Nová zelená úsporám

Na dům můžete dostat až 5 milionů! Jak se k penězům dostat?

Na dům můžete dostat až 5 milionů! Jak se k penězům dostat?
Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com

Startuje Nová zelená úsporám, od středy spouští ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí výzvu pro letošní rok. Ta se bude týkat rodinných domů v celém Česku a pak nově bytových domů v Praze. Celkem se rozdělí 1,1 miliardy korun.

Rozdělí se 1,1 miliardy korun! A ministerstvo životního prostředí se Státní fondem životního prostředí slibují, že dostat se k penězům bude snazší. Program Nová zelená úsporám startuje. Z 1,1 miliardy půjde 600 milionů na rodinné domy, 500 milionů pak na pražské bytovky.

Nově lze peníze získat i na menší energetické úpravy, u kterých je podmínka snížení spotřeby energie o 20 procent, což je například výměna oken a dveří nebo částečné zateplení. "Na dotace tak budou moci dosáhnout i ti, kteří aktuálně nemají pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce, ale budou zateplovat postupně. Zavedením této možnosti se program otevírá de facto bez rozdílu všem majitelům domů," vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pro letošní dotace změní i její výpočet, zavede se totiž takzvaný paušál na metr čtvereční. "V případě zateplení a výměny oken a dveří se paušálem rozumí jednotková dotace, která je poskytována na jeden metr čtvereční realizovaného opatření. Výše jednotkové dotace se liší dle typu upravované nebo měněné konstrukce. Jiná je pro okna, jiná pro fasádu a podobně. Platí, že čím lepší je konečný stav domu, tím vyšší je jednotková dotace,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.


Ve znamení trojek

Zkrátí se také administrativní lhůty, ty budou ve znamení trojek. "Maximálně 3 týdny bude trvat schválení žádosti, 3 týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a 3 týdny na vyplacení dotace. Předpokladem pro dodržení lhůt je samozřejmě bezchybná žádost i realizace a její doložení dokumentací," doplnil Brabec.

Související obsah


OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Kdo všechno může o dotaci žádat?

O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů v Praze.

Jaká částka se bude rozdělovat?

Letos se v programu Nová zelená úsporám rozdělí 1,1 miliard, z toho 600 milionů půjde na úpravy rodinných domů, 500 milionů na bytové domy v Praze.

Na co se může dotace získat?

Pro bytové domy na snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, pro rodinné domy pro snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivní využití zdrojů energie.

Nově to jde i na:
- menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení),
- výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo,
- uskutečnění úsporných opatření i v rodinných domech nad 350 m2.

Od kdy do kdy bude žádosti Státní fond životního prostředí přijímat?

Elektronicky od 15. května. Potřebné dokumenty žadatelé donesou osobně nebo zašlou na příslušné krajské pracoviště fondu do 5 dnů od podání elektronické žádosti. Příjem žádostí je do 31. října, ale jen v případě, že dotace nebude vyčerpána dříve.

Jak o dotaci požádat?

Podat žádost o podporu mohou vlastníci (spoluvlastníci) bytových domů v Praze (fyzické i právnické osoby), vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby). Žádost se podává výhradně elektronicky na formuláři na webu novazelenausporam.cz.

Související obsah

Jaká jsou pravidla?
Přesná pravidla, jaká musíte při žádání o dotaci, dodržet jsou v následujících dokumentech:

Nová zelená úsporám 2015 - podmínky pro rodinné domy

Typ souboru:pdf

Nová zelená úsporám 2015 - podmínky pro bytové domy v Praze

Typ souboru:pdf

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Je třeba podepsaný formulář s žádostí o podporu (vygenerovaný informačním systémem), odborný posudek zpracovaný autorizovaným projektem a energetickým specialistou, krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou.

V některých případech potřebujete doklad o právní osobnosti (subjektivitě) (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících), souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že objekt je ve spoluvlastnictví/vlastnictví více osob ; v případě společenství vlastníků jednotek a bytového družstva je tento dokument nahrazen kopií u snesení shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek/členské schůze bytového domu s odsouhlasením podání žádosti o podporu a realizaci opatření), případně souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že rodinný dům je ve spoluvlastnictví více osob, předkládá se i v případě společného jmění manželů), plná moc (pouze v případě zastoupení třetí o osobou), doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov).

Jak může být dotace vysoká?

Maximální výše podpory je u rodinných domů pro jednoho žadatele maximálně 5 milionů korun, maximální podpora u bytových domů je 10 milionů korun.

Jak vysokou dotaci byste mohli dostat, si můžete spočítat na KALKULAČCE ZDE.

Kolik se v programu Nová zelená úsporám v roce 2014?

Loni program Nová zelená úsporám přijal 6 110 žádostí v celkové výši 1 376 736 463 korun.

TN.cz / hmr
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz