Naše Česko

Nové podmínky hospodaření na polích? Pomůžou s návratem ptactva

Nové podmínky hospodaření na polích? Pomůžou s návratem ptactva
Zdroj: TN.cz

Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem a odborníci budou sledovat, jak a zda vůbec to pomůže ptákům ve městech. Od roku 2020 monitorují ornitologové ptactvo na polích, na kterých má dojít ke změnám hospodaření. Pomůže to ptactvu a přírodě? To ukáže čas a výzkum.

Před několika lety vedení hlavního města Prahy rozhodlo, že na zemědělské půdě, kterou město vlastní, se bude hospodařit šetrným způsobem. To znamená například zmenšení půdních bloků na maximálně pět hektarů či jejich rozdělení mezemi. Dalším krokem je vytváření travnatých mezí, výsadba ovocných a listnatých stromořadí a upřednostňování plodin, které nezvyšují půdní erozi. 

"Nové podmínky pro hospodaření jsou postaveny na principu odpovědného přístupu ke krajině. V době klimatických změn a zhoršení kvality zemědělské půdy je důležité přijmout taková opatření, která nám pomohou v boji proti suchu a klimatickým změnám," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Související obsah

Vedení města si od těchto změn slibuje i to, že na pole se vrátí příroda, kterou moderní průmyslové zemědělství skoro úplně z polí a luk vytlačilo. Vedle botaniků či entomologů se do sledování, zda změny skutečně přírodě pomohou, zapojili i ornitologové. Cílem výzkumu je také doporučit případné změny ve způsobu hospodaření, pokud by se ukázalo, že to je třeba.

Na polích by tedy měla být půda co nejdelší dobu pokrytá vegetací, nutné je střídání plodin a osevní postupy obsahují další podmínky nutné k tomu, aby hospodaření bylo přátelštější k přírodě. Podstatnou změnou je také výrazné omezení chemických prostředků, ať již pesticidů nebo průmyslových hnojiv. 

Související obsah

A právě tyto změny hospodaření na polích hlavního města budou monitorovat odborníci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, Ústavu obratlovců Akademie věd ČR a České společnosti ornitologické (ČSO). "Jedním z cílů výzkumu je ověřit, zda na polích došlo ke změne druhového složení a početnosti ptáků," podotýká Petr Voříšek z ČSO.

Zemědělská krajina je pro ptáky a ostatní živočichy důležitá v době rozmnožování i vegetačního klidu. Na zimních polích by za ideální situace měli ptáci najít semena a jinou rostlinnou potravu, která je důležitá pro jejich přežití tohoto kritického období. A to se týká jak druhů, které naše kraje na zimu neopouštějí, tak zimních hostů, kteří k nám přilétají z oblastí severněji položených. Proto ornitologové mapují ptáky na polích na jaře i v zimě.

Související obsah

Před změnou hospodaření v roce 2020 bylo na území Prahy podle pozorování ČSO 55 ptačích druhů. "Nejčastějším ptačím druhem na polích v Praze byl skřivan polní. Z dalších pozorovaných ptáků lze zmínit například koroptev polní, pták, který mnohému ornitologovi dnes udělá větší radost než kdejaký vzácný druh. Na polních loužích a malých mokřadech se občas vyskytují třeba kulíci říční, jindy narazíme na bramborníčky hnědé či jiné méně časté druhy," říká Voříšek. Jestli změny povedou k nárůstu ptačích druhů, ukáže výzkum. Ornitologové v to však pevně doufají.

Rarita v Česku! Podívejte se na záznam z prvního přímého přenosu z havraního hnízda:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události

Krátká zpráva

Izrael jako první země na světě uzavře kvůli omikronu své hranice

Izrael hodlá jako první země světa zakázat úderem nedělní půlnoci vstup všem cizincům kvůli nové mutaci koronaviru omikron. Izraelci vracející se domů budou muset do karantény, včetně těch očkovaných. Vláda vychází z předpokladu, že omikron se už rozšířil do většiny zemí. Nařízení má platit dva týdny, během nichž budou odborníci zjišťovat, jak účinné jsou proti potenciálně nebezpečnější mutaci covidové vakcíny.

Píše se na Deník.cz