Domácí

Peníze na školní pomůcky jen pro některé. Nevhodné, říká ombudsman!

Peníze na školní pomůcky jen pro některé. Nevhodné, říká ombudsman!
Zdroj: Profimedia

Ačkoliv mají rodiče nárok na mimořádnou dávku na školní pomůcky pro své děti, neznamená to, že ji dostanou. Vyplývá to z průzkumu kanceláře ombudsmana, která také upozorňuje na to, že některá zamítnutí mohou být v rozporu se zákonem.

Nový školní rok se kvapem blíží a mnozí rodiče řeší výbavu svých dětí pro výuku, především u prvňáků. Školní pomůcky pro začínající školáky vyjdou podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v průměru na 6240 korun, což může být výrazný zásah do rodinného rozpočtu.


Pro případy, kdy jsou pro rodiče výdaje na školáka příliš vysoké, existuje mimořádná okamžitá pomoc (MOP), kterou vyplácí úřad práce spadající pod ministerstvo sociálních věcí (MPSV). Ne všem žádostem ale úřady vyhoví, jak zjistila kancelář ombudsmana. Jsou také velké rozdíly v podaných žádostech v různých krajích, což může vypovídat o slabé informovanosti rodičů o této možnosti.

Související obsah


"Podle výzkumu se liší i šance žadatelů na plné vyhovění žádosti. V Jihomoravském kraji úřady plně vyhověly v 97 procent případů, v Praze ve 46 procentech a v Karlovarském kraji pouze ve 41 procentech případů. Rozdíly mohou být dány nejednotností postupu jednotlivých kontaktních pracovišť při vyhodnocování žádostí," uvedla kancelář ombudsmana.


Pokud by se kraje zprůměrovaly, plně vyhověno bylo 77 procentům podaných žádostí, částečně 14 procentům, zamítnutých bylo sedm procent a dvě procenta žádostí byla stažena.


"I zde ale panují značné regionální rozdíly. Zatímco kontaktní pracoviště v Jihomoravském kraji plně vyhověla až 97 procentům žádostí podaným v srpnu a září 2019, v jiných krajích bylo plně vyhověno méně než polovině z nich. Nejvyšší podíl zamítnutých žádostí byl v Praze (27 procent), v Moravskoslezském kraji (20 procent) a Ústeckém kraji (18 procent). Naopak, nejnižší podíl zamítnutých žádostí byl zaznamenán v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji (vždy jedno procent)," okomentovala kancelář.

Související obsah


Vyplacená částka byla ve většině případů menší než 1000 korun. "Méně než třetinu z celkového počtu tvoří žádosti s přiznanou částkou v rozmezí 1000 až 2000 korun. Vyšší částky jsou spíš výjimkou," srovnala kancelář.

"Chceme, aby děti z nízkopříjmových rodin řádně plnily školní docházku, získaly vzdělání jako základ budoucího pracovního uplatnění a začlenily se do společnosti. Nejde přitom jen o tyto děti a jejich rodiny, ale do budoucna by tím získala celá společnost. Nepodaří se to ovšem, pokud stát tyto rodiny nepodpoří, a to minimálně poskytnutím prostředků na úhradu školních pomůcek a zájmových kroužků," prohlásil ombudsman Stanislav Křeček.

Související obsah

"Přál bych si, aby pomoc s výdaji na školní pomůcky a zájmové aktivity obdržely všechny rodiny s nezaopatřenými dětmi, které na ni mají ze zákona nárok. Skutečnost je zatím jiná," dodal Křeček.


Informace ohledně vydávání pomoci se kanceláři ombudsmana podařilo zjistit prostřednictvím dotazníku, který rozeslala na 220 úřadů práce po celém Česku. Dotazník vyplnilo 182 pracovišť. Na grafy a tabulky z výzkumu se můžete podívat níže.


Zde najdete kompletní zprávu k výzkumu:

Výzkum Poskytování dávek MOP pro nezaopatřené děti

Typ souboru:pdf


Některé důvody pro zamítnutí žádosti o MOP považuje ombudsman za nepřípustné a nevhodné. Jako například podle některých úředníků nejde o nenadálý a neočekávaný výdaj, rodina měla pomůcky nakupovat průběžně, nebo si měla našetřit. Tento důvod se objevil u celkem 31 procent zamítnutých žádostí.


Mezi další patří to, že se podle úředníků rodina nesnaží navýšit své příjmy vlastním přičiněním, dále že dítě má pomůcky z předchozích let, což ale podle ombudsmana nikdo z úřadu neověřil, nebo že se má na nákupu podílet druhý rodič. I v tomto případě podle výzkumu veřejného ochránce práv úřady neověřily, zda je toho schopný, či zda si vůbec plní vyživovací povinnost.

Související obsah


Redakce TN.cz požádala o vyjádření ministerstvo sociálních věcí. "MPSV průběžně usměrňuje činnost Úřadu práce ČR  prostřednictvím workshopů, seminářů i vnitřních aktů řízení a hodlá v tom důsledně pokračovat. Výzkum provedený veřejným ochráncem práv přinesl i pro MPSV a ÚP ČR některé cenné poznatky k tomu, jak činnost v oblasti nepojistných sociálních dávek zlepšit a učinit ji pro klienty srozumitelnější," sdělila mluvčí ministerstva Michaela Buchtová.

"Žádosti o MOP jsou k dispozici na každé pobočce ÚP ČR i na webových stránkách MPSV, stejně tak i základní informace o všech nepojistných sociálních dávkách. ÚP ČR má základní povinnost poskytnout základní poradenství. Rovněž sociální pracovníci obecních úřadů mohou v rámci přenesené působnosti poskytnout pomoc osobám s uplatněním jejich nároků na nepojistné sociální dávky a s řešením jejich tíživé sociální situace," dodala Buchtová.


Vyjádření zaslala také mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková včetně dalších podrobností ohledně mimořádné okamžité pomoci. Pro jeho obsáhlost jsme jej vložili do dokumentu, který si můžete přečíst zde:

Vyjádření Úřadu práce ČR

Typ souboru:pdf


Informace ohledně mimořádné okamžité pomoci najdete na tomto letáku:

Leták ombudsmana pro mimořádnou okamžitou pomoc

Typ souboru:pdf

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz