Rozvod

VELKÝ NÁVOD: Jak zvládnout rozvod levně a bez problémů

VELKÝ NÁVOD: Jak zvládnout rozvod levně a bez problémů
Zdroj: Profimedia

Rozvod je v Česku už skoro manželskou rutinou – v posledních 15 letech jím končí každé druhé manželství. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že ačkoliv uzavřených sňatků ubývá, počet těch rozvedených stále roste.

Většina z nás si to sice nechce připustit, ale rozvod se týká až poloviny nových manželství. Je proto dobré se vyznat v procesu rozvodového řízení a dopředu vědět, jaké existují možnosti. Na řešení finančních otázek v době rozvodu je podle psychologů už pozdě – manželé v tu chvíli nejsou schopní rozumné debaty. Přitom si mohou vše zařídit předem.

Vše, co si manželé pořídí, se společně s jejich příjmy stává tzv. společným jměním manželů. Když dojde na rozvod, vychází se z toho, že manželé si společné jmění rozdělí v procesu tzv. vypořádání. To může probíhat třemi způsoby.


Když se spolu manželé dohodnou

V ideálním případě si manželé sami rozhodnou, kdo si co nechá, a sepíšou to do smlouvy, kterou přikládají k žádosti o rozvod. "Toto řešení se nazývá rozpor manželství – nesporný, a dochází k němu ve velké části rozvodů,“ uvádí Mgr. Miroslav Zeman z advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz. Tímto způsobem se mohou rozvést taková manželství, která trvají alespoň rok.

I v případě bezproblémové dohody je třeba zaplatit porozvodové výdaje, které mohou přesahovat finanční možnosti manželů, takže se mnohdy musí řešit další půjčkou. "Vypořádání společného jmění se považuje za samostatný účel, na který lze čerpat úvěr ze stavebního spoření. Ten je v dané situaci vhodnějším řešením než běžný spotřebitelský úvěr,“ říká Jitka Jechová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.


Když se chce dohodnout jen jeden

"Pokud se však manželé nedohodnou, musí o rozdělení společného majetku na žádost jednoho z manželů rozhodnout soud,“ vysvětluje další možnou situaci Zeman. Soud přihlíží i k tomu, jak moc se který z manželů staral o rodinu. Pokud se například jeden z manželů staral prokazatelně více, může mu soud přiznat dům – zároveň však musí ten, komu dům zůstane, vyplatit tomu druhému jeho podíl.

Manželé v tomto případě musejí počítat nejen se soudními poplatky a odměnami advokátům, ale i se zaplacením odborných posudků či ověřených výpisů z účtů. "Náklady na soudní spor se tak mohou vyšplhat až na desetitisíce korun,“ doplňuje Zeman.


Když oba manželé vypořádání ignorují

Jsou i takové případy, kdy ani jeden z manželů nechce vypořádání řešit a věří, že to nějak dopadne. Takový stav může trvat tři roky a poté se manželé automaticky stávají podílovými spoluvlastníky majetku získaného v manželství. To znamená, že oba mají na majetku rovné podíly – právě to lidi zaskočí především při splácení dluhů a hypoték.

Co s půjčkami a úvěry?

Často největším problémem je pro rozvádějící se manžele hypotéka. Stává se, že jeden z manželů musí nadále splácet úvěry na majetek, se kterým už nemanipuluje. Nebo že manžel, kterému majetek zůstane, musí druhému vyplatit jeho podíl. Banky mohou, ale nemusejí žádosti o vyvázání jednoho manžele ze splácení hypotéky vyhovět – rozhodnutí závisí na tom, zda by ten z manželů, na kterého by se nemovitost přepsala, zvládal hypotéku splácet sám. Nesplacená hypotéka se řeší i tím, že se k tomu z manželů, na kterého zůstane napsaná, přidají rodiče, dospělé děti nebo noví partneři – buďto splácejí s ním, nebo se stanou jeho ručiteli.


Finance a majetek vyřeší smlouva

Předejít budoucím nesrovnalostem lze přitom jednoduše – stačí sepsat písemnou dohodu. V povědomí lidí je tento dokument známý jako předmanželská smlouva, ale tento název je zavádějící. Dokument se nazývá smlouva o zúžení (případně rozšíření) společného jmění manželů a nemusí ji uzavírat jen snoubenci, ale i manželé po několika letech manželství. Ve smlouvě se tedy upravuje nejen budoucí společně nabytý majetek, ale i ten minulý, který už manželé získali za dobu svého manželství.

Související obsah

"Tuto smlouvu si nemohou uzavřít manželé, či budoucí manželé jen sami mezi sebou. K uzavření dohody musí povinně využít služeb notáře, protože jinak by byla smlouva neplatná,“ upozorňuje Zeman.

Rozvod je sám o sobě tíživou životní situací. "V inventáři stresových událostí je rozvod hned druhou nejzávažnější položkou po úmrtí manžela,“ popisuje psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc. stresovou stupnici používanou v psychologické praxi již od 60. let 20. století. Když se k němu přidají ještě finanční otázky, začínají se projevovat negativní emoce. Psycholog PhDr. Marek Navrátil, Ph.D., MBA si vybavuje příklady, se kterými se u svých klientů setkal: "Někdy se stává, že jeden z partnerů končícího vztahu se snaží o nějaký naschvál či domnělou odplatu – poškozuje věci toho druhého, případně uzavírá nevýhodné závazky.“ Pokud se finanční stránka rozvodu vyřeší včas a s rozvahou, ubude tak spousta zbytečných starostí.
 

Na co se pravidla rozdělení při rozvodu nevztahují?
MAJETEK
PŮJČKY A ÚVĚRY
Na majetek, který jeden z manželů získal ještě před uzavřením manželství.
Na majetek, který jeden z manželů získal a používal jen pro sebe.
Na majetek, který jeden z manželů získal:
…dědictvím
…darem
…restitucí
Na půjčky a úvěry, které jeden z manželů uzavřel ještě před uzavřením manželství.
Na půjčky a úvěry, které jeden z manželů uzavřel na majetek, který patří jen jemu.
Na půjčky a úvěry, které jeden z manželů uzavřel, aniž by se poradil s druhým a výše půjčky zároveň překročila přiměřenou míru majetkových poměrů manželů.

TN.cz

K tématu Rozvod

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz