Sucho

Sucho v Česku bude hlídat nový systém! Varuje vás i dopředu

Sucho ode dneška monitoruje nový systém ministerstva životního prostředí "HAMR“ (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence). Systém bude vyhodnocovat míru sucha na českém území a na základě výsledků jeho měření se budou zavádět další opatření.

Ministerstvo životního prostředí dnes spustilo v ostrém provozu online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR. V první fázi bude informovat širokou veřejnost, druhou fázi spustí MŽP v průběhu léta 2019. Systém bude sloužit i jako podklad pro rozhodování tzv. komise pro sucho.

MŽP na projektu spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, CzechGlobem, Českou zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologickým ústavem. "První verze HAMRu, kterou zveřejňujeme dnes, má sloužit hlavně veřejnosti. Přináší informace o suchu, včetně videa s vysvětlujícím komentářem, jak systém používat. HAMR nám soustředí informace o suchu pod jeden webový portál a zjednoduší informovanost široké veřejnosti,“ komentuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Související obsah

Z aktuální verze se tak veřejnost dozví, kde je na území České republiky sucho a jak je závažné. Video komentáře se budou v systému objevovat pravidelně i s výhledem počasí na následující týden. Každý si díky nim může udělat představu o tom, jaká je situace a jestli se v nejbližších dnech nějak změní a připravit se na projevy sucha s předstihem, přizpůsobit se situaci – šetřit s pitnou vodou, zadržet srážkovou vodu apod. Na jednom místě díky HAMRu zjistíte údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném vznikajícím nedostatku vody v dané oblasti.

"Důležitou roli při zvládání sucha hraje i osvěta, lidé by měli vědět, jak postupovat, pokud se na jejich území sucho objeví a výhled do dalších dní nebude příznivý. V takové chvíli je rozhodně na místě správně racionálně hospodařit s vodou, tedy nenapouštět bazény, zalévat pouze zachycenou srážkovou vodou, nesekat trávníky a také pro dlouhodobější adaptaci na sucho zajistit dostatečně kapacitní zdroj pitné vody a snižovat její spotřebu např. využitím šedých či srážkových vod v objektech,“ dodává ministr Brabec.

Související obsah

Systém HAMR je dostupný z adresy http://hamr.chmi.cz. Video s komentářem se každý týden objeví také na facebookovém profilu ČHMÚ zde.

Aktuální stav sucha v tomto týdnu: prosincové srážky přináší vláhu, která se téměř nevypařuje zpět do vzduchu, ale zůstává v krajině. Proto se stav sucha v půdě a na povrchových vodách v posledních týdnech postupně zmírňuje, naopak přetrvává sucho z hlediska podzemních vod, kam dosud srážky z minulých týdnů zatím výrazněji nepronikly.

hru, TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz