Domácí

Kalendář dobrého rodiče: Ohlídejte si zápisy, přihlášky do škol i letní tábory

Ať máte doma předškoláka nebo teenagera, jako zodpovědný rodič musíte stále hlídat a stíhat nějaké termíny. Které jsou ty nejdůležitější?

Pozorní buďte zejména v případě, že vaše dítě dosáhlo věku, kdy ho čeká nástup do školky či školy, nebo kdy má ve školském systému postoupit o stupínek výš. Zápisy a termíny přijímacích zkoušek jsou pevně dané, každoročně je zejména ve větších městech přetlak zájemců, a pokud zaváháte, nemusí na vás zbýt kvalitní nebo dobře dostupná instituce.

Zápisy do školek


Do mateřských školek probíhají zápisy v průběhu května. Konkrétní termín si jednotlivá zařízení vypisují sama, již nyní najdete většinou na webových stránkách školek i na nástěnce či chodbě budovy jak termín, tak doporučení, co si na zápis připravit. Do školek berou již děti dvouleté, pokud to dovoluje kapacita. Naopak pro pětileté děti je školková docházka povinná.

Kromě svého občanského průkazu budete potřebovat rodný list dítěte a leckde i potvrzení o ukončení rodičovského příspěvku. Na místě pak vyplníte evidenční list a přihlášku. Dítě si nic připravovat nemusí, mělo by se již obejít bez plínek, mělo by se umět samo najíst, vysmrkat, obléknout, poznat své věci a uklízet po sobě, při zápisu to ale nikdo kontrolovat nebude.

Související obsah

Zápisy do škol

Zápis do prvních tříd se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky. Zápisy se konají v průběhu dubna, na stránkách nebo na nástěnce v budově vybrané školy si zjistěte konkrétní termín. Řada škol vypisuje před samotným zápisem den otevřených dveří, využijte ho. Dozvíte se více nejen o škole, ale i o průběhu zápisu.
Na některých školách musíte před zápisem vyplnit žádost k přijímacímu řízení, odevzdáváte ji přímo u zápisu. Na přihlášce mohou být vyžadovány podpisy obou zákonných zástupců a informace, kdo z nich bude u zápisu dítě zastupovat. Bez potřebné dokumentace vás k zápisu nemusejí pustit.

Kromě těchto dokumentů si k zápisu nezapomeňte přinést vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte. Byl-li vašem dítěti udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou, rozhodnutí o udělení odkladu mějte s sebou. Pokud dítě nedosáhne šesti let věku k 31. srpnu 2020, ale je přiměřeně duševně i tělesně vyspělé, může být ke školní docházce přijato, ovšem na základě vyjádření školského poradenského zařízení, případně i lékaře dítěte.

Co nepodcenit, pokud jste rodiči deváťáků nebo budoucích maturantů? Dozvíte se na další stránce.

  

  

Přihlášky na střední školy

Máte-li doma deváťáka, výběr školy je o to složitější. Již nerozhoduje jen blízkost a kvalita školy, ale i nadání a schopnosti vašeho dítěte a vhodná volba zaměření střední školy. Pokud tápete, poraďte se s třídním učitelem, výchovným poradcem, nebo zkuste testování v pedagogicko-psychologické poradně. Po školách pátrejte nejen ve svém okolí, ale v registrech (např. stredniskoly.com), zejména pokud vaše dítě touží studovat specifičtější obor, než je gymnázium nebo průmyslovka.

Související obsah

Přijímací zkoušky probíhají ve dvou kolech. Pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia probíhají 14. a 15. dubna. Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií jsou termíny 16. a 17. dubna. Přijímací zkoušky v náhradním termínu jsou stanoveny na 13. a 14. května. Přihláška se podává shodně do 1. března, v prvním kole se lze hlásit na dvě různé školy. Výjimkou jsou umělecké a sportovní školy, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška. Tam se přihlášky podávaly již do konce listopadu, talentové zkoušky probíhají v průběhu ledna a února, v polovině února jsou již známé výsledky.

Maturity

Na letošní maturanty čekají dvě části maturity. Společná všem studentům je státní část, její termín Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ustanovilo na středu 8. a čtvrtek 30. dubna a na pracovní dny v období od 4. května do 6. května. Ve společné části na studenty čeká zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Poté následuje tzv. profilová část, kterou si určuje sama škola podle svého zaměření. Její součástí jsou dvě až tři povinné zkoušky, případně další nepovinné zkoušky.

Související obsah

Přihlášky na vysoké školy

Po maturitě míří řada studentů k dalšímu studiu na vysoké škole. O tom, kde by chtěli zkusit své štěstí, se ale musí rozhodnout ještě před dokončením střední školy. Termín podání přihlášky k přijímací zkoušce se různí. U většiny je termín pro podání v únoru nebo březnu, na některé školy se lze hlásit klidně až do června nebo do září, často jde o specifické obory či soukromé školy. Přesný harmonogram a seznam všech otevíraných oborů najdete na internetu (např. na vysokeskoly.com).

Nejméně času máte k podání přihlášky na Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, tam je konečný termín již 16. ledna.
Do 28. února přijímají přihlášky některé fakulty Univerzity Pardubice.
29. únor je deadline pro vaši přihlášku na většinu oborů brněnské Masarykovy univerzity, pražské Univerzity Karlovy, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nebo na Univerzitu Hradec Králové.
15. březen je konečný termín pro přihlášky na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Ostravskou univerzitu a Univerzitu Palackého v Olomouci.
Až do konce března přijímá přihlášky Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola báňská v Ostravě, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně nebo Západočeská univerzita v Plzni.
Do konce dubna mají čas zájemci o studium na některých fakultách Technické univerzity v Liberci a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jarní prázdniny a prodloužené víkendy

Připravit se s předstihem se vyplatí nejen na povinnosti, ale i radosti. Například pokud chcete s dětmi vyrazit na hory nebo na chalupu v době jarních prázdnin, velikonočních svátků nebo květnových prodloužených víkendů. Právě v těchto exponovaných termínech dobré ubytování rychle mizí, vyplatí se ho rezervovat s předstihem klidně již nyní.
 

Související obsah

Letní tábory


Myslete i na letní prázdniny, zejména pokud chcete dítě poslat na nějaký tábor. Nabídky na letošní léto má řada organizátorů již zveřejněné, na rozhodování je zatím čas. Obvykle se plní zejména během února a března, v dubnu již nemusí být z čeho vybírat. Neváhejte, zejména máte-li zájem o tábor s výtvarným zaměřením, s koňmi nebo u moře, o ty je velký zájem.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz