Domácí

Jak řešit krizi a co by byly jejich priority? Oslovili jsme kandidáty na Hrad

Jak řešit krizi a co by byly jejich priority? Oslovili jsme kandidáty na Hrad
Pražský hrad (ilustrační foto) | Zdroj: TN.cz

Počet zájemců o funkci českého prezidenta roste. Svou chuť jít do boje o Hrad zatím projevilo 16 osobností. Podívejte se, jak odpověděly na tři otázky týkající se jejich priorit, postoji k amnestii a také na to, jak se staví k současné ekonomické krizi.

Redakce TN.cz oslovila lidi, kteří k pátečnímu poledni deklarovali svůj zájem zapojit se do boje o Pražský hrad. Zaslala jim tři otázky. Na odpověď měli nejvíc 80 slov. Osobnosti jsou seřazené abecedně. Zatím se nejedná o oficiální kandidáty, jelikož volby ještě nebyly vyhlášeny a nebyly splněny další zákonné podmínky. Lidé níže zatím veřejně oznámili svůj záměr se o kandidaturu na prezidenta či prezidentku ucházet.

Na dotazy TN.cz zatím neodpověděli Tomáš Březina, Karel Janeček, Jaromír Soukup a Alena Vitásková. Pokud své odpovědi v budoucnu zašlou, budete si je moci přečíst v tomto článku. Na konci najdete anketu, ve které budete moci hlasovat, který kandidát je vám nejvíce sympatický.

Podnikatel Vladimír Boštík

Podnikatel Vladimír Boštík | Zdroj: S povolením Vladimíra Boštíka
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Prosazuji soběstačnost v potravinářství výživa občanů. To je to, co jsme ztratili.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Veškeré amnestie odmítám. (odpověď na první dotaz, pozn. red.) Jen ty, kterých se obžalovaní nedožijí. (odpověď na druhý dotaz, pozn. red.) Vždy po pečlivém prozkoumání. (odpověď na třetí dotaz, pozn. red.)
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Současná vláda sklízí, co Babišova vláda zasela. Co se týká zvyšování cen, pomohl bych občanům České republiky alespoň s elektrickou energií. ČEZ je státní firma, tak bych navrhoval nižší platby za elektrickou energii.
zdroj: TN.cz

Podnikatel Karel Diviš

Podnikatel Karel Diviš | Zdroj: S povolením Karla Diviše
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Za prvé je to zmenšování ekonomických rozdílů mezi českými regiony a podpora lokální ekonomiky. Za druhé, reforma vzdělávání tak, aby naše děti byly všude, nejen v Praze a Brně, připraveny na změny v ekonomice v důsledku technologických změn a vědeckého pokroku. Za třetí – projekt elektronické armády: vytvoření konsorcia českých technologických firem s cílem výrazně vyšších investic do kybernetické bezpečnosti, protiraketové obrany a autonomních zbraňových systémů.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Využíval bych ho jen minimálně, zásadně jen z humanitárních důvodů. Zavazuji se k tomu, že bych neudělil milost, s níž by explicitně nesouhlasil ministr spravedlnosti.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Ano, ale naléhal bych na vládu, aby potřebné podpořila ještě výrazněji. Zcela správně pomáháme válečným uprchlíkům – jsem hrdý na to, že Česko se chová velkoryse. Ale každá vláda se musí vždy a všude postarat hlavně o své občany, kteří její pomoc potřebují.
zdroj: TN.cz

Senátor Pavel Fischer (nez.)

Senátor Pavel Fischer | Zdroj: František Vlček / MAFRA / Profimedia
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Na příštího prezidenta čeká na stole celá řada nevyřešených témat. Obzvlášť dnes se musí prezident dokonale orientovat v bezpečnostních otázkách a musí mít otevřené dveře v zahraničí. Kromě toho musí reflektovat dění ve státě, například zdražování, vyloučené regiony a problém chudoby, a přinášet tato témata do Parlamentu ČR. Velmi důležité je obnovit důvěru ve stát a v institut prezidenta. Občané musí cítit, že jim na Hradě někdo rozumí.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Amnestie nebo milost mají být využity jen v krajních případech, na které zákon nepamatuje. V rukách Václava Klause nebo Miloše Zemana se bohužel ukázaly jako zbraň hromadného ničení státu a spravedlnosti. Pokud bych se jako prezident rozhodl milost udělit, dal bych si záležet na tom, aby občané rozuměli mým důvodům. Podmínit amnestii souhlasem premiéra považuji za změnu k lepšímu.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Zdražování potravin a paliv nejde zastavit ze dne na den nějakým zázračným zásahem do ekonomiky. Bude to dlouhodobý problém, na který musí každá odpovědná vláda rychle a citlivě reagovat. Ani plošné rozdávání peněz, jak navrhují někteří populisté, není dlouhodobé řešení. Svou podporu vládních opatření bych důsledně zvažoval případ od případu, jak to ostatně dělám při své práci v Senátu.
zdroj: TN.cz

Senátor Marek Hilšer (MHS)

Senátor Marek Hilšer | Zdroj: S povolením Marka Hilšera
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Sociální spravedlnost, ochrana potřebných a boj proti obchodu s chudobou. Nejen důchody a dávky, ale celý systém, který umožní lidem se o sebe postarat. S tím souvisí kvalita vzdělání. Komunitní energetika a obnovitelné zdroje, které jsou odpovědí na energetickou bezpečnost a problém energetické chudoby. Rovnost, spravedlnost a vymahatelnost práva. Zájmy velkých soukromých hráčů nesmí mít přednost před zájmem veřejným. Zdravé životní prostředí, zdravá krajina a kvalita potravin souvisí s odpovědným hospodařením, a tím není zemědělská velkovýroba. Dobrá reprezentace státu navenek.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Hromadnou amnestii nevyužiji. Milost je na místě ve výjimečných chvílích, kdy justiční systém nemá cestu, jak zajistit spravedlnost, uplatnit lidskost a milosrdenství. Omilostňování zlodějů, korupčníků a vrahů zásadně odmítám. Problém není v tom, jak je udělování milostí nyní nastaveno, ale v tom, že se zneužívá.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Vládní návrhy na boj s rostoucími cenami potravin a energií bych podpořil a upozornil bych na to, že dlouhodobě bohužel nebudou dostatečné. Drtivá většina lidí nečeká úmyslně s nataženou rukou. Stát musí zakročit tam, kde jednotlivec nemá sílu ani možnosti svou situaci změnit. Ve chvíli, kdy občan poctivě pracuje a nevydělá si na základní životní potřeby, jako jsou bydlení a strava, musí společnost a stát pomoci. Jednak finančně, ale i změnou systému, který zjevně není v pořádku.
zdroj: TN.cz

Moderátor Miloslav Knor

Moderátor Miloslav Knor | Zdroj: S povolením Miloslava Knora
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Pro mě je nejdůležitější reprezentovat stát směrem dovnitř. Dát občanům České republiky zažít pocit, že oni jsou stát a stát je má prostřednictvím svého prezidenta rád. V Ústavě ČR máme napsáno, že lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Já nabízím, že na to tomu lidu dohlédnu. V mé osobě budou mít prezidenta na své straně. Prezidenta, který se ozve kdykoliv, kdy bude lidu a státu ubližováno.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Nemám v plánu vyhlašovat amnestii. Pokud nebude stát perzekuovat své občany za to, co si myslí. Pak bych po ní sáhl. Milost není špatný institut. V životě mohou nastat situace, kdy sice všechno proběhne podle práva, ale přesto cítíme, že ku škodě věci. V takovém případě je milost na místě. Amnestie ani milost nejsou přežitky, ani zbytečnosti. Jen se v souvislosti s nimi zapomíná na to, že by s nimi měl nakládat moudrý člověk. Kontrasignace mi přijde nadbytečná.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Žádný boj s rostoucími cenami nevidím. Rozdávání peněz není žádný boj. Vláda je tu od toho, aby dobře spravovala náš stát a vytvářela takové podmínky k životu, aby každý měl šanci uživit sebe a svou rodinu. To se rozhodně neslučuje s vyplácením dotací na cokoliv, protože to je přesně to, co nás pomalu, ale jistě táhne ke dnu. Víme, jak vypadalo RVHP, ale musíme uznat, že RVHP by padla brada, kdyby viděli, jak se dá zatočit se společnými penězi.
zdroj: TN.cz

Teolog Ivo Mareš

Teolog Ivo Mareš | Zdroj: S povolením Iva Mareše
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Nejdůležitější je pro mne zastavit propad Česka do chudoby. Ekonomická situace mnoha domácností byla zoufalá už před covidovou pandemií a dnešní inflace ji stále prohlubuje. Chudobou jsou ohroženy děti, senioři i rodiče samoživitelé. Podle posledních průzkumů je ohroženo až 16 % populace, zhruba 1,7 milionu lidí. Mojí druhou prioritou je léčit "impotentní stát", který momentálně není schopen rychle a účinně poskytnout pomoc těm nejohroženějším. A to se musí změnit.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Milost i amnestie mají v Ústavě České republiky své místo a patří k pravomocem hlavy státu od počátku Československa. Prezident by je měl využívat s velkou rozvahou – jsou to prostředky mimořádné. K tomu, aby je spolupodepisoval premiér, nevidím důvod.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Podpořil, vládní pomoc je v současné situaci nezbytná, ale tyto plány je nutné rozšířit. Za prvé, na všechny rodiče, kteří pobírají příspěvek na dítě. Rodiče samoživitelé s dětmi nad 18 let, které mnohdy ještě studují střední školy, aktuálně nedostanou nic. Za druhé, na další ohrožené skupiny, jako jsou například domácnosti osamělých seniorů. Za třetí, plošně zlevnit hromadnou dopravu (vlaky, autobusy i MHD). Například Německo už zavedlo pro letní měsíce pro všechny své občany slevu na veřejnou dopravu.
zdroj: TN.cz

Podnikatel Jakub Olbert

Podnikatel Jakub Olbert | Zdroj: S povolením Jakuba Olberta
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? V této chvíli jsou to strategie udržitelnosti cen základních surovin a energií, neutralita naší země a vystoupení z EU. V dlouhodobém horizontu je to zejména ochrana Ústavy ČR a právního řádu, vypořádání se s lidmi, kteří rozkrádali státní rozpočet v době nouzového stavu a zejména náhrada škod lidem, kteří protiprávně přišli o své majetky. Jako další téma vnímám návrat k soběstačnosti naší země a zastavení nesmyslného prosazování nulových emisí. V zahraniční politice je nutné rozvíjet užší vztahy s nejbližšími sousedy a zejména s V4.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Amnestie a udílení milosti vnímám jako nutnou součást právního řádu. Tento institut je namířen hlavně na lidský přístup v situacích, kde právo tuto empatii nemůže využít. Amnestie ani milost nesmí být v rukou jediného člověka. Souhlasím s připojením více odpovědných osob z řad zákonodárců nebo soudců.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Jednoznačně ano, ale současná vláda o boji pouze hovoří. Zvolil bych přístup sousedního Maďarska, které je v řešení této problematiky mnohem dále. Vláda na jedné straně rozhazuje rozpočet na zbrojení, na druhé potřebuje zdroje pro tyto populistické kroky, a to například v podobě spotřební daně u pohonných hmot. Současné vysoké ceny nejsou důsledkem války na Ukrajině, ale zvyšováním marží dodavatelů, a to včetně státu. Z každého zvýšení pak stát profituje z DPH i ostatních daní. Pokud by současná vláda myslela boj s vysokými cenami vážně, mohla by například ihned snížit ceny u svých ČS EuroOil.
zdroj: TN.cz

Generál ve výslužbě Petr Pavel

Generál ve výslužbě Petr Pavel | Zdroj: S povolením Petra Pavla
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Nejsem člověk, který rád spekuluje, co by, kdyby. Tyto otázky považuji za předčasné, protože se na kandidaturu připravuji, ale ještě jsem ji neohlásil. Dosud ani neznáme termín prezidentských voleb. Ale v dnešní době si nedokážu představit důležitější téma pro kteréhokoliv občana, včetně prezidenta, než bezpečnost ve všech jejích podobách. Vnější, vnitřní, energetické, potravinové a dalších. Takové bezpečnosti nelze dosáhnout izolovaně, ale jen v úzké spolupráci s našimi partnery a spojenci v NATO a EU.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Udělovat amnestie a milosti patří k pravomocím, které prezidentovi dává Ústava ČR, a ve výjimečných případech má své opodstatnění. Je ale nepřípustné, aby byla zneužívána, jako například udělení milosti řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi, pravomocně odsouzenému za dostatečně prokázanou majetkovou trestnou činnost. To považuji nejen za pohrdání soudem, ale hlavně občany. Taková rozhodnutí způsobují jediné – chaos ve společnosti. Ústava a zákony jsou závazné pro všechny a musí měřit všem stejným metrem.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Kvůli válce na Ukrajině se nacházíme v krizové situaci, kdy všechny evropské země budou řešit celé řetězy negativních dopadů. Mimořádně důležité tedy bude zachování sociálního smíru ve společnosti. Není možné řešit problémy na úkor kterékoli skupiny občanů. Klíčem bude koordinace a spolupráce mezi prezidentem, vládou, parlamentem, zaměstnavateli, odbory i neziskovými organizacemi a zároveň jasná komunikace všech opatření. Dopady války budou nevyhnutelně bolet, ale jsou zvládnutelné, když dokážeme spolupracovat. Současné vládní plány jdou tímto směrem, a proto je podporuji.
zdroj: TN.cz

Prezidentka ČAP Denisa Rohanová

Prezidentka ČAP Denisa Rohanová | Zdroj: S povolením Moniky Czabeové
V případě zvolení prezidentkou, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Transparentnost a otevřenost jednání prezidenta, zlepšení komunikace prezidenta s dalšími představiteli státu, ale i s veřejností. Zejména v tak turbulentní době, jakou zažíváme dnes, by lidé neměli vzpomínat, kdy naposledy slyšeli prezidenta a jeho vyjádření k aktuální situaci, i když zde v poslední době ze strany prezidenta Zemana vnímám určité zlepšení. Stále opakuji, že bych chtěla do úřadu vnést ten "ženský" prvek, který obnáší právě tu schopnost vstřícné komunikace. Prezident by neměl národ rozdělovat, ale naopak sjednocovat. Směrem k zahraničním partnerům by mělo vystupování prezidenta jednoznačně být v souladu se zahraniční politikou země. S ohledem na aktuální situaci se nově jedním z prioritních témat stává bezpečnost nás všech.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Prezidentská milost je mimořádným aktem, ke kterému musí vést mimořádné důvody, a pokud jsou, pak vůbec nejsem jejím odpůrcem, i když bych přivítala její udělování se spolupodpisem, aby tento mimořádný právní akt nemohl být zpochybňován. Amnestie je slovo, které samo o sobě vyvolává v lidech pocit neklidu. Neklidu z toho, kdo se objeví zpět na svobodě. Pocit strachu. A strach není to, co by měli lidé mít. Pokud toto slovo padne, pak v žádném případě jako tomu bylo v minulosti, ale poučena z chyb druhých bych volila tento způsob znovunabytí svobody po pečlivé diskusi s odborníky.
Kdybyste byla prezidentkou již nyní, podpořila byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Samozřejmě bych podpořila každý plán, který by pomohl lidem. Ona ale vláda zatím s žádnými plány, které by tento boj zvládly, nepřišla. Ty, které představila, jsou jen kapkou v moři a moc nepomohou ani občanům a bohužel ani firmám. Vývoj inflace, cen energií a zdražování potravin se dotýká každého a zrušení silniční daně, biosložky v palivech či 5 000 Kč pro některé rodiny s dětmi nejsou řešení, která by občanům naší země nějak výrazně pomohla ve zvládnutí jedné z nejhorších ekonomických situací od roku 1989. Vláda tu má být pro naše občany a mělo by být její prioritou, aby zmírnila ekonomické dopady současné situace tak, aby zde každý člověk mohl důstojně žít.
zdroj: TN.cz

Politik Josef Skála

Politik Josef Skála | Zdroj: Profimedia

V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Za žádnou cenu nedopustit, aby naše země byla zatažena do války mezi jadernými velmocemi. Zásadně rozšířit spektrum otázek, v nichž budeme jednat jako suverénní stát. A to v energetice, potravinářské sféře i perspektivních oborech průmyslu. Jen to lidi ochrání před děsivou asociální zpátečkou.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Milost je právě milostí a ne justičním reparátem. Milosrdenstvím ve výjimečných případech, které k ní vybízejí. Amnestie je investicí do těch, kdo nespáchali těžké zločiny. V dobré víře, že si neamputovali svědomí a příště už vedle nešlápnou. U nás je obojí tradičně privilegium hlavy státu. Že není monarchou, ale má se radit s příslušnými reporty i experty, se rozumí samo sebou.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Vynaložil bych všechny síly ji přimět, aby ho vedla tak, jak je skutečně potřeba. Aby přestala tolerovat faraonskou německou přirážku k cenám plynu i elektřiny, vyráběné navíc nepoměrně levněji u nás doma. Aby přestala odkládat výstavbu nových kapacit s partnery, kteří to umí a za přijatelné ceny. Teď jsme cizí kolonií i v energetice. Staňme se středoevropskou velmocí, která umí zelené šílenství sousedů obrátit ze ztráty ve velký zisk.
zdroj: TN.cz

Advokátka Klára Long Slámová

Klára Long Slámová | Zdroj: Profimedia
V případě zvolení prezidentkou, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Lidská práva, sebevědomá občanská společnost (která je důležitá pro fungování svobodného a demokratického státu), silný demokratický právní stát, mezinárodní spolupráce s jinými demokratickými státy, důraz na bezpečnostní situaci ČR, ukotvení ČR "na Západě". Spolupráce s občany a jejich podpora ("otevřený Hrad"), dialog se zákonodárci o změně některých zákonů. Například zavedení "Zvláštní evidence" osob odsouzených za vybrané trestné činy, jejichž objektem bylo dítě. Dále nutnost změn v insolvenčním řízení ve prospěch fyzických osob, zejména obětí trestných činů, a změny v rámci dalších zákonů, například limitace příslušenství pohledávek, limitace nákladů řízení, vyšší odpovědnost státu za vadná rozhodnutí a průtahy, vyšší ochrana obětí trestné činnosti, zvýšení trestních sazeb u vybraných trestných činů, zahájení debaty o snížení věku trestní odpovědnosti a tak dále.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Nevidím důvod pro změnu Ústavy ČR v tomto ohledu. Já osobně nejsem příznivcem amnestie, neboť se jedná o plošné "opatření", v jehož důsledku může dojít i k propuštění nebezpečného pachatele, a tedy bych tohoto oprávnění nevyužila. Pokud jde o milost, jedná se vždy o jednotlivý případ, individuální posouzení, které bych si vždy činila sama. Nepředpokládám, že bych byla v udělování milostí "štědrá", má kritéria by byla velmi přísná.
Kdybyste byla prezidentkou již nyní, podpořila byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Podpořila bych efektivní opatření, která budou mít reálný pozitivní dopad na občany. Záleží tedy na konkrétní podobě "plánů" (jak se projeví u běžných občanů a v jejich domácnostech, zda nenahrají spekulantům, jaké budou dopady na státní rozpočet, a tak dále). Je třeba zároveň projednat snížení některých výdajů státu, které jsou v určitých případech přehnané. Naprosto postrádám otevřený dialog o konkrétních podobách plánů, kroky vlády jsou bohužel pomalé, což má již nyní fatální dopady u mnohých občanů na jejich základní životní potřeby, včetně takzvané střední třídy.
zdroj: TN.cz

Předseda ČMKOS Josef Středula

Předseda ČMKOS Josef Středula | Zdroj: S povolením Josefa Středuly
V případě zvolení prezidentem, jaká témata jsou pro vás nejdůležitější? Bude to znít možná obyčejně, ale mým cílem je spokojený a důstojný život všech občanů naší země. Ať už zaměstnanců, živnostníků či podnikatelů. V současné složité době toho docílíme mimo jiné zajištěním potravinové a energetické soběstačnosti naší země. Jen tak budeme v bezpečí a budeme mít šanci se dále rozvíjet jako platný člen evropského společenství a NATO.
Jak se stavíte k institutu amnestie a milosti? Hodláte jich využívat? Měly by být udělovány jen se spolupodpisem? Institut amnestie a milosti je mimořádný prostředek a měl by být využíván jen ve velmi specifických mimořádných případech. Rozhodně bych si nedovolil o takto závažné věci rozhodovat sám, ale vždy dal na doporučení právních, případně lékařských expertů. Nemám problém ani s tím, aby byl tento mimořádný krok podmíněn spolupodpisem premiéra, případně ministra spravedlnosti. V současné době už podléhá tomuto podpisu další mimořádná pravomoc prezidenta zvaná abolice.
Kdybyste byl prezidentem již nyní, podpořil byste vládní plány na boj s rostoucími cenami potravin a paliv? Podpořil bych všechny kroky, které povedou ke zmírnění dopadů energetické a ekonomické krize na občany a firmy. Současná vláda však, podle mého názoru, nekoná dostatečně a její kroky jsou spíše chaotické a příliš lidem nepomohou. Doslova se na nás řítí obrovské zdražování energií, s tím bude souviset zvyšování cen prakticky všeho. A vláda dělá, že to nevidí, nebo asi ani nechce vidět.
zdroj: TN.cz

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz