Máme konečně lék?

Ministerstvo zakazuje předepisovat lék! Mohl by léčit koronavirus

Léky
Zdroj: Getty Images
Michaela Trochová
Michaela Trochová
Publikováno 22. 3. 2020
Téma:

Ministerstvo zdravotnictví omezilo předepisování léku Plaquenil, aby ho byl dostatek pro pacienty nakažené koronavirem. Od neděle ho většina lékařů nebude moct předepisovat.

Ministerstvo zdravotnictví reguluje předepisování léku Plaquenil s cílem zajistit jeho dostatek pro pacienty nakažené koronavirem. "Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem v České republice. Opatření nabývá účinnosti dnem 22. března 2020 v 18:00 hodin," potvrdila tisková mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

 

„S ohledem na fakt, že podle dostupných vědeckých poznatků se léčivý přípravek Plaquenil jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění Covid-19, je třeba předejít jeho nedostupnosti jak pro léčbu pacientů v registrovaných indikacích, tak pacientů s Covid-19,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

 

Mimořádné opatření zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil všem lékařům s výjimkou lékařů se specializovanou způsobilostí v oborech alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie, infekční lékařství nebo revmatologie, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oborech dětská dermatovenerologie, dětská revmatologie nebo korektivní dermatologie. Tento zákaz se nevztahuje na předepsání na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním Covid-19.

 

Dále se lékařům v těchto oborech zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil v jiných terapeutických indikacích, než jaké jsou uvedeny v platném souhrnu údajů o přípravku, na dobu léčby delší než 2 měsíce, více než 2 balení. Zákaz se vztahuje také na veterinární lékaře.

 

 

Všem farmaceutům se zakazuje vydat léčivý přípravek Plaquenil, pokud není na lékařském předpisu uvedena odbornost předepisujícího lékaře, pokud není uvedena hlavní diagnóza vážící se k předepisovanému léčivému přípravku, pokud neodpovídá odbornost předepisujícího lékaře odbornosti uvedené v preskripčním omezení přípravku a pokud je předepsán v jiné terapeutické indikaci, než jaká je uvedena v platném souhrnu údajů o přípravku.

 

Tento zákaz se nevztahuje na výdej na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním Covid-19.

 

Lék přímo na koronavirus zatím znám není. Experimentálně se smí používat lék Remdesivir, který by měl dostat i nejhůře postižený český pacient.

 

TN.cz