Domácí

Na co všechno máte u cestovek nárok? Zde je podobný PŘEHLED

Na co všechno máte u cestovek nárok? Zde je podobný PŘEHLED
Zdroj: Getty Images

Téma cestovních kanceláří a zájezdů je tím žhavější, čím víc se blíží léto. Řada Čechů si však stále není jistá, na co vše má u cestovek nárok a kam až sahají jejich práva. Přinášíme vám podrobný přehled toho, co vše můžete od cestovních kanceláří požadovat a za jakých okolností se vás netýkají storno poplatky.

Ačkoli nemalá část klientů cestovních kanceláří stále doufá, že na vysněnou dovolenou bude moci vyrazit, jiní už na zájezd rezignovali. Vouchery a podobná náhradní řešení jsou pouze jednou z možností, jak aktuálně situaci kolem zákazu cestování řešit. Na toto vše máte jako klienti cestovní kanceláře právo:

Zrušit zájezd bez storno poplatků i bez uzavření hranic

V případě, že jste si zakoupili zájezd, na který ale z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností nemůžeme vyrazit, máte dle odborníků právo odstoupit od smlouvy od zájezdu. Navíc bez placení storno poplatku. Ony nevyhnutelné či mimořádné okolnosti v tomto případě musí nastat v cílové destinaci nebo jejím bezprostředním okolí a musí mít dopad na poskytování zájezdu, nebo přepravu osob do místa určení cesty či pobytu.

Související obsah

Díky mimořádným okolnostem, jako je třeba pandemie, může však smlouvu vypovědět i cestovní kancelář. V tom případě však zákazníkovi nesmí účtovat odstupné. Pokud se zájezd měl uskutečnit ještě před účinností krizových opatření či zákazu vycestování, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy, aniž by musel platit odstupné.

Toto právo získá v okamžiku, kdy ministerstvo zahraničních věcí vydá doporučení do daného místa necestovat, například z důvodu ohrožení zdraví nebo života v souvislosti s výskytem infekce. Doporučení ministerstva zahraničních věcí však nejsou právně závazným rozhodnutí a o naplnění podmínek pro bezplatné odstoupení od smlouvy rozhoduje ve finále soud.

Související obsah

Bezplatně zrušit zájezd po uzavření hranic

Aktuální opatření v rámci ochrany před koronavirem cestování právě nepřejí. Pokud se sama CK nerozhodne pro zrušení zájezdu a vrácení peněz za zrušený zájezd zákazníkům, mají toto právo sami klienti. Ti mohou zájezd vrátit, aniž by byli povinni platit storno. To má však háček. Ve vymezených případech, o kterých jsme již informovali v tomto článku, může být vyplácení peněz za zájezd odloženo až ke skončení tzv. ochranné doby do 31. srpna 2021. I v tomto případě je odstoupení od smlouvy nutné formulovat co nejpřesněji a písemnou formou.

Související obsah

Odmítnout doplatit zbytek zájezdu

Vzhledem ke koronavirové epidemii řada dovolenkářů přehodnotila svůj postoj k odjezdu na dovolenou a zájezd se rozhodla zrušit. Pokud se při odstoupení od smlouvy chtějí vyhnout storno poplatkům, musí být konkrétní zájezd natolik ovlivněn mimořádnými okolnostmi, že není možné se ho zúčastnit.

Musí například již platit opatření, která v době termínu zájezdu zakazují překročit hranice, případně musí v místě destinace platit karanténní opatření. Zrušení zájezdu je možné také z důvodu rizika ohrožení zdraví v cílové destinaci. Do té doby klient musí postupovat dle smlouvy s cestovní kanceláří. Jakmile se však mimořádné okolnosti prokáží a zájezd kvůli nim nebude možné uskutečnit, sama CK by měla od smlouvy odstoupit. Pokud to neudělá, má totéž právo sám zákazník.

V obou těchto případech se klient vyhne placení storno poplatku a nemusí samozřejmě ani doplácet zbytek ceny zájezdu. Cestovní kancelář může pro zájezdy s termínem zahájení mezi 20. 2. 2020 a 31. 8. 2020 vydat poukaz pouze na již zaplacenou část, aniž by čekala na doplacení plné ceny zájezdu. Jak přesně vouchery fungují se dočtete v tomto článku.

Budou čeští turisti "úvěrovat" cestovky? Podívejte se na reportáž TV NOVA:

Vytknout CK důvodné nedostatky a díky nim se vyhnout poplatkům

Cestovní kancelář nemá právo účtovat klientovi odstupné, pokud se rozhodne odstoupit od smlouvy z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností v místě zájezdu, například v souvislosti s pandemií koronaviru. Pokud CK zvýší cenu zájezdu o více než 8 % (například z důvodu výkyvu směnného kurzu koruny), zákazník nemusí souhlasit s cenou zájezdu a může ho bezplatně stornovat.

Právo na bezplatné zrušení zájezdu máte i tehdy, když na něj přece jen vyrazíte. Pokud vás CK například ubytuje do hotelu nižší kategorie a nezajistí nápravu v souladu se smlouvou, můžete ji vypovědět. To platí pro jakékoli zásadní porušení smlouvy o zájezdu ze strany cestovní kanceláře. Poplatky nehrozí samozřejmě ani v případě, kdy zájezd zruší sama kancelář. Naopak prostá obava z cestování se za relevantní důvod nepovažuje.

Související obsah

Žádat vrácení části odstupného

V případě zájezdů, které měly termín odjezdu od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020, můžete skutečně požádat CK o vrácení zaplaceného odstupného, a to formou poukazu. Žádost musí klient podat do 3 měsíců od zániku původní smlouvy o zájezdu, tedy do 3 měsíců od odstoupení od smlouvy. Dle informací ministerstva pro místní rozvoj (MMR) CK nemusí touto formou vracet odstupné celé, musí však vrátit nejméně 10 % z něj. Takový voucher platí 12 měsíců.

Související obsah

Pokud přece jen na zájezd vyrazíte, máte právo:

Požadovat bezplatnou pomoc v případě nemoci

"V případě, že se zákazník v souvislosti s onemocněním nebo ochrannými zdravotními opatřeními ocitne v průběhu zájezdu v nesnázích, je cestovní kancelář povinna mu bezplatně poskytnout pomoc, zejména ho informovat o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, pomoci se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení," vyjmenovává MMR.

Pokud CK nemůže kvůli mimořádným okolnostem zařídit klientův návrat, je povinna uhradit všechny jeho nezbytné náklady na ubytování. Ty však platí nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Omezení ale neplatí pro osoby vyžadující zvláštní zdravotnickou péči.

Související obsah

Trvat na odborné péči

Cestovní kancelář, stejně jako jiní podnikatelé, má dle informací ministerstva pro místní rozvoj obecnou povinnost adekvátně přistupovat k zákazníkům vyžadujícím odbornou péči. V návaznosti na to by měla vyhodnotit, zda cílová destinace, s ohledem na epidemiologickou situaci, je pro klienta vhodná.

Pokud má CK k dispozici informace o tom, že pro některé klienty (senioři, těhotné ženy, chronicky nemocní) zájezd představuje riziko, měla by to zohlednit. "Nerespektování povinnosti odborné péče může mít vliv mj. na posuzování odpovědnosti cestovní kanceláře za újmu na straně zákazníka, včetně odpovědnosti za újmu na zdraví," informuje MMR.

Pokud se pak klient rozhodne odstoupit od smlouvy, měl by to dělat co nejprůkaznější formou. Vhodné je například zaslání doporučeného dopisu přímo cestovní kanceláři. Z toho by mělo být zřejmé, že se jedná o odstoupení od smlouvy. Nezbytné je také označení smluvních stran, uvedení čísla smlouvy a termínu zájezdu.


Nejen dovolenkářům dochází trpělivost. Cestovky zuří kvůli uzavřeným hranicím. Více v reportáži TV NOVA:

TN.cz

K tématu Domácí

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz