nepříjemné komplikace

Chystáte se změnit dodavatele elektřiny? Na tohle si dejte pozor!

Elektřina - srovnání
Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com
Ilustrační foto
Kateřina Sejková
Kateřina Sejková
Aktualizováno 26.9. 2019 15:30
Téma:

Změnit dodavatele elektřiny či plynu se často vyplatí - domácnost tím ušetří nemalé peníze. Ne vždy má ale přechod k jinému dodavateli snadný průběh. Překážkou může být například současná smlouva nebo administrativní pochybení.

Samotný proces změny dodavatele by měl podle spotřebitelské organizace dTest trvat přibližně měsíc. Ne vždy jde ale přechod hladce - mnozí lidé si neuvědomují případné překážky, které jim změnu mohou nepříjemně zkomplikovat.

 

"Třeba to, že jejich stávající smlouva o dodávkách energií buď nejde vypovědět vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty, protože byla sjednána na určité období, které ještě neskončilo," vysvětluje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

 

Problém může způsobit i to, když o změnu žádá jiný člověk než ten, který je uvedený ve stávající smlouvě. Občas je smlouva vedena na zemřelého člena domácnosti - pak je nutné požádat o přepis smlouvy na jiné jméno.

 

Někteří dodavatelé využívají tzv. retenční nabídky. Nabídnou svým zákazníkům, kteří od nich chtějí odejít, lepší cenu, než je cena dodávek uvedená ve stávající smlouvě. Tím si chtějí zákazníky udržet. "Pokud vám přijde retenční nabídka, zkontrolujte si kromě ceny i další podmínky smlouvy, například smluvní pokuty a jiné poplatky. Měli byste také zvážit, zda se stávajícímu dodavateli chcete uvázat ke smlouvě na dobu určitou," varuje Hekšová.

 

 

Dodavatel může ztížit přechod i tím, že svým zákazníkům odmítne sdělit, kdy jim končí smlouva. Podle energetického zákona však lidé mají právo na pravdivé a úplně údaje o své smlouvě. Někdy změnu zkomplikují i administrativní pochybení nebo chyby v psaní. "Setkali jsme se s případy, kdy se musel celý proces změny dodavatele znovu zahájit, protože žádost o změnu nebyla přijata kvůli chybné diakritice ve jméně," uvedla Hekšová.

 

Ve výjimečných případech se stává i to, že nedojde ke změně dodavatele, ale lidem zároveň skončí smlouva s tím původním. Tato situace je velmi nepříjemná. Pokud totiž někdo odebírá energie bez smlouvy, dělá to načerno. A přestože to nedělal záměrně, může v důsledku černého odběru zaplatit mnohonásobně víc. V takovém případě je potřeba situaci okamžitě řešit a zjistit, který z dodavatelů udělal při přechodu chybu a pak po něm požadovat náhradu.

 

Pokud je chyba na straně odběratele, musí uhradit nejen výši škody, ale i náklady na zjišťování černého odběru, jako je například výjezd kontroly měřícího zařízení. "Pokud se skutečná výše škody nedá zjistit, pak se náhrada stanoví dohodou nebo podle vyhlášky, která určuje náhradní výpočet," vysvětluje Hekšová.

 

"Až k soudům se dostaly případy, kdy odběrateli bylo náhradním výpočtem uloženo, aby zaplatil za černý odběr mnohonásobně vyšší částku, než byly platby za předchozí období, kdy k černému odběru nedošlo. Spravedlností takového postupu se v minulosti zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud ČR. Podle nich se má vypočtená výše škody co nejvíce blížit škodě skutečné, nemá jít o sankci," dodala Hekšová.

Související témata:
TN.cz