Zpravodajství

Zahraniční dluh Česka se zvýšil o 8,5 procenta

Zahraniční dluh Česka se zvýšil o 8,5 procenta
Zdroj: Jindřich Kodíček

Zahraniční dluh České republiky se ve 4. čtvrtletí loňského roku zvýšil o 124,9 mld. Kč (8,5 procenta) na 1,59 bilionu korun, meziročně však o 17,7 mld. Kč (1,1 procenta) poklesl.

Ve středu o tom informovala Česká národní banka (ČNB). V časové struktuře zahraničního dluhu převažují závazky se splatností nad jeden rok (74 procent z celkového objemu) nad krátkodobými závazky. Růst zahraničního zadlužení souvisel především s čerpáním zahraničních zdrojů podnikovým a vládním sektorem. Polovina zahraničního dluhu připadá na podnikový sektor. Vedle již zmíněných prodejů dluhopisů zahraničním investorům byl růst závazků spojen s čerpáním finančních a obchodních úvěrů. Protisměrně působil pokles stavu závazků tuzemských podniků v úvěrových vztazích vůči přidruženým zahraničním podnikům.

 

V růstu zahraničního dluhu vládního sektoru se promítlo vedle nákupů vládních dluhopisů zahraničními investory také čerpaní úvěrů centrální vládou a regiony od Evropské investiční banky na rozvoj infrastruktury. Podíl zahraničních závazků vládního sektoru tvoří 23 procent. V bankovním sektoru byl patrný růst stavu závazků zejména v důsledku čerpání finančních půjček ze zahraničí. Podíl obchodní bank na zahraničním dluhu činí 26 procent.

 

Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů doznala ve čtvrtém čtvrtletí změny v důsledku růstu podílu dluhopisů a finančních půjček na úkor ostatních instrumentů. Při růstu celkové dlouhodobé zadluženosti se zvýšil podíl dlouhodobých zahraničních závazků veřejného sektoru (zahrnuje závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu se splatností nad jeden rok) na 46 procent. Zastoupení závazků soukromého sektoru pokleslo na 54 procent.

 

Úhrady dluhové služby ze střednědobého a dlouhodobého zahraničního dluhu České republiky dosáhly v roce 2009 výše 168,8 miliardy korun. Splátky jistiny činily 118,5 mld. Kč, na platby úroků připadlo 50,3 mld. Kč. Obdobná výše dluhové služby připadá podle ČNB i na následující rok.

Mediafax
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz