Zajímavosti

Do přípravy studentů na budoucí povolání se zapojují i neziskovky

Do přípravy studentů na budoucí povolání se zapojují i neziskovky

S originálním projektem To Dáš! - spolupráce školy, neziskovky a profesní organizace přichází Nadace Terezy Maxové dětem a Mezinárodní federace koučů ICF ČR. Tento mezinárodní projekt vznikl v rámci mezinárodní iniciativy Youth Empowered a podporuje již třetím rokem studenty při plánování budoucí kariéry. Jak na projekt reagují školy, studenti a učitelé? Na to jsme se zeptali Prezidentky ICF ČR Soni Staňkové, ACC a koučky Šárky Kišacové, ACC.

Proč projekt vznikl?


Způsob výuky na našich středních školách není zaměřený na praktické dovednosti, které by studentům pomohly při hledání práce. Chybí jim i návyky, důležité pro zapojení do pracovního procesu a příprava na skutečný, samostatný život. Absolventi středních škol často neví, co chtějí v životě dělat a chybí jim motivace. Pokud si naopak dokáží najít ve své profesi smysl, spojit to co je baví s budoucí prací, získají v životě významnou výhodu. Mohou si snáze splnit svoje sny a dosáhnout toho, co chtějí.


Na základě těchto zkušeností se v projektu zaměřujeme na podporu studentů při hledání vlastní motivace, potenciálu a talentu ve vztahu k budoucí profesi. Dalšími tématy pak jsou schopnosti, které budou v zaměstnání potřebovat, jako je účelná komunikace, a to i na sociálních sítích, plánování času nebo práce se zpětnou vazbou.

Co tato inciativa studentům přináší?


Nové pohledy a možnosti. Uvědomí si odpovědnost za svůj vlastní život a dostanou příležitost o něm přemýšlet, ale i začít s ním opravdu něco dělat. Naučí se brát chyby, které děláme, když se učíme nové věci, jako příležitost, ne jako strašáka. Jako rodiče si často neuvědomujeme, že děti se učí od nás dospělých tím, že nás pozorují a opakují to, co děláme a jak se chováme. Všímají si nesouladu mezi našimi slovy a činy, a tak se stává, že nás nerespektují a neposlouchají. A když pak mají vlastní děti, vše se znovu opakuje. Je to takový začarovaný kruh. Díky přednáškám dáváme studentům možnost si tyto vzorce uvědomit. Pokud budou chtít, mohou si najít svůj vlastní přístup, a díky tomu i změnit svůj život. Profesionální kouči ICF ČR jsou zde spíše v roli inspirátoru a podporovatelů osobního růstu studentů. Tento přístup je studenty často nový a ve zpětných vazbách na přednášky i oceňovaný jako přínosný.

Co studenty nejvíce zajímá?


Podle odpovědí od studentů na zpětnovazební dotazníky víme, že jsou pro ně nejdůležitější témata týkající se plánování času, dále pak vlastní motivace, talentu a potenciálu. V souvislosti se současnou domácí výukou jsou to navíc témata opravdu hodně aktuální.


Naučit se správně plánovat čas je důležitá dovednost. Studenti si uvědomí, že pokud se naučí čas plánovat a dokážou svůj plán i dodržovat, budou ve svém studiu a později i práci daleko efektivnější a ušetří pro sebe spoustu času. Dotýkáme se zde i tématu prokrastinace a sebeřízení v čase.


Co se týká motivace, pro studenty je užitečné si uvědomit, z jakého důvodu tu či onu věc dělají. A jestli to dělají pro sebe nebo pro někoho jiného. Určitě to znáte sami, pokud děláte to, co chcete VY, jde vám práce od ruky a baví vás. Pokud děláte to, co po vás chce někdo jiný, ale vy ne, práce vás nebaví. Budete se snažit ji udělat rychle, ale bez valného výsledku. Když se studentům podaří spojit to, co je baví s tím, co studují nebo dělají, jejich výsledky jsou ohromující.


Mohu citovat, co nám studenti píší na otázku: „Co ti na přednášce chybělo, nebo naopak přebývalo?“ Časté odpovědi zní: „Díky přednášce jsem o sobě a o svých motivacích začal více přemýšlet.“ nebo „Uvědomil jsem si, že jestli chci něčeho v životě dosáhnout, je potřeba změnit přístup, a to hned.“

Jak na přednášku reagují učitelé? Neberou tuto inciativu jako konkurenci?


Rekce bývají různé. Jako konkurenci tuto iniciativu neberou, spíše máme zkušenost, že ji vítají. V roce dokonce poptávka ze škol převyšovala naše kapacity a museli jsme přednášky přesouvat na další rok.


Učitelé, kteří se zúčastní přednášky vedené koučem, mají možnost poznat jiný styl práce se studenty. Jedná se zejména o podporu aktivního zapojení studentů do diskuse, podporu kritického přemýšlení a kreativity během přednášky. Tohle může být příležitost pro učitele, jak do výuky zařadit prvky, které budou studenty víc bavit.


Kouči vždy při své práci své klienty vnímají jako partnery, snažíme se tuto naší schopnost předávat na přednáškách. My jsme například rádi, když s námi studenti mluví otevřeně a sdílejí svoje poznatky nahlas mezi sebou. Někdy se setkáváme s tím, že se učitelé snaží komunikaci ve třídě krotit a uklidňovat, jak jsou zvyklí při hodinách. Vysvětlujeme jim, že záměrně vytváříme otevřený prostor pro diskuzi, a že je to tak v pořádku.


Co školy? Je o projekt velký zájem?


Už v pilotní fázi projektu jsme zjistili, že témata, která se studenty probíráme, jsou trefou do černého. V loňském roce jsme si dali za cíl proškolit 1800 studentů. Zájem však předčil naše očekávání a našimi přednáškami prošlo nakonec 2425 studentů. Do projektu se zapojilo 13 profesionálních koučů ICF ČR v 9 regionech ČR. Patří jim za to velký dík, odvedli více přednášek než bylo plánováno.


Z toho je patrné, že zájem ze strany škol je opravdu veliký. Navíc celá přednáška spadá na školách do aktivit kariérového poradenství a díky finanční podpoře hlavního partnera, jedné z největších potravinářských společností, je cela akce pro školy zdarma. V letošním roce z důvodu uzavření škol přednášky budeme realizovat na podzim. Ředitelé nebo výchovní poradci ještě mohou svoji školu přihlásit na email - todas@coachfederation.cz.

Co je koučink?


Koučink je metoda, která pomocí otázek stimuluje mozek k přemýšlení. Během koučování se v mozku vytváří nová spojení a díky tomu si koučovaný přichází sám na nové myšlenky, podívá se na problém z jiné strany než dosud. Využívá se běžně ve firmách ke zvyšování výkonnosti nebo v osobním životě k řešení různých životních situací.


Mezinárodní federace koučů ICF ČR se zaměřuje na zvyšování profesních kvalit v tomto oboru a na rozšiřování povědomí o tom, co koučování je a co ne. Jednou z možností, kdy si kdokoliv, kdo má zájem, může vyzkoušet pro bono koučink na vlastní kůži, je Mezinárodní týden koučování. Letos se bude konat v době od 4. do 10. 5. 2020 a více informací, jak si koučink vyzkoušet nebo se o něm dozvědět více, můžete najít zde: https://icw2020.coachfederation.cz/icw2020
 

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz