Domácí

NKÚ: Chaos a předražené nákupy. Stát nezvládl přípravu na covid-19

Ministerstva reagovala pozdě na nedostatek pomůcek, jejich nákup pak provázel chaos, který vedl k nákupům nevýhodným pro stát, vyplývá ze závěrů prošetřování Nejvyšším kontrolním úřadem. Kontroloři ministerstvům vnitra a zdravotnictví také vyčetli, že se pandemický plán neměnil od roku 2011. Podle Hamáčka ale ministerstvo vnitra při nákupech nepochybilo, také odmítl nařčení, že by zdravotníkům dodalo nekvalitní respirátory.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil reakci státu na pandemii covid-19 v roce 2020. Zaměřil se na nákup osobních ochranných prostředků (OOP). Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo vnitra zaplatily za ochranné pomůcky od 1. ledna do 31. srpna 2020 8,5 miliardy korun.

Kontrola ukázala, že ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě podceňovalo přípravu zdravotnického systému na epidemie nových infekčních onemocnění. Od roku 2011 až do výskytu onemocnění covid-19 se ve skladech Správy státních hmotných rezerv nezměnil stav zásob ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků. Na konci roku 2019 bylo ve skladech k dispozici 10 tisíc respirátorů. Fakultní nemocnice měly ve svých zásobách necelých 5,5 tisíce respirátorů FFP3, což jim stačilo jen pro 20 % odborného personálu, a to na dobu v řádu hodin.

Nákup zdravotních pomůcek pak přišel se zpožděním. Ministerstvo podle NKÚ nezahájilo nákupy ochranných pomůcek v době, kdy ještě byly dostupné. Nakoupit se je podařilo až po vyhlášení nouzového stavu. Ministerstva zdravotnictví a vnitra zaplatily 7,5 miliardy korun za pomůcky, další miliardu uhradily za dopravu zboží a související služby.

Nákupy poznamenala nejen časová tíseň, ale také existence dvou nákupních týmů jednotlivých ministerstev, které spolu nespolupracovaly.

"To vedlo k oslabení pozice státu při vyjednávání o cenách a k nižší transparentnosti nákupů. Kontroloři zjistili, že organizace nákupů byla chaotická s řadou nedostatků v dokumentaci jednotlivých nákupních kroků. Podle kontrolorů je rizikové například to, že nákupní týmy uzavíraly smlouvy s dodavateli, které prokazatelně neprověřily. Všechny tyto chyby vyústily ve velký cenový rozptyl, nedostatky v kvalitě u jednotlivých kategorií osobních ochranných prostředků i ve sjednání smluvních podmínek nevýhodných pro stát," vysvětluje NKÚ.

Související obsah

Kontroly kvality respirátorů se týkaly dodávek pomůcek, které neměly certifikaci uznávanou Evropskou unií. Ministerstvo vnitra se ale u tuzemských dodavatelů spoléhalo na to, že dodávají pomůcky s certifikací platnou pro trh EU. Proto většina z těchto objednávek nebyla na kvalitu vůbec testována. Certifikáty ale podle NKÚ dodavatelé většinou nepředložili.

"NKÚ prověřil část protokolů o zkoušce testovaných osobních ochranných prostředků, a to z objednávek 28,3 milionu kusů v hodnotě přibližně 1,8 miliardy korun. Kontroloři zjistili, že 13,3 milionu vzorků respirátorů testům napoprvé nevyhovělo. V některých případech se zboží z jednotlivých dodávek neshodovalo s testovaným vzorkem a u některých dodávek nebylo zboží testováno vůbec. Existuje tak riziko, že pracovníci zdravotních a sociálních služeb dostali osobní ochranné prostředky, které nevyhověly testům kvality," upozorňuje NKÚ.

Na kritiku ze strany NKÚ již reagoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ten ocenil práci kontrolorů, podle něj ale opomíjí kontext. Na trhu panovala velmi napjatá situace. Ministerstvo vnitra ale podle něj vždy postupovalo podle zákonů a vládních usnesení.

Související obsah

"Co se týká kvality dovážených osobních ochranných prostředků, tisková zpráva kontrolní závěry bohužel velmi zevšeobecňuje. Ministerstvo nechávalo všechny dovážené dodávky testovat u Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a až na naprosté výjimky dovážené OOP ve zkouškách obstály. Připouštím, že se vyskytly případy, kdy jsme museli zboží reklamovat. Nicméně reklamace byla vždy uznaná a vadné zboží bylo nahrazeno zbožím odpovídající kvality," reagoval Hamáček s tím, že důsledně odmítá tvrzení o nákupu nekvalitních ochranných prostředků, které by ohrozily zdravotníky.

Podle ministra postrádá závěr NKÚ několik zásadních věcí, jako jsou vyhodnocení údajných pochybení ve vztahu k celkovému objemu nákupů, či shrnutí hospodárnosti jednání ministerstva. NKÚ navíc podle ministra porovnává nákupy zboží různé kvality, např. papírové roušky, látkové pratelné roušky, roušky z nanovláken atd. Tím vzniká falešný dojem, že v cenách pořízeného zboží byly výrazné rozdíly.

Podle ministra vnitra nebyly nákupy chaotické a plné nedostatků v dokumentaci, všechny postupy ministerstva byly dle něj transparentní.

"Kdyby se ministerstvo řídilo striktně formalistickými postupy doporučovanými NKÚ, nebylo by s největší pravděpodobností schopné vyřešit v tak krátkém čase kritický nedostatek OOP na začátku pandemie se všemi důsledky pro zdraví a životy občanů ČR, zejména zdravotníků," uzavřel Hamáček.

Na zprávu reagoval i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je třeba vše řádně prověřit, sám doufá, že nedošlo k nesrovnalostem.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz