Domácí

Pomoc pro rodiče: MANUÁL na mateřskou, rodičovskou a další dávky

Pomoc pro rodiče: MANUÁL na mateřskou, rodičovskou a další dávky
Ilustrační fotografie | Zdroj: Getty Images

Čekáte miminko, nebo už je na světě, a chcete vědět, na jaké peníze máte od úřadů nárok? Čtěte dále, abyste nepřišli ani o korunu!

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila spolu s Úřadem práce ČR příručku pro nastávající rodiče. Hlavním smyslem je lidem přiblížit, na jaké dávky mají nárok a co musí splnit, aby je mohly dostat.

K některým dávkám jsou připravená také instruktážní videa, kde naleznete další podrobnosti a která slouží také jako pomoc při vyplňování jednotlivých formulářů.

Mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), známá také jako "mateřská", se poskytuje matkám, otcům s lidem s dítětem v náhradní péči.

Kdo může žádat: Žadatel o dávku musí být pojištěný (z příjmu ze zaměstnání je za něj odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí být v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání. Druhá varianta je, že byl žadatel nemocensky pojištěný minimálně 270 dnů v posledních dvou letech nejméně u dvou zaměstnavatelů. OSVČ mají nárok na nemocenskou jen v případě, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění.  

Související obsah

Tiskopisy: ​Žádost se podává na formuláři s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Ten vydá a vyplní gynekolog, u něhož je žena v předporodní péči. Lékař potvrdí v části A předpokládaný den porodu, žena vyplní požadované údaje v části B. Tiskopis následně pojištěnka předá svému zaměstnavateli. Zaměstnanci předají žádost zaměstnavateli, OSVČ přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Žena má nárok na celkem 28 týdnů poskytování dávky, otec či manžel ženy 22 týdnů (mateřskou může dostávat až po prvních šesti týdnech po porodu). Pokud se jí narodí dvě a více dětí, pak pro nárok na delší podpůrčí dobu, tedy 37 týdnů, musí po uplynutí 28 týdnů doložit na OSSZ kopii rodných listů dětí.

​Otec dítěte nebo manžel, který pečuje o dítě po dohodě s matkou, musí vyplnit formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, které lze vyplnit i online zde na stránkách ČSSZ. Musí také písemně doložit dohodu s matkou. Zaměstnanci podávají žádost u zaměstnavatele, OSVČ na OSSZ.

Výše dávky: Mateřská je ve výši 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Matka dítěte může začít mateřskou pobírat šest až osm týdnů před porodem. Dávka se vyplácí zpětně.

Ministerstvo sociálních věcí připravilo jednoduchou excelovou kalkulačku na mateřskou, spočítat si ji můžete zde:

Kalkulačka mateřská

Typ souboru: xls Velikost: 28.5 kB

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se nesmí krýt s mateřskou. Dostává se buď ode dne narození dítěte, nebo po ukončení mateřské. Lze pobírat jen na nejmladší dítě.

Kdy žádat a jaké jsou třeba dokumenty: O rodičovský příspěvek se může žádat od doby narození dítěte po následující tři měsíce. Je potřeba podat Žádost o rodičovský příspěvek na úřad práce, nebo jej vyplnit online zde na stránkách ministerstva sociálních věcí. K žádosti je třeba dodat rodný list dítěte a průkaz totožnosti obou rodičů. Pokud chce rodič, kterému bude dávka vyplácená, použít denní vyměřovací základ (DVZ) druhého rodiče, je potřeba doložit ještě formulář Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku.

Související obsah

​Možnosti pracovat: Rodič může pobírat rodičovský příspěvek a pracovat. Děti mladší dvou let ale nesmí být ve školce nebo v jeslích déle než 92 hodin měsíčně. U zdravotně postižených dětí to nesmí být více než čtyři hodiny denně, u předškolních dětí se ale limit zvyšuje na šest hodin denně.

Výše příspěvku: Rodičovský příspěvek je 300 tisíc korun, v případě dvojčat či vícerčat 450 tisíc korun. Dávku je možné pobírat do čtyř let věku nejmladšího dítěte. Měsíčně je možné pobírat 70 procent 30násobku DVZ, v případě vícerčat 1,5násobek 30násobku DVZ. Nejméně je to však 10 tisíc, u vícerčat 15 tisíc. Měsíční dávku je možné měnit, nikdy ale nesmí přesáhnout 70 procent 30násobku DVZ. Pokud se má do rodiny narodit další dítě, je za určitých podmínek možné částku dočerpat jednorázově.

Zde se podívejte na informační video ČSSZ k rodičovské:

Zde je k tématu ještě informační video od úřadu práce:

Otcovská

Otcovská je dávka na sedm po sobě jsoucích kalendářních dnů (po 1. lednu 2022 na 14 dnů). Dávka se vyplácí zpětně. "Cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany (otce či pojištěnce nebo pojištěnky, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů), kteří zůstávají krátce po porodu doma, aby pečovali o novorozené dítě a matku. Má tedy přispět k posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v prvních týdnech života dítěte," vysvětlila ČSSZ.

Kdy má člověk nárok na otcovskou: Aby měl otec nárok na otcovskou, musí být zapsaný v rodném listě a mít nemocenské pojištění (z příjmu ze zaměstnání je za něj odváděno pojistné na sociální zabezpečení). O dávku pak může žádat i pojištěnec u dítěte v náhradní péči, které je mladší sedmi let. O dávku je možné využít v šesti týdnech po porodu nebo po osvojení.

​Tiskopisy: Žádost se podává před nástupem na otcovskou u zaměstnavatele, OSVČ podávají na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) na formuláři Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), po konci otcovské se k tiskopisu doplní ještě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Lze je vyplnit i online zde na stránkách ČSSZ.

Výše dávky: Dávka se počítá jako 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu z příjmů za posledních 12 měsíců. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku.

Ministerstvo sociálních věcí připravilo jednoduchou excelovou kalkulačku na otcovskou, spočítat si ji můžete zde:

Otcovská kalkulačka

Typ souboru: xls Velikost: 29 kB

​Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Kdo může žádat: Tento příspěvek je určen ženám, které jsou kvůli těhotenství či mateřství (do 9. měsíce po porodu) převedené na jinou práci a kvůli tomu jim klesl započitatelný příjem.

O dávkou mohou požádat výše zmíněné ženy a také ty, u kterých došlo k podobné změně práce kvůli kojení. Aby mohla být dávka vyplacená, musí mít žena nemocenské pojištění (z příjmu ze zaměstnání je za ni odváděno pojistné na sociální zabezpečení).

Tiskopis: Žádost o dávku na formuláři Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství, který vystaví ošetřující lékař, podá zaměstnankyně u zaměstnavatele. Dávka je vyplácená zpětně.

ČSSZ vše sepsala do podrobného manuálu nazvaného Příručka pro nastávající rodiče. Detaily k jednotlivým dávkám si přečtěte zde:

Příručka pro nastávající rodiče

Typ souboru: pdf Velikost: 687.07 kB

Další dávky vyplácené úřadem práce

Porodné – jedná se o jednorázovou dávku, na kterou vzniká národ dnem narození prvního nebo druhého dítěte, nebo převzetím dítěte do jednoho roku života do trvalé péče. Rozhodný příjem v rodině ale nesmí převyšovat součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7.

Zde se podívejte na informační video úřadu práce k porodnému:

Přídavek na dítě – jde o dávku pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem domácnosti nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.

Zde se podívejte na informační video úřadu práce k přídavku na dítě:

Příspěvek na bydlení – nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, pokud náklady na bydlení překračují 30 procent (v Praze 35 %) rozhodného příjmu rodiny a zároveň těchto 30 procent (35 %) rozhodného příjmu není vyšší částka než náklady na bydlení podle velikosti rodiny a obce, v níž se byt nachází.

Zde se podívejte na informační video úřadu práce k příspěvku na bydlení:

Náhradní výživné – až 3000 korun může dostat rodič na nezaopatřené dítě, kterému jeden z rodičů neplatí, nebo platí jen částečně, nařízené výživné. Při určování výše náhradního výživného nezáleží na příjmu rodiče.

Zde se podívejte na informační videa úřadu práce k náhradnímu výživnému:

TN.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz