Ekonomika

Stát má pro podnikatele nové dávky: Přehledný návod pro jejich získání

Stát má pro podnikatele nové dávky: Přehledný návod pro jejich získání
Zdroj: Getty Images

Zavřené školy, restaurace a malé obchůdky mohou být pro české podnikatele likvidační. Vláda se jim proto rozhodla pomoci finanční injekcí, nově dosáhnou na ošetřovné i finanční příspěvek, který má alespoň částečně kompenzovat ušlý zisk. Jak je správně čerpat?

Zatímco většina zaměstnanců, která nyní nemůže vykonávat své zaměstnání, dosáhne alespoň na šedesát procent svého platu, mnohé osoby samostatně výdělečně činné se ze dne na den kvůli vládním omezením ocitly bez koruny, zatímco náklady, spojené s jejich podnikáním, často běží dál. Proto pro ně vláda připravila a urychleně schválila mimořádné finanční příspěvky, mnohé mohou čerpat již nyní.

Příspěvek na ošetřovné

Živnostníci, kteří kvůli nouzovému stavu a uzavřeným školám, stacionářům a jiným dětským zařízením museli zůstat doma s dítětem do 13 let nebo hendikepovaným člověkem do 26 let, mohou od 1. dubna žádat o ošetřovné.

OD KDY ŽÁDAT: Od 1. dubna. „První výzvu v dotačním programu Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí tuto středu, tedy 1. dubna 2020,“ potvrdil David Hluštík z odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu. Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc.

JAK DLOUHO SE BUDE POMOC VYPLÁCET: Po celou dobu, po kterou bude kvůli koronaviru platit nouzový stav včetně uzavřených škol a dalších dětských zařízení. Ale pozor, žádost je platná vždy pro jeden kalendářní měsíc a v případě zájmu o dotaci v dalším kalendářním měsíci je nutné opakované podání žádosti.

KDE ŽÁDAT: Na místně příslušnému živnostenskému úřadu. Na vyplácení dohlíží ministerstvo průmyslu a obchodu.

JAK ŽÁDAT: Žádost bude možné poslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či poštou. Osobně lze žádost doručit pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě. S vyplněním žádosti pomohou i živnostenské úřady. „OSVČ mohou žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře z počítače, mobilu i tabletu,“ radí ministerstvo. On-line formulář naleznete ZDE, všechny další potřebné údaje na stránkách ministerstva TADY.

CO POTŘEBUJETE: Vyplněnou žádost, kterou lze vyplnit i on-line. Tu je potřeba doplnit čestným prohlášením, viz níže.

KOLIK DOSTANETE: Za každý den ošetřovného dostanete příspěvek ve výši 424 korun.

PODMÍNKY: Živnostníci mohou žádat o ošetřovné pouze v případě, pokud ho již nečerpá druhý rodič – zaměstnanec. Žadatel musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost. Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě, musí být malým a středním podnikatelem. Nesmí mít žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně. Všechny tyto skutečnosti prokáže čestným prohlášením, viz výše.

Související obsah

Finanční příspěvek 25 tisíc korun

Pro OSVČ, které nemají jiný příjem než z podnikání, které nařízení vlády omezilo, vláda původně navrhovala příspěvek 15 tisíc korun měsíčně, a to po celou dobu trvání opatření vlády. Nakonec 31. března odhlasovala jednorázovou finanční injekci ve výši 25 tisíc korun, ovšem pouze pro ty, kteří v prvním čtvrtletí roku 2020 prokazatelně vykazují ztrátu alespoň 10 procent oproti stejnému období loňskému roku.

OD KDY ŽÁDAT: Až bude hotový formulář pro podání žádosti, což by mělo být 3. dubna 2020.

JAK DLOUHO SE BUDE POMOC VYPLÁCET: Půjde o jednorázový poplatek. Finanční prostředky by žadatelé měli získat již v průběhu měsíce dubna.

KDE ŽÁDAT: Program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru bude administrován Finanční správou. Částku by tedy měly vyplácet finanční úřady, ke kterým místně příslušíte.

JAK ŽÁDAT: „Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář zveřejní Finanční správa na svých webových stránkách do 3. dubna 2020. K dohledání bude i na stránkách Ministerstva financí. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady,“ vysvětlil Tomáš Weiss z odboru komunikace Ministerstva financí ČR.

CO POTŘEBUJETE: Žádost bude obsahovat pouze čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus, viz níže, a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána.

KOLIK DOSTANETE: 500 korun za den za období od 12. března do 30. dubna 2020. Celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Částka bude osvobozena od daně, vyplácena bude tedy celá.

PODMÍNKY: Podmínky pro vznik nároku jsou blíže popsány na stránkách ministerstva financí ZDE. Především je třeba být osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). Vykonávaná činnost by měla být činností hlavní. Činností vedlejší může být pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního nebo starobního důchodu, rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu.

Na příspěvek nemá nárok každá OSVČ, ale pouze ti, kdo v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 vykážou pokles daňově uznatelných příjmů alespoň o 10 %. Je třeba také mít za rok 2019 hrubý příjem ve výši alespoň 180 000 Kč.

Související obsah

Jak se vláda snaží pomáhat podnikatelům, se podívejte v následující reportáži:

Odpuštění odvodů na důchodové pojištění

OSVČ bez ohledu na to, zda vykonávají hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost, nemusí za období od března do srpna 2020 včetně platit zálohy na povinné důchodové pojištění. Jediným odvodem tak zůstává dobrovolná platba nemocenského pojištění.

O odpuštění odvodů nemusíte nikde žádat, změna platí automaticky. V případě, že OSVČ odvádí minimální zálohy, budou jí povinné platby na důchodové pojištění odpuštěny v plné výši. Pokud odvádíte vyšší než minimální zálohy (2 544 Kč pro činnost hlavní, 1 018 Kč pro činnost vedlejší), doplatíte rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného zpětně ve vyúčtování příští rok. Pokud už jste za březen zálohu poslali, máte předplaceno na září 2020.

Související obsah

Odpuštění odvodů na zdravotní pojištění

OSVČ nemusí za období od března do srpna 2020 včetně platit zálohy na zdravotní pojištění. O odpuštění odvodů nemusíte nikde žádat, změna platí automaticky. OSVČ, které odvádí měsíčně zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši, tzn. 2 352 Kč, nemusí za měsíce březen až srpen 2020 nic odvádět. Zálohy jim jsou prominuty v plné výši. Těm OSVČ, které platí zálohy vyšší než minimální, jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného.

V uvedených měsících však nemusí nic odvádět na účet pojišťovny. Částku, kterou by za březen až srpen 2020 zaplatily nad výši minimálních záloh, mohou doplatit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. Částka, kterou OSVČ odvádí nad minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění tedy není prominuta, ale pouze je její platba odložena až po podání Přehledu za rok 2020. Provedla-li již OSVČ platbu zálohy na pojistné za měsíc březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz