OBCHODNÍ SDĚLENÍ – Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah

Pojištění domácnosti – co je v něm důležité?

Pojištění domácnosti – co je v něm důležité?

Co pojišťuje pojištění domácnosti ? Co je hlavním pojistným krytím a co jsou tzv.připojištění ? Pro koho je pojištění domácnosti důležité ?

Definice pojištění domácnosti se může lišit pojišťovna od pojišťovny, nicméně základ zůstava stejný. Pojištění domácnosti se prodáva jako samostatný product a nebo v balíčku s pojištěním nemovitosti. Pojištění domácnosti kryje zejména vybavení domácnosti ale I odpovědnostná rizika a v případě dopňkových připojištění třeba I věci v garáži nebo věci v uzamčeném vozidle.

Pojištění domácnosti pojišťuje vybavení bytu, domu nebo i garáže. Vzhledem k tomu, že se pojišťuje vybavení, nemusíte být vlastníkem dané nemovitosti (domu, bytu).

Pojištění domácnosti je ideální produkt pro ty, kteří bydlí v nájmu nebo v družstevním bytě. Toto pojištění kryje zejména požár, povodeň a jiné živly. Rovněž kryje i krádež, nebo vloupání se do bytu či domu, vandalizmus a jiné škody na zařízení a movitých věcech.

Pojištění domácností se často (jako jeden produkt) kombinuje s pojištěním odpovědnosti (které může být zahrnuto v pojištění domácností nebo může být zvláště zpoplatněným připojištěním). Pojištění odpovědnosti kryje za Vás škodu na zdraví nebo majetku, kterou jste způsobili někomu jinému.

„Vnitřek“ rodinného domu nebo bytu, t.j. movité věci jako nábytek, elektro, cennosti, počítače, mobily případně i odpovědnost osob obývajících dům a někdy i zvířata se můžou pojistit společně v „balíčku“ jako pojištění domácnosti.

Velice zajímavým způsobem, jak snížit pojistné je zvolit si pojištění se spoluúčastí, t.j. částkou, do které ponesete riziko sami a nebudete požadovat pojistné plnění po pojišťovně.

Pojištění domácností rovnež kryje zabudované stavební prvky (např. vestavěná skříň, mezistěny, skládací postele, posuvné interiérové dveře aj.).

Na co si dát pozor při pojištění domácnosti:

- u pojištění domácností není důležitý jenom rozsah pojistného krytí (počet různých krytých pojistných rizik), ale zejména pojistná částka má odpovídat majetku (vybavení) a limitu odpovědnosti, na který se chcete pojistit.
- rovnež i u pojištění domácností je důležité, si všimnout případné výluky v pojistných podmínkách, týkající se krytí rizika záplav a povodní, u domácností v domech a bytech poblíž vodních toků a vodních ploch, zejména u domácností v nižších podlažích.

Kupříkladu pojištění elektrospotřebičů je v dnešní době pravděpodobně méně důležité, než tomu bylo v minulosti. Za průměrný příjem v ČR si dnes občan koupí nový televizor, lednici a pračku- nicméně jenom výměna kupř. designových posuvných dvěří může vyjít na padesát tisíc korun.

Některé stavby (bytové domy, samostatné domy) vznikají v lokalitách, které jsou nově obydlené nebo, kde ještě není vybudovaná dostatečná kapacita elektrických rozvodných sítí. V takovém případě (případ nestálejší elektrické rozvodní sítě) se doporučuje se zaměřit i na to, jestli pojištění domácností obsahuje pojistné krytí pro případ zkratu a přepětí, které můžou poškodit elektrické zařízení a nebo dokonce v některých případech i způsobit požár.

Pojištění odpovědnosti jako součást hlavního krytí nebo jako připojištění je rovněž důležité a bez něj je pojištění domácnosti neplnohodnotné. Pojištění odpovědnost kryje pojistníka a popřípadě i členy jeho domácnosti rizikům v občanském životě. Rovněž, v případě že pojistník je nájemníkem u majitele domu nebo bytu, kryje i případné škody na majetku majitele, které způsobil pojistník. Nicméně, znovu se doporučuje sjednat dostatečně vysoké limity pojistného krytí.

Komerční článek
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Pr článek

Důležité Události

Píše se na Deník.cz