovat přímo od nájemce." vysvětluje Zelený.

 

Domluvte se, jak budete služby platit

Důležité také je, určit si způsob úhrady služeb. Ty mohou být placeny buď zálohově, nebo paušálně. "Služby mohou být placeny buď zálohově, nebo paušálně. U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou však nelze paušálně platit za dodávku tepla a takzvané vodné a stočné," uvádí časopis. Ty se totiž musí účtovat podle skutečné spotřeby.

 

 

Pokud není ve smlouvě dohodnuto něco jiného, je nájemce povinen hradit zálohy nebo úhrady na služby předem na každý kalendářní měsíc. A to nejpozději do pátého dne příslušného kalendářního měsíce spolu s nájemným.

pan TN.cz