Nová zelená úsporám

Stát rozdává 100 milionů na lepší bydlení! NÁVOD, jak peníze získat

Stát rozdává 100 milionů na lepší bydlení! NÁVOD, jak peníze získat
Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com

Celkem 100 milionů korun rozdá Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) na podporu nízkoenergetických bytových domů. Majitelé rodinných domů mohou žádat o dotace na zelené střechy a využívání tepla z odpadních vod. Žádosti je možné podávat ode dneška.

"V současné době je v České republice zhruba na 700 energeticky úsporných bytů, což není mnoho. Novou dotační podporou chceme přispět k rozšíření nabídky bytů s velmi nízkou energetickou náročnosti, které se v úsporách konečné spotřeby energie pohybují i nad rámcem požadovaného standardu energetické náročnosti budov. Naší motivací je samozřejmě snížení emisí skleníkových plynů, úspory konečné spotřeby energie v domácnostech a také zlepšení stavu životního prostředí," říká k nové výzvě ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Bytové domy

Stavebníci bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností díky podpoře z NZÚ mohou pokrýt až 15 % výdajů na výstavbu jednoho projektu. Dodatečnou podporu pak mohou čerpat například i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy.


Rodinné domy

Rozšiřuje se také nabídka pro rodinné domy. NZÚ přináší rozšíření nabídky doposud podporovaných opatření o další moderní stavební eko prvky - dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody.

Na zelené střechy, které přispívají například k úspoře energie na vytápění a chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Související obsah

V případě zpětného získávání tepla z odpadní vody je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Získat může až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systém.

Výstavba zelených střech a využívání tepla z odpadních vod je podporována jak u stávajících rodinných domů současně se zateplením, tak u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Kromě těchto novinek byly upraveny i podmínky podpory na solární systémy, které tak nově umožňují podpořit využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam, kde není optimální volit standardní fotovoltaické panely.

Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům. U bytových domů je poskytována fixní dotace 5 000 Kč na bytovou jednotku.

"V době, kdy řešíme dopady klimatické změny, je pro mě podpora budování zelených střech jedním z důležitých opatření. Zelené střechy přispívají k úspoře energie na vytápění a chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, mají příznivý vliv na přirozený koloběh vody, zlepšují mikroklima a omezují prašnost. Kromě termoregulačních schopností dokáží zelené střechy oživit okolní zástavbu, unikátním způsobem tak propojují moderní architekturu s principy udržitelnosti," míní ministr Brabec.

 

Jak peníze získat?

Příjem žádostí probíhá elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na webových stránkách programu Nová zelená úsporám do konce roku 2021 nebo do vyčerpání 100 milionů. Následně je zapotřebí na adresu některého z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR dodat v listinné podobě všechny požadované přílohy, které jsou nedílnou součástí žádosti o dotaci.


Související obsah

 

Dokumenty požadované při podání žádosti

Dokumenty předkládané všemi žadateli o podporu:

Formulář žádosti o podporu - vygenerovaný informačním systémem Programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele

Odborný posudek – projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy v požadovaném rozsahu dle oblasti podpory

Krycí list technických parametrů - vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy


Dokumenty předkládané jen žadateli, kteří naplnili daná kritéria:

Doklad o právní osobnosti - výpis z veřejného rejstříku (obchodního či jiného)

Plná moc - v případě, že žadatele zastupuje při vyřizování žádosti třetí osoba

Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti - v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob

Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče - předkládá se pouze u památkově chráněných budov

Kompletní informace k nově vyhlášené výzvě najdete na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

JAKO Z HORORU: Kamarádi si pronajali byt. Když se chtěli podívat z okna, zůstali jen zírat!

GALERIE: Pár si vybudoval luxusní bydlení v dodávce. Pojďte s námi na návštěvu

mom, TN.cz

K tématu Nová zelená úsporám

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz