návrat do školy

Přísné podmínky ve školách: Rodiče, na tohle své děti připravte! PŘEHLED

Děti ve škole s rouškama - 1
Zdroj: Getty Images
Ilustrační snímek
Kateřina Sejková
Kateřina Sejková
17.11. 2020 14:12
Téma:

Žáci 1. a 2. ročníků základních škol se od středy vracejí do lavic. Čekají je ale přísná pravidla, jejich přítomnost se například neobejde bez roušek. Ty na sobě musí mít i v průběhu vyučování. Nadále platí zákaz zpívání a ti, kteří sedí u oken, by se měli připravit na časté větrání.

Díky příznivému vývoji epidemie v posledních týdnech vláda přistoupila na první rozvolnění opatření a umožnila některým dětem se vrátit od 18. listopadu do škol. Do lavic opět zasednnou:

- žáci 1. a 2. ročníků základních škol,

- žáci zařazení do přípravné třídy základní školy,

- žáci speciálních škol a tříd,

- žáci vyšších ročníků základních škol, pokud jsou ve stejné třídě spolu s dětmi v 1. či 2. třídě (tzv. malotřídní škola),

- žáci škol zřízených při zdravotnických zařízeních,

- žáci škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

 

Výuka na základních školách

Pro žáčky základních škol platí povinnost nošení roušek, a to i během vyučování. "Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole," uvedlo ministerstvo školství (MŠMT).

 

 

Původně před uzavřením škol děti ve třídách roušky mít nemusely a nasazovaly si je jen na chodbách či cestou na záchod.

 

Výuka musí probíhat pouze v homogenních skupinách, nesmí se tedy nijak míchat žáci z různých tříd. Homogenní skupiny se mohou vzdělávat i venku, a to i mimo areál školy. MŠMT dokonce doporučuje pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

 

A co se čerstvého vzduchu týče, zásadní je zajistit časté a pravidelné větrání. "V délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny," upozorňuje MŠMT.

 

V provozu mohou být i školní družiny, platí ale stále podmínka zachování homogenity skupiny. Tělocvik i hudební výchova mohou probíhat, nesmí ale obsahovat sportovní činnosti a i nadále je zakázán zpěv při vyučování. Výuka těchto předmětů tak může být pouze teoretická.

 

 

Výuka ve zvláštních školách

Ve speciálních školách a třídách platí téměř totožné podmínky jako na základních. Zásadním rozdílem je, že ani žáci, ani pedagogové na sobě nemusí mít roušky.

 

Školní jídelna

Není třeba mít obavy z toho, že děti budou trpět hlady. Školní jídelny jsou v provozu, a to za následujících podmínek. Jednotlivé stoly od sebe musí být vzdálené alespoň 1,5 metru. U jednoho stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé. V jídelně nesmí být současně více lidí, než je míst k sezení.

 

Dále je nutné udržovat co největší možný rozestup mezi žáky, kteří nenavštěvují stejnou třídu. Jídelna je k dispozici pouze pro děti, které mají prezenční výuku. Deváťák na distanční výuce se tam tedy najíst nemůže. Žáci i učitelé musí mít na sobě v jídelně roušky. Výjimkou je doba, kdy zrovna konzumují oběd.

 

Podle odborníků by se do škol měli co nejdříve vrátit i starší žáci. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova:

TN.cz