Zpravodajství

Sněmovna schválila zákony, které ztíží život nepřizpůsobivým a ulehčí živnostníkům

Sněmovna schválila zákony, které ztíží život nepřizpůsobivým a ulehčí živnostníkům
Zdroj: Mediafax

Sněmovna schválila zákon počítající se zákazem pobytu za opakovaný přestupek, který závažně narušuje veřejný pořádek. Rovněž schválila zákon, který by měl živnostníkům ulehčit od byrokracie.

Za vícenásobné spáchání přestupku úmyslným jednáním, které závažně narušuje veřejný pořádek, bude v budoucnosti pachatel potrestán zákazem pobytu po dobu až tří měsíců. Pokud tedy norma projde senátem.
 

"Bezpečnostní situace je vážná, roste počet přestupků, a to se týká nejen severu Čech. Vzrůstající sociální napětí má i další potenciální ohniska," vysvětlila za předkladatele už v prvním čtení Ivana Řápková (ODS) důvod, proč normu předložila. "Návrh nesměřuje proti žádné etnické skupině," zdůraznila Řápková.

ČTĚTE TAKÉ:

Soudný den pro Českou poštu! Poslanci odsouhlasili zrušení jejího monopolu
 

Koaliční poslanci navrhují, aby trest zákazu pobytu byl příslušným správním orgánem uložen v případě, pokud by byl pachatel v posledních dvanácti kalendářních měsících pravomocně uznán vinným za stejný přestupek stejným správním orgánem a v totožném správním obvodu.
 

"Pokud přestupce nemá příjem, je sankce pokuty neúčinná. Nemluvíme o těch, kteří pracují, ale o těch, kteří nemají příjem, a není proto z čeho vymoci pokutu. Proto chceme zavést novou sankci," dodala Řápková.
 

PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ TV NOVA:

"Sankce zákazu pobytu spočívá v tom, že se pachatel nesmí po dobu trvání této sankce zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu. K přechodnému pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu v nutné osobní záležitosti je třeba povolení správního orgánu, který sankci uložil," vysvětlují autoři předlohy. Ovšem za podmínky, že by se sankce zákazu pobytu nesměla vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.
 

Předkladatelé argumentují, že vymahatelnost pokut bývá v praxi často problematická a pokuta, jejíž maximální výše je limitovaná, nebývá dostatečně účinným nástrojem k eliminaci určitých negativních skutečností narušujících veřejný pořádek nebo dobré mravy. "Typickým příkladem by tedy mohl být výkon prostituce, který narušuje nejen veřejný pořádek, ale také mravnost a rodinné hodnoty společnosti," píše se v materiálu.

Dobrá zpráva pro živnostníky
 

Sněmovna rovněž schválila novelu živnostenského zákona. Úprava živnostenského zákona, chce snížit administrativní zátěž podnikatelů. Živnostníkům by měla ubýt čtvrtina "papírování".
 

Návrh má podnikatelům ubrat povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem a naopak jim umožnit oznamovat změny údajů, které hlásí správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně prostřednictvím centrálního registračního místa.
 

Něco takového by nově mohli dělat živnostníci i za situace, že neplní oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu. Podle novely má skončit povinné hlášení změny adresy místa podnikání v případě, že se podnikatel na stejné místo i stěhuje.
 

Úprava živnostenského zákona do detailu řeší pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele. Vypočítává, kdo může v podnikání pokračovat až do skončení dědického řízení.
 

V uvedeném období může živnost dál vést správce dědictví, dědicové ze zákona, dědicové ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, a pokud je spoluvlastníkem majetku k provozování živnosti. Podnikatelskou činnost může do skončení insolvenčního řízení vést také soudem stanovený insolvenční správce.


Změny se má dočkat také zákon o správních poplatcích. Stávající úprava živnostenského zákona už nevyžaduje, aby podnikatel oznamoval změny zaznamenané v obchodním rejstříku nebo v jiných registrech veřejné správy a související správní poplatky tak mají z normy zmizet.
 

V návaznosti na úpravu živnostenského zákona a s cílem zajistit provázanost obou předpisů se má změnit také zákon o nemocenském pojištění.
 

hel, tn.cz / Mediafax

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz