Domácí

Pozor, v pátek je poslední možnost žádat o voličský průkaz písemně nebo on-line

Pozor, v pátek je poslední možnost žádat o voličský průkaz písemně nebo on-line
Ilustrační fotografie | Zdroj: Profimedia

Do zahájení prvního kola prezidentských voleb zbývá už jen pár dnů. V pátek do 16 hodin mají Češi poslední možnost žádat o vydání voličského průkazu písemně, prostřednictvím datové schránky nebo Portálu občana. Lhůta pro osobní podání žádosti na obecním úřadě podle místa bydliště pak vyprší 11. ledna ve stejný čas.

Voličský průkaz je určen lidem, kteří chtějí rozhodovat o nové hlavě státu, ale nemohou se dostavit do volebního okrsku, který je v místě jejich bydliště. Pro každé volby se vydává průkaz nový, který v jiných volbách uplatnit nelze. U dvoukolových voleb se vydává samostatný voličský průkaz pro každé kolo.

Základní informace

O voličský průkaz musíte včas zažádat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy). O průkaz lze žádat písemně (s úředně ověřeným podpisem), on-line přes datovou schránku fyzické osoby, on-line pomocí Portálu občana s připojenou datovkou fyzické osoby nebo osobně, popisuje portál státní správy.

Písemně či on-line mohou voliči doručit žádost nejpozději 6. 1. 2023 do 16 hodin. Osobně pak nejpozději 11. 1. 2023 do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště.

Vydání voličského průkazu je zdarma. Pozor ale, neslouží však k prokázání totožnosti. U okrskové volební komise se pak před hlasováním Češi musejí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. Komise před volbou voličský průkaz odebírá, aby se zamezilo vícenásobnému hlasování. Volič musí odevzdat voličský průkaz i v případě, že se nakonec rozhodl volit v okrsku podle místa trvalého pobytu.

Související obsah

Kdo může žádat o voličský průkaz

O voličský průkaz může požádat každý, kdo je oprávněn účastnit se voleb, tj. osoba starší 18 let, jejíž způsobilost k výkonu volebního práva nebyla omezena.

Kde je možné volit s voličským průkazem

S voličským průkazem můžete volit v libovolném volebním okrsku.

Žádost o voličský průkaz pomocí Portálu občana

Na Portálu občana je připraven průvodce, který žadatele celým procesem provede. Tato možnost je dostupná na hlavní stránce v sekci Žádost o voličský průkaz nebo v sekci Podání – Další podání – Žádost o vydání voličského průkazu.

V případě dvoukolových voleb (senátní, prezidentské) máte možnost žádat o voličské průkazy jak na obě kola, tak jednotlivě. V rámci on-line žádosti nakonec určíte i způsob převzetí voličského průkazu (poštou – a na jakou adresu, osobně na úřadě v ČR, osobně na úřadě v zahraničí).

Pro podání žádosti o voličský průkaz z Portálu občana je nutné mít v Portálu občana připojenou datovou schránku fyzické osoby. Češi, kteří pobývají v zahraničí a nemají trvalý pobyt hlášený v ČR, nemohou využít služeb Portálu občana, ale musí na zastupitelském úřadě v zahraničí podat žádost písemně nebo osobně.

Související obsah

Žádost pomocí datové schránky

Občané, kteří vlastní datovou schránku fyzické osoby, ale nechtějí využít služby Portálu občana, mohou svému úřadu poslat žádost prostřednictvím datové schránky. Žádost o voličský průkaz nemá stanovenou formu, ale na internetových stránkách městských či obecních úřadů jsou publikovány vzory. Jeden takový najdete i na stránkách mvcr.cz.

Žádost musí povinně obsahovat typ voleb (v tomto případě prezidentské), kolo voleb, pro které voličský průkaz chcete (pokud neuvedete, obdržíte průkaz na obě kola), jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a požadovaný způsob doručení (buď osobní převzetí na příslušném úřadu, zaslání poštou na adresu trvalého pobytu, nebo zaslání poštou na jinou adresu – nutno uvést na jakou).

Nepovinně lze v žádosti uvést kontaktní údaje, telefon nebo e-mail pro případ, že by vás úřad potřeboval kontaktovat kvůli upřesnění žádosti.

Související obsah

Předání voličského průkazu

Voličský průkaz vám úřad předá osobně či poštou do vlastních rukou nebo jej vydá osobě, která se prokáže plnou mocí s vaším úředně ověřeným podpisem. Chcete-li volit v zahraničí, můžete si voličský průkaz nechat doručit přímo na adresu zastupitelského úřadu.

Jak volit s voličským průkazem

Volič ve volební místnosti předloží komisi voličský průkaz a svůj doklad totožnosti. Komise voliče zapíše na seznam voličů a voličský průkaz mu odebere. Volič následně obdrží hlasovací lístky a obálku a může odvolit.

Třetí přímá volba prezidenta České republiky odstartuje 13. ledna. Během pátku a soboty mohou Češi v prvním kole rozhodovat, kdo by měl nahradit současného prezidenta Miloše Zemana po dvou funkčních obdobích. Případné druhé kolo prezidentské volby pak proběhne o dva týdny později.

Prezidentské volby mají tři favority:

TN.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz