dotace od státu

Neziskovky se můžou hlásit o dotace. Vláda pro ně má přes 5 miliard korun

Příspěvky na sport
Zdroj: Getty Images
Ilustrační foto
Kateřina Sejková
Kateřina Sejková
Aktualizováno 25.9. 2019 15:54
Téma:

Vláda rozhodla, že na neziskovky bude příští rok vynaloženo přes pět miliard korun - ty jim přerozdělí v rámci dotažních programů. Největší částka by měla připadnout oblasti sportu a kultury, nemalým obnosem ale stát podpoří také například národnostní menšiny nebo sociální služby.

Vláda České republiky připravila přehled dotačních programů vyhlašovaných pro rok 2020, v rámci kterých poskytne nestátním neziskovým organizacím dotace. Na programy, které jsou určené výhradně pro neziskovky, vyčlení ze státního rozpočtu 5,68 miliard korun.

 

Součástí přehledu jsou ale i dotace, o které mohou zažádat i jiné subjekty než neziskové organizace. V rámci těchto programů se rozdělí další 2,33 miliardy korun. Dohromady tedy stát ze svého rozpočtu příští rok poskytne neziskovým a dalším organizacím přes osm miliard korun.

 

Dotace vláda rozdělila do 18 tematických oblastí. Na přibližnou částku, která do každé z nich příští rok poplyne, se můžete podívat v následující tabulce.

 

Kultura

V oblasti kultury mohou neziskovky získat více než 800 milionů korun. Tato široká oblast zahrnuje například podporu náboženských spolků, koncerty duchovní a křesťanské hudby, organizaci pietních aktů k uctění památky padlých vojáků či jiných akcí spojených s vojenskými tradicemi nebo projekty zaměřené na památkovou péči.

 

Národnostní menšiny

Přes 36 milionů korun stát vyčlení na oblast národnostních menšin s výjimkou romské menšiny, která má samostanou kategorii a na jejíž podporu vynaloží dalších více než 27 milionů korun. Dotace mohou neziskovky využít na vydávání periodického tisku a televizní vysílání v jazycích národnostních menšin nebo vyučování menšinového jazyka.

 

 

Co se romské menšiny týče, cílem dotací by měla být podpora romských dětí v oblasti předškolního a základního vzdělávání, integrace dětí ze sociálně vyloučených lokalit nebo poskytnutí pomoci Romům, aby předcházeli sociálnímu vyloučení.

 

Péče o zdraví

Přes sto milionů stát vyčlení na oblast zdraví. V rámci těchto programů budou moci organizace zajistit dětem z dětských domovů ozdravné pobyty jak v Česku, tak v zahraničí, vzdělávat postižené lidi, zlepšit kvalitu života lidem s psychiatrickým onemocněním nebo podpořit dárcovství krve, orgánů a tkání.

 

Tělesná výchova a sport

Na tělesnou výchovu a sport stát uvolní největší finanční obnos, a to 4,7 miliardy korun. Peníze by měly být využity například na podporu sportu handicapovaných, zajištění státní sportovní reprezentace a podporu talentované mládeže nebo financování významných sportovních akcí.

 

Sociální služby

Více než 860 milionů korun stát vynaloží na sociální služby. Cílem dotací by měla být například úhrada školních obědů školákům ze sociálně slabých rodin, podpora seniorských organizací nebo poskytování potravin lidem na hranici hmotné nouze.

TN.cz