Domácí

Vdovský důchod i pro přítele: Časté nepravdy vyvrátila ČSSZ. KALKULAČKA

Vdovský důchod i pro přítele: Časté nepravdy vyvrátila ČSSZ. KALKULAČKA
Zdroj: TN.cz/Jakub Deml

Na deset nejčastějších nepravd a omylů ohledně vdovských a vdoveckých důchodů se rozhodla upozornit Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). V článku najdete i kalkulačku na výpočet důchodu.

V České republice je zhruba půl milionu lidí, kteří spolu se starobním pobírají také vdovský či vdovecký důchod. Jak upozornila ČSSZ, kolem vdovských a vdoveckých důchodů koluje mezi lidmi mnoho fám a nepřesností.

Rozhodla se proto připravit přehled ten nejčastějších a vše uvést na pravou míru. Na konci článku najdete také kalkulačku vdovských důchodů.

1. Vdovský nebo vdovecký důchod se přiznává automaticky

Vdovský ani vdovecký důchod se automaticky neuznává, je třeba o něj požádat. "Žádost sepíše s pozůstalým manželem či manželkou okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa jeho či jejího trvalého bydliště. K žádosti je potřeba předložit především doklad totožnosti žadatele a úmrtní list zesnulé osoby, případně i oddací list, nemůže-li si splnění podmínky trvání manželství ke dni úmrtí ověřit OSSZ sama," uvedla ČSSZ.

2. Získání potřebné doby pojištění se u pozůstalostních důchodů nevyžaduje

Tento výrok platí jen tehdy, pokud byla smrt manžela či manželky způsobená pracovním úrazem. "V případě nároku na pozůstalostní důchod hraje důležitou roli potřebná doba pojištění zemřelé osoby. V praxi tedy může dojít k tomu, že důchod nebude náležet například po člověku, který byl dlouhodobě nezaměstnaný a stanovenou potřebnou dobu pojištění nezískal," objasnila správa.

Související obsah

3. Manželé museli mít společné bydliště, jinak na pozůstalostní důchod není nárok

Je úplně jedno, jestli spolu manželé bydlí, nebo ne. To nemá na vdovecký či vdovský důchod žádný vliv.

4.  Vdovský či vdovecký důchod náleží natrvalo

Důchod vdovci či vdově standardně náleží po dobu jednoho roku od úmrtí manžela či manželky. Existují ale i výjimky, pokud třeba pozůstalý pečuje o nezaopatřené dítě, o svého rodiče, nebo rodiče manžela či manželky, pokud má invaliditu třetího stupně nebo dosáhl určitého věku.

5. I družce či druhovi může být přiznán vdovský či vdovecký důchod

Družce ani druhovy vdovský důchod nenáleží, ani pokud měli se zemřelým dítě, či spolu dlouhodobě žili. Nenáleží ani registrovaným partnerům, ani bývalému manželovi či manželce.

Související obsah

6. Když nárok na pozůstalostní důchod zanikne, už nikdy nemůže dojít k jeho obnově

Vdovský či vdovecký důchod může být obnovený. ČSSZ to ukázala na příkladu: Žena ve věku 40 let ovdoví, pobírá vdovský důchod jeden rok a pro další trvání nároku nesplňuje žádnou z podmínek. Za rok a půl poté, co jí byla výplata vdovského důchodu ukončena, začne pečovat o svého otce, který byl uznán závislým na pomoci druhé osoby ve III. stupni závislosti. Protože tím splnila ve dvouleté lhůtě jednu ze stanovených podmínek, nárok na vdovský důchod jí bude na základě žádosti obnoven a bude náležet po dobu, po kterou bude trvat péče o otce.

7. Po novém sňatku ještě vdovský či vdovecký důchod několik měsíců náleží

Dnem nového manželství vdovecký či vdovský důchod zaniká. Manželství je také potřeba nejpozději do osmi dní nahlásit.

8. Ten, komu je vyplácen vdovský či vdovecký důchod, smí pracovat jen na částečný úvazek

Tato domněnka je mylná. Pokud pobíráte důchod, nijak vás to neomezuje v práci, ani co se příjmu týče.

9. Vdovský či vdovecký důchod náleží, pokud manželství trvalo určitou dobu

Délka manželství nemá na výši důchodu či na jeho uznání žádný vliv.

Související obsah

10. Osoba, která již pobírá vlastní starobní důchod a ovdoví, bere pak důchody dva

Toto je podle ČSSZ jeden z nejčastějších omylů. "Pokud člověk v době, kdy ovdoví, již pobírá vlastní starobní nebo invalidní důchod, dojde k takzvanému souběhu důchodů. V těchto případech náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího důchodu polovina procentní výměry," vysvětlila správa.

"S názorem, že pozůstalé manželce nebo manželovi bude vyplácen důchod ve stejné výši, jako pobírala zesnulá osoba, se pracovníci OSSZ setkávají poměrně často. To je ale omyl," doplnila ČSSZ.

Postupuje se následovně: porovná se výše starobního nebo invalidního důchodu, který vdova či vdovec pobírá, a již vyměřený vdovský nebo vdovecký důchod (tedy 50 % procentní výměry důchodu zemřelého), a nižší procentní výměra z obou důchodů se zkrátí na jednu polovinu, vyšší zůstává celá. Základní výměra náleží pouze jednou. 

ČSSZ vše vysvětlila na příkladu: Žena pobírá starobní důchod 13 550 Kč, přičemž 10 000 Kč je procentní výměra a 3550 Kč základní výměra. Manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 15 600 Kč (12 050 Kč + 3550 Kč), zemřel.

Po úmrtí manžela, starobního důchodce, má pozůstalá manželka nárok na vdovský důchod. Základní výměra náleží vždy pouze jednou. Protože dojde k souběhu dvou důchodů (žena bude současně pobírat svůj starobní důchod a po manželovi důchod vdovský), není možné pobírat oba v plné výši a je třeba je upravit.

Související obsah

​Procentní výměra jejího starobního důchodu činí 10 000 Kč, procentní výměra vdovského důchodu pak 6025 Kč (50 % z procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela 12 050 Kč). Vyšší procentní výměra důchodu bude náležet v plné výši a z nižší procentní výměry polovina.

Procentní výměra vdovského důchodu se tedy pro souběh s vyšší procentní výměrou starobního důchodu krátí na polovinu, tj. po zaokrouhlení na částku 3013 Kč. Žena tak bude pobírat celkem 16 563 Kč (10 000 Kč procentní výměry svého starobního důchodu + 3013 Kč procentní výměry vdovského důchodu + 3550 Kč základní výměry).

Zde si můžete spočítat výši vdovského či vdoveckého důchodu:

Zdroj: Peníze.cz - Vdovský důchod výpočet

TN.cz

Související témata

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz