kauza kiňová

Oficiální vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k paterčatům a jejich patronce

Paterčata ve Snídani s Novou - 16
Zdroj: Jakub Deml

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na rozhovor Kláry Vítkové - Rulíkové, který dala portálu Ona Dnes a kde kritizuje matka paterčat Alesandru Kiňovou. Vyjádření přinášíme v plné verzi.

Rodiče paterčat si zaslouží podporu státu a obce
 

Pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí dlouhodobě monitorují situaci rodiny paní Kiňové, pana Kroščena a jejich dětí a jsou v kontaktu s Městským úřadem Lysá nad Labem, který rodině poskytuje bezprostřední péči. Situace rodiny je vzhledem k počtu vícerčat hodnocena jako nestandardní a je zcela pochopitelné, že zajištění péče o pět, resp. šest malých dětí nemůže být ponecháno na samotných rodičích.
 

„Náš systém zkrátka není na podobné mnohačetné „štěstí“ připraven. Jedna pečovatelka, na niž je ze zákona nárok, prostě na pět batolat stačit nemůže. Budeme se proto i nadále pokoušet najít zdroje podpory adekvátní k potřebám rodiny“, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která se o rodinu od počátku osobně zajímá a sama ji navštívila.
 

Ve spolupráci s Městským úřadem Lysá nad Labem a poskytovateli dalších služeb bude rodině i nadále zprostředkována potřebná péče, a to i s ohledem na měnící se potřeby dětí.
 

MPSV tak zareaguje na některé výroky paní Kláry Vítkové Rulíkové, které zazněly v rozhovoru na internetovém portálu iDnes.cz dne 5. ledna 2015, a to včetně její interpretace údajných názorů některých pracovníků ministerstva. Tyto výroky jsou vyjádřením osobních názorů paní Vítkové Rulíkové a v žádném případě nejsou v souladu s postoji MPSV.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se distancuje zejména od těch vyjádření, která jsou v rozporu se základními etickými principy tzv. „pomáhající“ profese. Paní Vítková Rulíková byla ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou pověřena koordinací pomoci rodině v rozsahu odborných zkušeností v péči o vícerčata, za aktivity vyvíjené z vlastní iniciativy paní Vítkové Rulíkové (resp. Klubu dvojčat a vícerčat) a nad rámec tohoto pověření, nenese MPSV odpovědnost.
 

Městský úřad Lysá nad Labem v této souvislosti vyjadřuje také nesouhlas s výroky Kláry Vítkové Rulíkové a doplňuje, že poskytuje rodině podporu a poradenství od doby před narozením dětí, včetně spolupráce s pečovatelskou službou a Krajským úřadem Středočeského kraje, který rodině zajišťoval pomoc bezprostředně po narození dětí.
 

Děti paní Kiňové a pana Kroščena nebyly a nejsou z hlediska sociálně - právní ochrany dětí považovány za ohrožené, a proto není příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) oprávněn do rodiny zasahovat, natož pak zvažovat odebrání dětí. Byt byl rodině poskytnut Městským úřadem Milovice. Rodině je poskytována podpora a poradenství na bázi vzájemné spolupráce s rodiči paterčat.
 

Petr Habáň
tiskový mluvčí

 

Související témata:
tn.cz