Domácí

PRŮZKUM: Češi nejhůře snáší Araby a Romy. Pohoršili si Rusové

Arabové
Ilustrační fotografie | Zdroj: Jakub Deml/TN.cz

Válka na Ukrajině prohloubila nesympatie české veřejnosti k Rusům žijícím v republice. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Největší antipatie však Češi pociťují vůči Romům a Arabům.

V únoru a březnu roku 2023 výzkumníci zjišťovali, nakolik jsou Čechům sympatické národnostní menšiny žijící v zemi. Do šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zahrnulo celkem 14 národností.

Největší sympatie projevují čeští občané ke Slovákům, kdy 80 % dotázaných uvedlo, že jsou jim "velmi sympatičtí" nebo "spíše sympatičtí". Za nimi pak následovali Vietnamci. Podle dat jsou sympatičtí 50 % lidí, opak si myslí osm procent populace. Zbytek se k tomu nevyjádřilo. "Jde o významný posun oproti roku 2020, kdy byl poměr 39 % k 21 %," informovali výzkumníci.

Související obsah

Sympatie nad antipatií pak převažuje u Čechů vůči Polákům (47 % : 9 %), Maďarům (33 % : 10 %), Němcům (38 % : 14 %), Židům (29 % : 10 %) a Bulharům (26 % : 14 %).

Výrazně se však zhoršilo vnímání ruské menšiny v Česku. Důvodem je válka na Ukrajině. "Oproti roku 2020 se procento těch, kteří uvedli, že jsou jim spíše nebo rozhodně nesympatičtí, zvýšilo o 14 procentních bodů (z 34 % na 48 %). Míra sympatie k Ukrajincům zůstala stejná," popsali vědci.

Podle odborníků je vztah k Rusům i Ukrajincům do jisté míry podmíněn určitými sociodemografickými faktory. "Co se týče Ukrajinců, tak nejvýraznější rozdíl mezi roky 2020 a 2023 jsme zjistili u nejmladší generace, kde došlo k nárůstu o 27 procentních bodů u těch, kteří považují Ukrajince za sympatické. Desetibodový názorový posun ve prospěch sympatií jsme zjistili mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty," doplnili odborníci.

Daleko výraznější posuny však výzkum odhalil ve vyjádření sympatií k Rusům. "U nejstarší generace došlo k výraznému propadu sympatií k Rusům o 11 procentních bodů, o které narostl podíl těch, kteří povařují Rusy za nesympatické. Nárůst o 18 procentních bodů jsme zaznamenali u nesympatií k Rusům mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty. Nejvýraznější změna postoje k Rusům byla ve skupině deklarující špatnou životní úroveň," přiblížili výzkumníci.

Související obsah

Nejméně sympatičtí jsou Čechům Romové a Arabové. Od posledního zkoumání se ale vnímání obou menšin zlepšilo. "60 %, respektive 56 % dotázaných uvedlo odpovědi 'spíše' či 'velmi nesympatičtí'," uvádí výzkum. Tyto dvě národnostní menšiny jsou pak více nesympatické lidem starším, s nižším vzděláním a především s nižší životní úrovní.

TN.cz

Související témata

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz