Eurovolby 2019

České strany plánují změnit EU! Jedna chce Unii úplně zrušit

Evropský parlament - ilustrační
Zdroj: European Parliament
Hlasování v Evropském parlamentu - ilustrační foto
Téma:

Už jen několik dní zbývá do chvíle, kdy Evropané ve volbách vyberou nové europoslance. Redakce TN.cz se zeptala osmi českých stran a uskupení, jaké změny ve fungování Evropské unie by si přály.

Reforma EU, v posledních měsících velmi často skloňované téma napříč celou Unií a všemi politickými skupinami. Snad všechny strany se shodují na tom, že na fungování Unie je potřeba něco změnit. Jaké ale mají představy?

 

Redakce TN.cz osmi českým uskupením kandidujícím do europarlamentu položila následující otázky: Měla by se EU v něčem reformovat? Jaké změny budete požadovat? Budete požadovat změnu ve způsobu, jak jsou přijímána rozhodnutí na unijní úrovni?

 

ODS odpověděla, že už dlouhodobě požaduje úspornější rozpočet, zrušení stěhování parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem a návrat některých pravomocí na úroveň členských států. "Je také potřeba zastavit plány na zrušení jednomyslného hlasování v některých klíčových otázkách, jako jsou například daně," napsali občanští demokraté.

 

Jako zásadní změnu představili institut tzv. červené karty pro národní parlamenty, které by už v rámci příprav měly možnost zastavit legislativní proces. Současnou tzv. žlutou kartu totiž Evropská komise podle ODS zcela ignorovala.

 

ČSSD chce, aby v EU přestal platit dvojí metr. Odstraňovat chce rozdíly v platech. Připomíná, že i přes zdvojnásobení české průměrné mzdy jsou pořád platy na třetině těch německých. I další změny, které ČSSD zmínila, jsou ekonomické. "Chceme kratší pracovní dobu bez snížení mzdy, bude to vyžadovat průmysl 4.0, robotizace a změny na trhu práce. Musíme tlačit na velké nadnárodní firmy, aby nevyváděly zisky z Česka, ale část z nich nechaly u nás v platech svých zaměstnanců," odpověděli sociální demokraté.

 

Slibují bránit právo zemí hájit své národní zájmy. "A v těch nejzásadnějších oblastech, jako je obrana, zahraniční politika nebo migrace, musí mít členské státy poslední slovo," dodali zástupci ČSSD.

 

 

Podle KSČM se EU změnit musí, jinak je brexit jen začátkem "Je nejvyšší čas omezit pravomoci Evropské komise, dát přímo volenému Evropskému parlamentu zákonodárnou iniciativu a také je nutně navracet některé pravomoci členským státům. V EU musí znít hlas občanů a občané musí vidět a vědět, že je EU slyší," napsali komunisté a zmínili třeba evropské občanské iniciativy, které by měly vybudovat most mezi občany a EU.

 

I oni chtějí, aby si Evropský parlament určil, kde bude mít své sídlo. "Aby přestalo hloupé dojíždění do Štrasburku, které zatěžuje životní prostředí a stojí daňové poplatníky více než pět miliard korun každý rok," dodali.

 

Pro TOP 09 a STAN je zásadní výzvou "pokračování v práci na odstraňování přetrvávajících nedostatků evropské integrace, jako jsou překážky vnitřního trhu a výjimky, které neodůvodněně zvýhodňují či naopak poškozují ekonomické subjekty," napsali. Zdůraznili, že k EU přistupují tak, že je to i český projekt, za který cítí spoluodpovědnost. Zdůraznili, že podporují reformu EU.

 

 

"Budeme trvat na tom, aby každý proces vedoucí ke vzniku nové regulace byl plně transparentní a aby mu předcházelo důsledné a komplexní posouzení vlivu na životní prostředí, férové tržní prostředí a práva a svobody jednotlivce," zdůraznili. I podle nich by měl mít Evropský parlament pravomoc iniciovat zákony.

 

"Evropa se musí přiblížit občanům. Potřebujeme více pravomocí pro evropský parlament jako jedinou přímo volenou instituci, potřebujeme změnit její dotační politiku a zpřísnit audity," uvedli Piráti.

 

EU podle nich má rozhodovat jen o věcech, kde mají celounijní rozhodnutí smysl. "Tedy například boj se suchem, digitální daň či bezpečnost. Jsme pro dodržování principů subsidiarity, tak, aby se o lokálních záležitostech diskutovalo na úrovni jednotlivých států," dodali Piráti.

 

 

Nejradikálnější je co do změn postoj SPD. "Stávající EU musí skončit," napsalo hnutí pro TN.cz. "Směřuje k totalitní formě evropského superstátu založeného na migraci, islamizaci a potlačování práv původních obyvatel Evropy. Vede k likvidaci evropských národů a tradičních hodnot Evropy. Je to zásadní ohrožení svobody a demokracie," tvrdí.

 

"Budeme požadovat zásadní změnu spolupráce evropských národních států. Prosazujeme plný návrat politické suverenity pro jednotlivé země. Musí skončit většinové rozhodování a nadřazenost evropského práva nad právem národních států," popsala SPD, jak by změnila rozhodování v Unii.

 

Zatímco jiné strany chtěly posilovat na úkor Evropské komise Evropský parlament, hnutí ANO naopak chce silnější Evropskou radu, tedy pravidelná jednání hlav členských států. Unie by se měla reformovat tak, aby byla více akceschopná, efektivní a pružnější. "Instituce EU by měly provést reset, inventuru regulací a začít řešit opravdové problémy. To také souvisí s tím, že klíčovým prvkem by měla být Evropská rada. Evropská komise by se měla odpolitizovat a držet se své role expertního a výkonného orgánu," napsalo hnutí.

 

U legislativních návrhů chce, aby byly předkládány s řádnou dopadovou studií a po konzultacích. "Budeme trvat na tom, aby hlavní směry udávala Evropská rada, na základě jejíchž rozhodnutí bude Evropská komise konat. Zároveň je ale nutné, aby v oblastech, jako je například daňová politika nebo zahraniční politika bylo zachováno jednomyslné hlasování. To jsou oblasti, ve kterých EU musí být jednotná," dodalo hnutí ANO.

 

 

I KDU-ČSL je pro institucionální reformu EU. "V programu máme například: zrušení pravidelného stěhování Evropského parlamentu do Štrasburku, nebo zrušení unijních agentur, které se neosvědčily," napsali lidovci.

 

"KDU-ČSL bude požadovat, aby se i v oblasti rozhodování očekávání občanů promítly do unijních priorit s pravomocemi, institucemi, rozpočtem a dalšími nástroji," dodalo KDU-ČSL.
 

vbo TN.cz