Šetří celé Česko

Elektřinu z fotovoltaiky nově budou moci vyrábět i bytové domy

Elektřinu z fotovoltaiky nově budou moci vyrábět i bytové domy
Zdroj: Profimedia

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje sdílení elektřiny vyrobené solárními panely na bytových domech. I lidé v bytech tak od ledna 2023 mohou využívat společné obnovitelné zdroje a ušetřit nemalou částku za elektřinu.

"Jedná se o první část legislativních úprav, které budou platné od 1. 1. 2023, a v čase na ně navážou další. Díky těmto úpravám se bude rychleji rozvíjet tzv. komunitní energetika a možnost sdílení vyrobené elektřiny. Elektřina z obnovitelných zdrojů se tak bude moci sdílet také v rámci obce. To znamená, že když bude mít daná obec umístěnou fotovoltaiku na škole nebo sportovní hale, přebytky půjdou do dalších obecních odběrných míst, potažmo i k obyvatelům," vysvětluje Jiří Matoušek, člen představenstva společnosti Centropol.

První část nové vyhlášky pomůže překonat rozdíly v podmínkách pro instalaci decentrálních zdrojů na rodinné a bytové domy. Dosud měli lidé v bytovém domě pro instalaci společného zdroje pro výrobu elektřiny jen omezené možnosti. Energetický zákon ani jiný právní předpis totiž neumožňoval sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivými domácnostmi.

Související obsah

​V některých bytových domech tento problém obcházeli například slučováním odběrných míst do jediného. Zákon ale odběratele ztotožňuje s odběrným místem, a totéž platí i pro ochranu spotřebitele. Pokud tedy majitel bytu neměl samostatné odběrné místo, nemohl si mimo jiné ani vybrat vlastního dodavatele energií. Po sloučení měl dům jediné odběrné místo s jedním dodavatelem.

"Takové řešení bylo v důsledku pro majitele bytových jednotek kontraproduktivní. Neměli totiž na výběr a museli platit za energie dodavateli zvolenému pro celý bytový dům. Zříkali se tak možnosti získat levnější energie od dodavatelů, s nimiž třeba měli v minulosti uzavřenou dlouhodobou smlouvu a zafixované nižší ceny," přibližuje Jiří Matoušek z Centropolu.

Aktuální úpravu komentuje také Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ: "Novelizovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je naším legislativním příspěvkem ke komunitní energetice. Nově otevírá možnosti k většímu využití fotovoltaiky i pro stavební bytová družstva či společenství vlastníků bytových jednotek." 

Související obsah

​Zavedení vůdčího odběrného místa

Vyhláška umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a právě k němu bude připojen společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou také přebytky elektřiny nespotřebované v domě (přetoky) prodávány z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Domácnosti si tak budou moci i nadále vybírat vlastního dodavatele.

"Vyhláška umožní vybudovat společný zdroj i v bytových domech, kde s jeho instalací někteří vlastníci bytů nebo podílníci družstva nesouhlasí. Na instalaci FVE se budou podílet jen ty bytové jednotky, které s projektem souhlasí. Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne. Podmínkou bude pouze schválení instalace všemi majiteli," uvádí Jiří Matoušek.

Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, zvolí si účastníci projektu tzv. alokační klíč. Podle něj se společně vyrobená elektřina následně bude rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti. Bude rovněž nutno instalovat nové elektroměry vyššího typu měření (typ B). "Instalace nových elektroměrů byla doposud zpoplatněna. Podle dohody ERÚ s distributory ale v těchto případech budou nová měřidla osazována zdarma," dodává Jiří Matoušek z Centropolu.

"Novelizovaná vyhláška se bude doplňovat s novelou energetického zákona, tzv. lex OZE I, která již prochází legislativním procesem. Mezi připravovanými změnami je totiž i navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez nutnosti opatřit si licenci na 50 kilowatt. Zvýšený limit nejvíce využijí právě větší plochy střech bytových domů," upřesňuje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Železnice by mohly v budoucnu sloužit také jako elektrárny (7/2022):

TN.cz, MB

K tématu Šetří celé Česko

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz