Prezidentské volby 2023

ČEZ to má "spočítané". Pod kontrolou státu ho chce většina kandidátů na Hrad

ČEZ to má "spočítané". Pod kontrolou státu ho chce většina kandidátů na Hrad
ČEZ | Zdroj: TV Nova

Jasné ano pro jádro a většinový souhlas se zestátněním ČEZu, či pro silnější dohled nad touto společností. Tak by se daly shrnout odpovědi devíti kandidátů na prezidenta v dotazníků, který jim zaslala redakce TN.cz. Mimo to se ale také vyjadřovali ke konci spalovacích motorů v Evropské unii.

Kandidáti na českého prezidenta odpovídali v dotazníku TN.cz mimo jiné na to, jaké mají názory na témata ve spojitosti s ekologií a energetikou. Otázky zněly: "Jaký je Váš postoj k ukončení výroby aut se spalovacími motory a využívání fosilních paliv v energetice? Podporujete využívání jaderné energie?" a "Je podle Vás na místě znárodnění ČEZu či zdrojů energie, včetně těch alternativních?"

Většina kandidátů by byla pro různou formu kontroly státu nad českou energetikou. "Stát by měl vykoupit podíly minoritních akcionářů ČEZu, občasné energetické zdroje nikoliv," napsal poslanec Jaroslav Bašta (SPD).

"Stát musí mít možnost v případě bezpečnostních či ekonomických krizí ovlivňovat ceny energií pro občany i firmy," reagoval lékař Tomáš Zima.

Související obsah

I podle senátora Marka Hilšera (nez.) je na místě model, kdy budou hlavní producenti energie jsou kontrolou státu: "Prioritou státu musí být zajištění energetické bezpečnosti a rovněž zajištění cenově dostupných energií pro občany."

Že není případné znárodnění ČEZu v principu špatné, míní i generál ve výslužbě Petr Pavel: "Zejména v dnešní energetické krizi potřebuje stát dělat řadu strategických rozhodnutí, která jsou důležitá pro stát, ale nutně nemusí odpovídat komerčním zájmům menšinových akcionářů. A hledání dohody může spoustu řešení zdržovat. V Evropě bychom nebyli jediní, kdo jde tímto směrem, francouzská vláda je dnes v procesu vykoupení celé EDF, tedy společnosti, která vlastní jaderné elektrárny zajišťující energetické potřeby celé Francie. Že česká vláda uvažuje podobně, tedy není nic zvláštního, ale záleží samozřejmě na konkrétním provedení."

"Stát by měl vykoupit minoritní akcionáře v ČEZu, aby to byla plně státní společnost. Takže nikoliv znárodnění, ale vykoupení za tržní hodnotu," uvedl předseda ANO Andrej Babiš.

"Nad takto strategickými podniky by měl mít stát kontrolu, mohl by tak například v současné době zlevnit domácnostem elektřinu," míní podnikatel Karel Diviš.

Související obsah

Ani pro, ani proti

Ekonomka Danuše Nerudová se přímo nevyjádřila pro, ale ani proti případnému zestátnění ČEZu: "Toto rozhodnutí je plně v gesci vlády. Faktem je, že ČEZ má vysoký zisk. Vláda má možnost říct si o výrazně vyšší dividendu a zároveň zavedla tzv. windfall tax. Měla by se zabývat i dalšími možnostmi, jak nedopustit selhání trhu s energiemi."

Ani šéf odborů ČMKOS Josef Středula se nepostavil za zestátnění společnosti či proti: "Podle mě by měla být otevřena debata o dalším přístupu České republiky k energetice. V této souvislosti musí padnout otázka, zda nezestátnit energetické firmy, ale je bude to debata složitá, protože se jedná o nemalé finanční prostředky, o jejich návratnost a podobně. Téma by ale rozhodně mělo být otevřeno."

Znárodnění ČEZu není jediná cesta, řekl Fischer

Do vlažné opozice se k případnému zestátnění ČEZu staví senátor Pavel Fischer (nez.). Podle něj trh s energiemi nefunguje dobře a je s tím potřeba něco dělat na úrovni celé EU. "Nejsem však přesvědčen, že jediná cesta by byla ve znárodnění ČEZu nebo zdrojů energie. Potřebujeme však daleko více využívat alternativních zdrojů. Například gigantické průmyslové a obchodní zóny u našich měst zabírají stále více plochy, zatímco jejich střechy by mohly sloužit pro umístění solárních panelů. Považuji to za selhání státu."

Ani jeden z kandidátů se nepostavil za konec spalovacích motorů

Co se konce spalovacích motorů týče, několik kandidátů je vyloženě proti. "Ukončení výroby aut se spalovacími motory je asi nejnesmyslnějším požadavkem zeleného šílenství zvaného Green Deal, které chce zničit evropskou civilizaci," prohlásil Bašta.

Babiš přímo neřekl, zda chce či nechce konec spalovacích motorů, ovšem na toto téma si neodpustil kritiku nynější vlády: "Premiér sliboval v prosinci 2021, že nepřipustí, aby Evropa odsouhlasila ukončení výroby spalovacích motorů. A pak v rozporu se svým slibem s tím v Bruselu souhlasil. Tím podle evropského komisaře Bretona ohrozil až 600 tisíc pracovních míst v Evropě. Zase budou biti chudší spoluobčané, jelikož nebude v jejich silách si koupit nový elektromobil, který je několikanásobně dražší než normální auta."

Související obsah

Spíše kriticky se proti konci spalovacích motorů staví Středula: "Podle mne potenciál spalovacích motorů není ještě využit. Navíc si myslím, že není úplně jasné, do jaké míry je uhlíková stopa za klasickými motory horší než za elektromobily. Neumím si v této chvíli představit elektromotor třeba u hasičských automobilů, u vojenské techniky, náhradních zdrojů pro výrobu elektřiny v nemocnici a v kritické infrastruktuře vůbec."

Podle Hilšera není ukončení výroby aut se spalovacími motory v tuto chvíli zcela na pořadu dne. Nicméně přechodu na jiný pohon se nakonec nevyhneme. "Postupný přechod na elektrický či vodíkový pohon ve střednědobém horizontu určitě nastane. Automobilový průmysl spěje tímto směrem," dodal.

Fischer by u ukončování výroby spalovacích motorů doporučoval spěchat pomalu. "Může jít o vážnou otázku sociální. Bez auta není často možné zajistit každodenní život. A zdaleka ne všichni si mohou elektrická auta dovolit." Zbylí kandidáti se k ukončení spalovacích motorů v Evropské unii přímo nevyjádřili. 

Jádro a obnovitelné zdroje

Ani jeden z devíti kandidátů nezavrhl jadernou energii, všichni včetně Bašty a Fischera ji vidí jako důležitou součást českého energetického mixu. Většina kandidátů se také vyjádřila pro podporu obnovitelných zdrojů energie.

"Česká republika musí v Evropské unii důrazněji hájit svoje ekonomické zájmy. Ochrana životního prostředí je nezbytnost. Nebude jí ale dosaženo, pokud zchudnou celé regiony nebo sociální skupiny. Jaderná energie je pro zemi, jako jsme my, jasná volba jako zdroj ohleduplný k přírodě. Navíc naše země má ve vývoji i průmyslové výrobě zdrojů jaderné energie velké know-how, které je naší konkurenční výhodou," zmínil Zima.

"Dlouhodobě podporuji využívání obnovitelných zdrojů energie nejrychleji, jak je to možné, a to i vzhledem k aktuální mezinárodní situaci a faktu, že Evropa už fosilní paliva prakticky nemá. Je to cesta ke zvýšení energetické bezpečnosti a nezávislosti nejen na Rusku, ale i na dalších zemích. V současné situaci chápu jadernou energii jako nezbytnou součást našeho energetického mixu," sdělil Hilšer.

Jako prezident chce Pavel upozorňovat na příležitosti k využití vlastních obnovitelných zdrojů, zejména slunce, větru a biomasy. Ty podle něj mohou přispět ke stabilizaci cen. Chce rovněž podporovat debatu o příležitostech a rizicích jednotlivých přístupů k zajištění a využití všech druhů energií.

"Budu pomáhat s propagací úspěšných projektů vhodných k následování. Budu prosazovat rozvoj malých modulárních reaktorů. Věřím, že mohou přispět k dekarbonizaci českého teplárenství a budou bezpečným, bezemisním a dostupným zdrojem energie ve chvíli, kdy se bude Evropa potýkat s její rostoucí cenou," slíbil Pavel.

Kandidáti na prezidenta | Zdroj: TN.cz

​​Nerudová by si přála, abychom současnou krizi uchopili jako příležitost, jak naši ekonomiku citlivě transformovat směrem k udržitelnému růstu: "Tato změna by přinesla řadu pozitiv pro každého z nás. Energie jsou dnes neúnosně vysoké a vhodná změna energetického mixu by zajistila nejen větší stabilitu a bezpečí, ale také ekonomickou nezávislost a dostupnost energií pro občany. Do našeho budoucího energetického mixu nepochybně musí patřit i jádro, v naší zemi nesvítí tolik slunce, nefouká tolik větru, abychom se bez něj mohli obejít."

Babiš řekl, že za podporu jaderné energie v Evropské radě jako premiér bojoval dva roky a také ji společně s kolegy prosadil jako nízkoemisní zdroj. "Premiér sliboval, že se nepodvolí Green Dealu, ale pak v Bruselu dokonce hlasoval pro jeho další zpřísnění, což zaplatí všichni občané v ČR. Je jasné, že Evropa po ruské agresi na Ukrajině nemůže tak rychle odejít od uhlí. Naše vláda ostatně připravila tendr na dostavbu Dukovan," připomněl.

Diviš je jednoznačným zastáncem jaderné energie: "V naší ekonomice je velký podíl průmyslu na HDP a potřebujeme stabilní energii, což je typicky právě jaderná energie. Nejsem proti obnovitelným zdrojům, ale měli bychom využít toho, že jsme velmoc ve výrobně elektřiny z jádra, na což je navázána postupná modernizace Temelína a Dukovan. Z dlouhodobého hlediska bych preferoval odklon od uhelných elektráren."

"Uvítal bych objektivní pohled na problematiku fosilních paliv," upozornil Středula: "Je zřejmé, že od nich budeme postupně upouštět, ale v této chvíli se ukazuje – i s ohledem na krizi, kterou teď procházíme, jak jsou fosilní paliva včetně plynu nenahraditelným zdrojem. Jejich nahrazení bude ještě velice dlouhý proces. Je třeba, abychom byli uvážlivý a nedělali žádné prudké změny, protože si asi ani nechceme představovat situaci, že budeme bez elektřiny. Využívání jaderné energie podporuji včetně nových technologií, které se testují. Myslím, že je potřeba se podívat opravdu víc do budoucna a neposuzovat budoucí atomové zdroje pouze z pohledu zkušenosti s těmi zdroji starými."

Podívejte se na výsledky volebních preferencí před prezidentskými volbami podle průzkumu agetury Median zveřejněného minulý týden:

TN.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz