Domácí

Byli jste dlouho na pracáku? Může to ovlivnit, kolik peněz dostanete v důchodu

Byli jste dlouho na pracáku? Může to ovlivnit, kolik peněz dostanete v důchodu
Zdroj: Getty Images

Skončili jste někdy za svou kariéru v evidenci úřadu práce? Podívejte se, jak to může ovlivnit odchod do důchodu, a hlavně výši důchodu. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podrobně popsala systém a na žádost redakce TN.cz jej doplnila i o příklady.

Jak přesně může nezaměstnanost dopadnout na důchody, zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nezaměstnanost dělí do dvou skupin, a to na neevidovanou a evidovanou.

Nezaměstnanost neevidovaná je taková, když se člověk nepřihlásí na pracovní úřad. "Je-li taková nezaměstnanost dlouhodobá, může mít za následek i to, že mu nárok na důchod nevznikne vůbec, protože nezíská potřebnou dobu pojištění. Pokud nárok přece jen vznikne, doba neevidované nezaměstnanosti negativně ovlivní výši částky vyměřeného důchodu," uvádí ČSSZ. Člověk se ale i po dobu neevidované nezaměstnanosti může na okresní správě sociálního zabezpečení přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Nezaměstnanost evidovaná je tedy ta, když se člověk přihlásí na pracák. "Velmi častým mýtem je, že se tato doba započítává celá. Dle právní úpravy se ale započítává pouze v zákonem stanoveném rozsahu," upozornila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Jako celá se počítá pouze doba, kdy pobíráte podporu v nezaměstnanosti, když se rekvalifikujete nebo když pobíráte odstupné.

Související obsah

Co se týče ostatních případů evidence na pracovním úřadu, podle aktuální právní úpravy platí, že:

  • doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se před 1. lednem 1996 započítává bez jakéhokoliv omezení;
  • doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. prosinci 1995 se započítává vždy, je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci;
  • doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, protože osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné, je od 1. ledna 2014 hodnocena jako doba poskytování podpory v nezaměstnanosti a také se započítává vždy;
  • doba vedení v evidenci ÚP ČR, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše 3 let. Tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod;
  • pokud byla tato doba získána před dosažením 55 let věku, započítává se z ní pouze 1 rok;
  • takto získané doby se pro účely nároku na starobní důchod a jeho výši dále krátí na 80 procent. Uvedené neplatí v případě nároku na invalidní důchod.

Tady se podívejte na dva příklady hodnocení doby evidence na úřadu práce:

  • Pan Novák byl od svých 42 let do 52 let, to znamená po dobu 10 let, v evidenci úřadu práce, poté již až do dovršení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost. Podporu v nezaměstnanosti pobíral prvních šest měsíců. Jako náhradní dobu pojištění je možno hodnotit prvních šest měsíců, kdy pobíral podporu, a poté pouze jeden (poslední) rok v evidenci úřadu práce. Zbylých 8,5 roku není důchodově pojištěno, jelikož se jedná pouze o dobu vedení v evidenci úřadu práce bez podpory do 55 let věku pojištěnce.
  • Pan Dvořák byl v evidenci úřadu práce od svých 53. do 56. narozenin. Podporu nepobíral. Při výpočtu důchodu mu bude hodnocena doba evidence v rozsahu jednoho roku před 55. narozeninami (od 54. do 55. narozenin) a také doba jednoho roku po 55. narozeninách (od 55. do 56. narozenin). Pokud by byl tento občan v evidenci úřadu práce ještě další rok, tato doba by se mu také hodnotila, celkem by byly zhodnoceny 3 roky evidence, tedy maximální zákonný rozsah. Pokud by však byl v evidenci úřadu práce i mezi 60. až 62. rokem svého života, to znamená, že by v ní byl celkem 7 let, byl by mu maximální rozsah 3 let hodnocen v období 60 až 62 let jeho věku, k další evidenci by se nepřihlédlo (pokud by se nejednalo o dobu s podporou v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci).

Délka nezaměstnanosti se promítá i do výše důchodů. ČSSZ to ukázala na příkladech níže:

​Ačkoliv tak člověk v prvním případě pracuje podstatně déle, příliš se to kvůli velmi rovnostářskému přístupu k důchodům v České republice do konečné výše nepromítne. Rozdíl mezi případem 1 a 2 jsou jen asi dva tisíce korun, v prvním případě ale muž pracoval o deset let déle.

Zde se můžete podívat, jaké měli lidé starobní důchody v loňském roce. Do statistiky jsou zahrnuti také lidé, kteří pobírají zároveň starobní a pozůstalostní důchod:

​Kolik je v Česku nezaměstnaných

K 30. září bylo v Česku v evidenci nezaměstnaných 262 142 lidí, což je o 5 747 méně než v předchozím měsíci a o 14 873 méně než loni. Míra nezaměstnanosti je 3,5 procenta. Co se týče délky evidence na úřadu práce, u 29,8 procenta lidí je to méně než tři měsíce, u 35,3 procenta jsou to tři až 12 měsíců a u 34,9 procenta je to více než 12 měsíců.

​"Zatímco do loňského roku se podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných snižoval, v září 2021 v meziročním srovnání vzrostl o 13,5 procentního bodu na 34,9 procenta, tedy celkem na 91 590 osob, a to zejména v důsledku ekonomické krize způsobené epidemií covidu-19. Průměrná délka evidence se ve srovnání se srpnem zkrátila o dva dny na 502 dnů," okomentovalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Související obsah

​Aplikace na sledování doby důchodového pojištění

ČSSZ nabízí svým klientům online aplikaci zvanou Informativní důchodová aplikace (IDA), pomocí které lze dobu důchodového pojištění včetně doby na pracáku sledovat. "Díky této službě lze i jednoduše a rychle zjistit důchodový věk, u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí, jak vysoký by mohl být starobní důchod, kolik let a dní pojištění již bylo získáno a kolik let a dní do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. V případě evidence na úřadu práce služba IDA sama vyhodnotí, která doba bude přihlášenému klientovi hodnocena, respektive v jakém rozsahu," popsala Drmolová.

Drmolová také upozornila na málo známý fakt, že za odpracovaný rok se počítá jen rok jako 365 dní. "Pokud například máte odpracováno 38 let a 355 dnů, započte se vám do důchodu jen 38 let. V případě, že byste pracovali o 10 dnů déle, započítalo by se 39 let a váš důchod by v závislosti na výdělcích mohl být vyšší," vyjasnila.​

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Domácí

Důležité Události

Píše se na Deník.cz