Koronavirus

Roušky, izolace, hygiena. Zveřejnili manuál pro otevření škol. PŘEHLED

Začátek školního roku se nezadržitelně blíží. Ministerstvo zdravotnictví s resortem školství připravily řadu opatření, jejichž dodržováním chtějí předejít uzávěře škol jako před rokem. Týkají se především přísných hygienických pravidel, roušek nebo zákazu vstupu některých lidí, ale i omezení družin či tělesné výchovy. Redakce TN.cz přináší jejich přehled.

Ministerstva zdravotnictví a školství rozeslala všem školám manuál, kterým by se měly od září řídit. Oznámili to šéfové resortů Adam Vojtěch (za ANO) s Robertem Plagou (za ANO). Jde o soubor preventivních doporučení, která mají zabránit opětovnému přechodu žáků k distanční výuce. Před rozvolněním na ní strávili přibližně 300 dní.

"Cílem preventivních opatření je zdravotní zabezpečení provozu škol a školských zařízení v oblasti osobní a provozní hygieny a režimových opatření. Upřesňují postupy, které mají být již v provozu škol a školských zařízení zavedeny," uvedl resort zdravotnictví.

K základním principům bezpečného provozu škol podle ministerstva patří dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skupinová izolace a sociální distance, ochrana úst a nosu (rouška nebo respirátor) a řádná respirační hygiena. Hned zkraje se plánuje také plošné preventivní testování jako na konci minulého školního roku.

Zákaz vstupu nemocným a izolace

Ředitelé by měli zajistit, aby do školy a školského zařízení neměly přístup infekčně nemocné osoby, a upozornit zaměstnance a rodiče či jiné zákonné zástupce, že nemocní musejí zůstat doma.

Související obsah

Ještě před začátkem školního roku je nutné aktualizovat telefonní čísla zákonných zástupců, žáků a studentů i pedagogických a nepedagogických pracovníků. Každá škola by rovněž měla mít vlastní izolaci. "Tam bude osoba v případě výskytu infekčního onemocnění izolována od ostatních v kolektivu do doby odchodu ze školy nebo v případě dítěte či žáka do doby převzetí zákonným zástupcem," upřesnilo ministerstvo.

Hygienická opatření

Jedním z předpokladů hladkého fungování škol od září je efektivní úklid na mokro a dezinfekce všech prostorů a ploch. "V nejvyšší četnosti je nutné čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, zábradlí, výtokové ventily u umyvadel,
splachovadla, tlačítka u tekutých mýdel či zásobníků na dezinfekci," doporučuje resort.

Celý manuál ministerstva ke školám najdete tady:

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022

Typ souboru:pdf

Na dostatečné úrovni musejí být i podmínky pro osobní hygienu. "Pro mytí rukou je nutná tekoucí pitná a teplá voda, tekuté mýdlo v dávkovači, bezpečné osoušení - nejlépe ručníky na jedno použití a dezinfekce rukou dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. Dezinfekční přípravky na ruce je vhodné umístit na hygienická zařízení, do učeben, na chodby, poblíž vchodu do budovy, u šaten, před jídelnu, u tělocvičny, v předškolním zařízení u přebalovacího pultu a dále na všech relevantních místech," stanovuje manuál.


Respirátory a roušky

"Ochranu dýchacích cest je nutné užít v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví," uvádí manuál. Momentálně jsou respirátory povinné ve vnitřních prostorách, tedy i ve školách. Nic nenasvědčuje tomu, že se to do září změní. Vojtěch tohle opatření podle svých dřívějších slov rozvolnit neplánuje. Mohlo by se to ale stát, pokud bude většina žáků naočkovaná.

Každá osvěta o očkování dětí je vítána, řekl ministr Robert Plaga:

Tělocvik, školní družina a kroužky

Tělesná výchova má v co největší možné míře probíhat na venkovních sportovištích. Základním předpokladem je hezké počasí. 

Preventivní opatření se dotýkají také provozu školní družiny či školního klubu. Skupina dětí má být podle prostorových možností co nejvíc homogenní, po vyučování by se ideálně neměli setkávat různě staří žáci.

Související obsah

 

"Homogenní skupinou může být třída nebo méně ideálně několik tříd dohromady, případně celý ročník. Neudržení homogenních skupin vede k riziku uložení karanténních opatření větší skupině žáků, tedy že karanténa může postihnout více tříd a ročníků," varuje ministerstvo. Rovněž zájmové kroužky se mají pořádat pouze za podmínky dodržování principu neslučování žáků mimo homogenní skupinu. 

Vysoké školy

Na kolejích budou moct být ubytovaní pouze ti studenti, kteří mají doklad o očkování, negativním testu nebo prodělaném covidu-19 v uplynulých 180 dnech. Ubytovací zařízení mají vyčlenit prostory pro účely karantény. Ve společných prostorách by všichni měli nosit respirátory.

Vysoké školy mají dle možností rozdělit výuku do menších skupin a vyčlenit zónu pro všechny cizí osoby. "U zahraničních pobytů a stáží se postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného pro vycestování a návrat občanů České republiky do a ze zahraničí. Obdobně je nastaven postup u zahraničních studentů a akademických pracovníků pro pobyt na území Česka," píše ministersvo.

Školy se chystají na začátek školního roku, mají i očkovací strategii:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz