OBCHODNÍ SDĚLENÍ – Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah

Jak na pojištění pro případ krádeže?

Jak na pojištění pro případ krádeže?

Pojištění vás před krádeží neochrání, to je známý fakt, ale správně nastavené pojištění vám bude aspoň finančně kompenzovat odcizené věci. Pojišťovna však důkladně prověřuje, za jakých okolností ke krádeži došlo. Co si ohlídat při vyřizování pojištění domácnosti a zabezpečení pro případ krádeže?

Kriminalita v okolí

Před sjednáním majetkové pojištění pro případ krádeže se podívejte, jak často dochází ve vašem okolí ke krádežím a jak je lokalita, ve které se nemovitost nachází, bezpečná. Tato informace vám pomůže zvolit i vhodné zabezpečení.

Policie České republiky zveřejnila online mapu kriminality, která ukazuje typy zločinů či přestupků, datum nahlášení, ale i zda byl pachatel odhalen. Jedná se o projekt Ministerstva vnitra a státní policie., který je zatím v pilotním provozu a údaje v databázi zanesené nejsou vztaženy ke konkrétnímu místu, ale odpovídají určité části obce nebo obci. Důvodem je ohled na oběti zločinů.

Pojištění domácnsoti – co pokrývá?

Pojistění domácnosti se vztahuje obvykle i následující majetek:

- veškeré běžné zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka),
- věci osobní potřeby (výpočetní technika, televize, přehrávače, rádia, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení),
- příslušenství a stavební součásti bytu jako je vestavěný nábytek, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, malby apod.).

Velkou výhodou pojištění domácností je i krytí cizích věcí, které oprávněně užíváte, tedy věci svěřené zaměstnavatelem, které slouží k výkonu povolání, ale i věci v leasingovém nájmu. Dobré je také zjistit, zda se pojištění majetku vztahuje i na společné nebytové prostory jako je kočárkárna, sklep, kolárna, nebo na věci umístěné na oploceném pozemku u domácnosti, což je třeba nářadí v garáži, nebo zahradním domku, kola v garáží, zahradní nábytek na terase.

„Každé pojištění je individuální a pojišťovny nabízejí různé balíčky. Vždy si přesně zjistěte, jaký máte rozsah pojištění a zda pokrývá to, co skutečně potřebujete pojistit,“ radí specialisté z Centra pojištění domu LATIV.

Zabezpečení ovlivní i pojistnou částku

Při sjednávání pojištění se soustřeďte i na to, jak musí být váš majetek zabezpečen, aby se na něj pojistné plnění vztahovalo. V pojistných podmínkách bývá obvykle stanoveno, že:

- uzavírací a uzamykací mechanismy musí být funkční,
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. musí být řádně uzavřeny a uzamčeny,
- otevíratelné otvory jako jsou okna, světlíky, střešní výlezy jsou zevnitř uzavřeny a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny.„Zabezpečení také ovlivní pojistné částky, na které při sjednávání pojištění majetku dosáhnete. S při sjednávání vyšších pojistných částek se vyžaduje také důmyslnější ochrana proti zlodějům,“ potvrzuje specialista z Centra pojištění domu.

U nižších pojistných částek zabezpečení bytu (např. do 300 000 Kč) stačí na vchodových dveří běžný zámek, okna, terasové dveře, balkony, jiné prosklené vstupy stačí mít zabezpečené uzavíracím mechanismem. U částek vyšších (např. kolem 1 milionu korun) musí být vchodové dveře zabezpečeny bezpečnostním zámkem. Pokud je použit běžný zámek, musí být doplněn zámkem přídavným, nebo dveřní závorou, nebo elektronickou zabezpečovací signalizací. Za bezpečnostní zámek obvykle bývá považován takový, který je 3. bezpečnostní třídy, případně vyšší.

„Zkušenosti policistů ukazují, že se lidé příliš soustředí na zabezpečení hlavních vchodových dveří, které si vybaví téměř nedobytně, ale boční vchod ponechají s jednoduchou zámkovou vložkou. Riziková jsou i okna, která někdy nechávají lidé otevřená. Bývá dobré vybavit je fóliemi a bezpečnostním kováním,“ potvrzuje specialisté na pojištění majetku z Centra pojištění domu LATIV.

Víte, že…

Pojišťovny rozlišují mezi krádeží a loupeží. Krádež se vztahuje k odcizení nábytku, cenností nebo vybavení z domácnosti. Při řešení škody, při které byla odcizena věc, je důležité prokázat, že pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, tedy že došlo ke krádeži s překonáním překážky“). Přepadení na ulici a sebrání věcí, které máte u sebe, je loupež.

Jak postupovat při zjištění krádeže?

Při podezření na spáchání trestného činu kontaktujte policii, zabezpečte důkazy a udělejte si pro jistotu i vlastní fotodokumentaci. Pusťte se i do zabezpečení celého místa, aby se škoda nezvětšovala a aby nedošlo k dalším krádežím. K prokázání krádeže budete potřebovat záznam policie nebo jiného orgánu veřejné moci, ze kterého bude jasné, že:

- zloděj se do místa dostal vstupním otvorem za pomoci nástroje, který není určen k jeho řádnému otevírání,
- do místa pojištění se dostal jinak než vstupním otvorem nebo běžně přístupným otevřeným oknem,
- do místa pojištění se dostal klíčem nebo obdobným prostředkem, který neoprávněně získal krádeží nebo loupeží,
- překonal specifickou překážku (např. značná výška, nadměrné rozměry, demontáž použitím nástroje nebo nářadí).

Pokud došlo ke krádeži pojištěných věcí a byt nebyl v době vzniku pojistné události zabezpečen dohodnutým způsobem, klient se na pojistném plnění podílí kromě spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě i procentní spoluúčastí podle zvláštních pojistných podmínek pro případ nedostatečného zabezpečení pojištěných věcí.

Pokud potřebujete s vyřizováním pojištění pomoci, můžete pojistění domácnosti vyhledat na specializovaném srovnávači, který vám porovná různé varianty pojistného krytí a připojištění.

Komerční článek
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Pr článek

Důležité Události

Píše se na Deník.cz