Domácí

Pobíráte příspěvky na děti? Spočítejte si, kolik letos dostanete. KALKULAČKY

Pobíráte příspěvky na děti? Spočítejte si, kolik letos dostanete. KALKULAČKY
Ilustrační foto | Zdroj: Getty Images

Nárok na finanční podporu mají v České republice také rodiče dětí. Výše jednotlivých příspěvků se však často mění a platí pro ně také rozdílná pravidla. Spočítejte si na kalkulačkách, kolik v roce 2022 dostanete.

Mateřská

Jedná se o peněžitou pomoc, která je jednou ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Příspěvek vyplácí stát. Aby lidé mohli nárok na mateřskou uplatnit, musí splnit dvě důležité podmínky. Žadatel musí mít nemocenské pojištění. Za zaměstnance jej odvádí zaměstnavatel ze sociálního pojištění. Druhou podmínkou poté je, že nemocenské pojištění se musí odvádět minimálně 270 dnů ve dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou.

Kalkulačka pro výpočet mateřské u zaměstnanců:

Dávka se pobírá 28 týdnů, v případě vícerčat 37 týdnů. Výše poté činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na mateřskou pouze pokud si nemocenské pojištění platí. Není totiž v jejich případě povinné. U OSVČ se výše mateřské odvíjí od úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku.

Kalkulačka pro výpočet mateřské u OSVČ:

Otcovská

Také otcovská je jednou z dávek nemocenského pojištění. Cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní lidi ve chvíli, kdy kvůli nemoci nebo mateřství ztratí krátkodobě výdělek.

Od 1. ledna 2022 navíc otcovská trvá déle, tedy 14 dnů. Doposud bylo možné na ni nastoupit pouze do šesti týdnů od narození dítěte. V případě, kdy dítě musí zůstat v nemocnici, se nově období o tyto dny pobytu, které spadají do šestinedělí, prodlouží.

Související obsah

"Pokud by doba šestinedělí uplynula v průběhu hospitalizace dítěte, lze nastoupit na otcovskou po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí, nejdéle však do jednoho roku dítěte," uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Spočítejte si výši otcovské:

Rovněž u této podpory je podmínkou platit si nemocenské pojištění. Je také nutné, aby byl otec dítěte zapsán v jeho rodném listu. Rodiče však nemusí být sezdaní. "Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž nebo žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo sedm let věku," doplnila ČSSZ.

Stejně jako u mateřské, také výše otcovské činí 70 % redukovaného vyměřovacího základu za kalendářní den.

Přídavky na děti

Jde o základní a dlouhodobou dávku, kterou stát poskytuje rodině s dětmi, která má příjmy nižší než 3,4násobek jejího životního minima. Ministerstvo práce a sociálních věcí však upozorňuje, že na příspěvek má nárok nezaopatřené dítě, nikoli jeho rodiče.

Související obsah

Dávku může dítě čerpat až do 26 let v případě, že ještě studuje nebo kvůli závažným důvodům nemůže pracovat. Základní výše přídavku na dítě do šesti let je 630 korun, do 15 let činí podpora 770 korun a do 26 poté 880 korun.

Vypočítejte si výši přídavků:

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávkou pro rodiče, který se po celý kalendářní měsíc po celý den stará o dítě, které je v rodině nejmladší. Nejpozději do čtyř let dítěte tak mohou čerpat částku 300 tisíc korun. Rodiny s vícerčaty mají nárok na příspěvek 450 tisíc korun.

Kalkulačka pro výpočet rodičovského příspěvku:

Rodič si může zvolit, v jaké výši chce rodičovský příspěvek každý měsíc pobírat. Pro volbu je pak rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte. Výši příspěvku je možné změnit pouze jedenkrát za tři měsíce.

Kalkulačka pro změnu výše měsíčního příspěvku a délku čerpání:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz